Andelen kejsarsnitt fortsätter att öka enligt WHO

Ökningen av kejsarsnitt är en fråga som tas upp av WHO, eftersom en ökning beräknas som är högre än rekommenderat under de närmaste åren.
Andelen kejsarsnitt fortsätter att öka enligt WHO
Leidy Mora Molina

Skriven och verifierad av sjuksköterskan Leidy Mora Molina.

Senaste uppdateringen: 19 oktober, 2022

Världshälsoorganisationen (WHO) har uppmärksammat en ökning av andelen kejsarsnitt i utvecklade såväl som utvecklingsländer. I det ideala scenariot bör andelen av detta kirurgiska ingrepp inte överstiga 15 % av födslarna, ett antal som återspeglar andelen högriskförlossningar.

Analysen tyder även på att trenden fortsätter och att procentandelen kommer öka ännu mer under de kommande tio åren. Enligt uppskattningar kommer alltså en tredjedel av världens befolkning levereras med kejsarsnitt år 2030.

Vad är anledningen till denna ökning? Nedan berättar vi mer om situationen.

Kejsarsnitt: nödvändigt kontra onödigt

En kvinna genomgår kejsarsnitt.

Ett kejsarsnitt är ett kirurgiskt ingrepp med syfte att ta bort barnet från livmoderhålan och sker genom ett snitt i moderns buk.

Detta förlossningsförfarande är av avgörande betydelse i de situationer där vaginal leverans ökar risken för komplikationer för modern, barnet eller båda. Bland dem utmärker sig följande situationer:

Som ett resultat av dessa faktorer indikerar WHO att mellan 10 och 15 % av graviditeterna motiverar avslutning med kejsarsnitt. I Sverige håller dock sjukvården, som i så mycket annat, en relativt restriktiv linje jämfört med andra länder då de kommer till att tillåta kejsarsnitt. Antalet kejsarsnitt uppgick år 2018 till 17,3 % av totalt antal födslar.

Många gånger undrar vi alltså om alla dessa kejsarsnitt internationellt verkligen är nödvändiga eller inte. Med andra ord, om de uppfyller de medicinska kriterierna för dess utförande.

Vissa mödrar anser kejsarsnitt vara ett giltigt alternativ för att minska smärtan under förlossningen eller låta dem välja födelsedatum för barnet.

Men precis som vid alla invasiva ingrepp, kan kejsarsnitt också medföra komplikationer för modern. Så här uttrycker sig WHO i detta avseende:

Kejsarsnitt kan leda till betydande, ibland permanenta komplikationer och funktionshinder, eller till och med dödsfall. Särskilt i miljöer som saknar möjligheter eller kapacitet att utföra dem på ett säkert sätt, liksom för att behandla kirurgiska komplikationer.”

Möjliga komplikationer inkluderar infektioner, blödningar och problem med moderkakan. Dessutom kan denna procedur fördröja den tidiga anknytningen mellan mor och barn, moderns återhämtning och amningens början.

Det är inte samma sak överallt

I år publicerades en studie som jämförde data om kejsarsnitt utförda mellan 2010 och 2018, i 154 länder runt om i världen.

Från deras analys fastställdes det att kejsarsnittet tenderar att öka världen över. Faktum är att proceduren nu omfattar mer än 20 % av alla förlossningar.

De regionerna med den största ökningen av kejsarsnitt var Ostasien, Latinamerika och Karibien, Levanten och Nordafrika.

Slutligen uppskattar författarna till denna studie att år 2030 kommer 28,5 % av födslarna att ske med kejsarsnitt. Med andra ord kommer cirka 38 miljoner barn i världen att födas på detta sätt.

Vikten av moderns ålder vid valet av förlossningsmetod

Som vi vet ökar riskerna vid graviditet då moderns ålder ökar.

Idag skjuter fler och fler kvinnor upp graviditeten till efter deras 35-årsdag. Och bland dem väljer en stor andel assisterad reproduktionsteknik, vilket avsevärt ökar frekvensen av multipla havandeskap.

På samma sätt ökar andelen medicinska sätt genom vilka man kan avsluta värkarna (t.ex. inducerad förlossning).

En kirurg som bär blå kirurgiska handskar.

Slutliga tankar om ökningen i kejsarsnitt

Med allt som har blivit analyserat kan man ana att fler och fler kvinnor kommer att vilja avsluta sina graviditeter under det kommande decenniet genom detta kirurgiska ingrepp. Det är dock viktigt att lyfta fram de många fördelarna som vaginal leverans har framför kejsarsnitt när hälsotillstånd tillåter det.

Behovet av kejsarsnitt bör diskuteras mellan vårdpersonal och framtida föräldrar. Förlossningsläkaren måste informera familjen om kvinnans hälsotillstånd och även om fördelarna och riskerna med den ena, eller den andra, typen av förlossning.

Valet av kejsarsnitt bör inte tas lätt, eftersom det är ett kirurgiskt ingrepp som också innebär risker.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.