Vad gör jag om bebisen vänder sig på magen i sömnen?

Vad gör jag om bebisen vänder sig på magen i sömnen?

Senaste uppdateringen: 10 februari, 2019

Många föräldrar, och då speciellt förstagångsföräldrar, undrar vad de ska göra när barnet vänder sig på magen i sömnen? Är det farligt och finns det en hälsorisk?

Du lämnar ditt barn i spjälsängen och det vänder sig på magen när det sover? Om detta händer ofta bör du ha det under uppsikt när det sover.

Läkare förknippar plötslig spädbarnsdöd med att barnet sover med ansiktet neråt.  

Enligt statistik dör tiotusen barn årligen på grund av plötslig spädbarnsdöd.

Kräkningar räcker för att orsaka andnöd som kan försvåra barnets andningskapacitet. Spädbarn upp till fyra månaders ålder är mest sårbara.

Emellertid är frågan om barnets sovvanor mer komplicerad än så. Lyckligtvis kan föräldrar vidta åtgärder för att försäkra sig om barnets säkerhet.

Vad innebär plötslig spädbarnsdöd?

Plötslig spädbarnsdöd avser plötslig död för barn under ett års ålder som varit helt friska. Det är fortfarande ett olöst mysterium för forskarna.

I de flesta fall hittas ingen förklarlig orsak efter obduktion. Även om det endast finns teorier så tror en del forskare på att vissa faktorer kan påverka uppkomsten av plötslig spädbarnsdöd.

Den mest komplexa teorin visar på att plötslig spädbarnsdöd uppkommer till följd av en missbildning i spädbarnets “mikrouppvakningssystem” i hjärnan. Emellertid så tror vissa specialister på att tillståndet är kopplat till asfyxi (kvävning) orsakat av utomstående faktorer, som att barnet sover på magen.

Bebis sover på magen

Vad gör jag om min bebis vänder sig på magen i sömnen?

Barn under fyra månaders ålder bör övervakas hela natten för att undvika plötslig spädbarnsdöd. Det är inte försvarbart för föräldrar att lämna sina barn oövervakade hela natten bara för att de inte gråter.

Bebisar upp till fyra månader är mest sårbara. Emellertid så rekommenderas föräldrarna att övervaka sitt barns sovläge tills dess att det nått 12-månadersåldern.

Personer som förordar samsovning påstår att aktiv övervakning är en av fördelarna med denna vana.

Om barnet vänder sig på magen i sömnen så är det bästa du kan göra att vända det då och då. På så sätt undviker ditt barn farliga och obekväma sovställningar.

När barnet sover med ansiktet neråt, bör du ändra dess sovläge. Att ha för vana att sova med ansiktet uppåt är det säkraste alternativet för ditt barn.

Vissa föräldrar lägger barnet med ansiktet neråt. De tror att detta läge får barnet att sova bättre, men det är inte att föredra under dess första månader i livet.

Ett annat alternativ är att lägga barnet på sidan. När ni tillämpar detta läge så är det bästa att ändra barnets position då och då för att förhindra nacksmärtor. Att sova i fosterställning är en av de mest rekommenderade sovställningarna.

Det är också viktigt att övervaka barnets huvudformation under de första tre månaderna. Om barn sover med ansiktet uppåt under långa perioder så ökar risken för sned skalldeformitet (plagiocefali). 

Bebis sover på rygg

Fler viktiga åtgärder för att förhindra plötslig spädbarnsdöd

  • Om barnet kräks ofta så kan föräldrarna höja dess madrass till en 45-gradig vinkel.
  • Undvik att täcka barnet med lakan och se till att det inte täcker sig oavsiktligt i sömnen.
  • Ha inte leksaker eller andra föremål i spjälsängen. Leksaker kan orsaka andnöd; det är bäst att ha dem utanför spjälsängen när barnet ska sova.
  • För mycket kläder och temperaturhöjning kan vara en risk. Försäkra er om att barnet är bekvämt klätt när det ska sova.
  • Undvik giftiga ämnen i rummet, som målarfärg och insektsmedel.

Att barnet har för vana att sova med ansiktet upp eller på sidan är båda bättre alternativ än att sova med ansiktet neråt.

Efter barnens första år har de bättre kontroll på sina sömnvanor. De kommer att hitta sovlägen som passar dem bäst.

Det skadar inte att försäkra sig om att barn mår bra när de sover. En liten rörelse eller ljud är tillräckligt för att veta att de är okej.

Dessa riktlinjer kring hur du ska agera om barnet vänder sig på magen är mycket viktiga för dess säkerhet under dess första levnadsår.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.