Att krysta under förlossningen - hur gör man det?

Att krysta under förlossningen - hur gör man det?

Senaste uppdateringen: 23 november, 2018

Att krysta under förlossningen är en naturlig handling som modern utför i utdrivningsskedet. Beroende på om det finns medicinskt ingripande eller inte, kan krystningen vara antingen spontan eller vägledd.

Det finns olika faser som utgör del av barnafödseln. Att krysta under förlossningen är när modern utför en kraftansträngning för att driva ut barnet.

Det är ansvarigt för att underlätta förlossningen av barnet genom födelsekanalen.

Efter utvidgningen uppstår krystningarna spontant. Modern börjar känna en drift att krysta när fostret börjar se sig om efter en väg ut.

För förstföderskor kan det här ta upp till tre timmar. Den här fasen är kortare hos mödrar som redan har fött barn; för dem tar det ungefär en timme.

Vertikal position underlättar utvidgning och spontan krystning.

Sätt att krysta under förlossningen

Det finns två sätt att krysta under förlossningen. Medan den spontana krystningen uppstår naturligt och styrs av modern, inträffar den vägledda krystningen när det medicinska teamet assisterar födseln. Här kommer vi att beskriva de två sätten ingående.

Spontan krystning

Spontan krystning eller fysiologiska krystningar uppstår när modern känner driften att krysta av naturlig instinkt. Experter är överens om att naturliga krystningar som vägleds av modern under förlossning är att föredra.

De säger att det varken förändrar processen eller förlossningen. Dessutom visar studier att detta kan reducera behovet för instrumentella ingripanden. Det är också fördelaktigt för bäckenbotten och minimerar risken för mellangårdstrauman.

Vägledd krystning

Den vägledda krystningen utförs när det medicinska teamet vägleder födseln. Med andra ord, det inträffar när de säger till modern att krysta baserat på hennes sammandragningar.

Beslutet till att utföra vägledd krystning tas när modern inte naturligt känner driften att krysta. Detta kan vara på grund av epiduralbedövning.

Sammandragningar

Nackdelar med vägledd krystning

  • Det ökar risken för skador på bäckenbotten.
  • Det ökar stress och moderlig trötthet.
  • Det finns större risk för sprickor eller snitt i mellangården.
  • Onormala hjärtrytmer hos fostret kan förekomma.
  • Det kan skapa inkontinens.
  • Det är större antal assisterade födslar som använder griptänger eller sugkoppar. Antalet kejsarsnitt är också högre.
  • Det förhindrar modern att föda naturligt.

Hur man krystar rätt under förlossningen

Det är naturligt för modern att känna ett behov av att krysta, men det är viktigt att matcha krystningarna och sammandragningarna. När de två krafterna kombineras kommer barnet ut snabbt. Krystningen orsakas av trycket fostrets huvud skapar mot moderns bäckenbotten.

För att kunna krysta ordentligt måste du använda kraft för att dra samman dina magmuskler och pressa nedåt på samma gång. Så långt det är möjligt är det viktigt att kombinera krystningarna med sammandragningarna.

Andningen är väldigt viktig. Modern kan vara mycket starkare om hon lär sig att kontrollera sin andning.

Här kommer vi att förklara stegen som bör följas:

  1. Du bör associera krystningen med sammandragningarna.
  2. Under förlossningen bör du dra samman dina magmuskler medan du på samma gång krystar nedåt.
  3. Kontrollera din andning. Andningen är viktig för att bibehålla din styrka.

Experter rekommenderar gravida kvinnor att gå på förlossningsförberedande kurser.

Vad är det bästa sättet att krysta på?

Vissa experter tror att den konventionella inställningen till att krysta under förlossningen måste omvärderas. De understryker att det viktigaste är att modern lyssnar på sin kropp som vet när och hur det är dags att krysta.

De är överens om att vägledd krystning kan vara användbart men att det inte får bli en mekanisk rutin.

Förlossning

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är det bäst att låta kvinnor krysta spontant. De menar också varnande att kvinnor inte bör hålla andan för länge under långa perioder av krystning.

Processen beror alltid på mamman och om hon är kapabel att märka av signalerna för förlossningens olika stadier.

Sammanfattningsvis är det alltså rekommenderat att krysta spontant och icke-forcerat. Det är viktigt att vänta på sammandragningarna så att modern kan återfå sin styrka.

Under dina graviditetsundersökningar kan du tala med din barnmorska om alla dina frågor och funderingar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.