Vad händer under öppningsskedet?

Vad händer under öppningsskedet?

Senaste uppdateringen: 16 december, 2018

Öppningsskedet utgör den första fasen av värkarbetet och är ett av de tre skedena i förlossningen innan barnet kommer ut och moderkakan stöts ut.

Under öppningsskedet spelar livmoderhalsen en nyckelroll. Sammandragningar gör det möjligt för den att öppnas upp, så att barnet kan födas.

I händelse av för tidiga sammandragningar kan livmoderhalsen förkortas eller öppnas avsevärt.

I det här fallet är det lämpligt att ta sig till sjukhuset för att stoppa sammandragningarna och se till att mor och barn mår bra.

Under hela graviditeten hålls livmoderhalsen  stängd för att hålla fostret varmt och säkert under hela dess utveckling.

Andra symtom före förlossningen som kommer före öppningsskedet inkluderar: att slemproppen går, sammandragningarna börjar, fostervattnet går och att fostret förflyttar sig ner i bäckenet.

När öppningsskedet är fullbordat är du redo att krysta ut barnet.

Hur uppträder öppningsskedet?

Öppningsskedet kan ske på två sätt:

  • Naturligt och spontant utan behov av medicinsk intervention.
  • Det kan induceras med läkemedel, när det anses nödvändigt för moderns eller fostrets hälsa.
Illustration av öppningsskedet

Öppningsskedets faser

Tiden mellan det att sammandragningarna sätter i gång tills barnet är ute kallas “öppningsskedet”.

Det är den längsta fasen i värkarbetet och brukar vara mellan 8 och 12 timmar för en förstföderska. För det andra barnet varar det cirka 5 till 7 timmar.

I genomsnitt expanderar livmoderhalsen med en centimeter per timme, men expansionshastigheten är inte jämn. De första centimeterna brukar ta längst tid. Men det här är bara ett genomsnitt, eftersom alla mammor är unika, precis som alla förlossningar.

Dessa är faserna av öppningsskedet:

1. Latensfas

Sammandragningarna sker var 5:e till 30:e minut och varar mellan 30 och 45 sekunder i genomsnitt.

Om sammandragningarna har låg intensitet kan du känna rygg- och bäckensmärtor. Sammandragningarna är dock fortfarande effektiva: under denna fas kan livmoderhalsen expandera upp till 3 cm.

2. Aktiv värkfas

Härnäst kommer sammandragningarna att inträffa var 5:e minut och vara mellan 30 och 40 sekunder. Öppningen kommer att uppnå 5 centimeter.

Sammandragningarna börjar komma varannan till var tredje minut och kan vara upp till 50 sekunder. Livmoderhalsen kommer att utvidgas till 6 cm.

3. Snabb accelerationsfas

Detta är det sista steget av öppningsskedet av livmoderhalsen och den kommer att öppnas till 10 cm. I denna fas accelererar allt: sammandragningarna kommer varannan till var tredje minut och de varar längre, vilket kan vara tungt för mamman.

Det kan åtföljas av illamående, kräkningar, rodnad eller frossa och är det svåraste steget för mamman.

Man talar även om passivt och aktivt öppningsskede:

Passivt öppningsskede

Livmoderhalsen vidgar sig från 0 till 3 centimeter och sammandragningar uppträder oregelbundet och med en måttlig intensitet.

Det är skönt att vara hemma eller i en lugn miljö. Du behöver inte åka in till sjukhuset förrän sammandragningarna inträffar var 5:e minut under minst 1 timme.

Aktivt öppningsskede

Livmoderhalsen vidgar sig från 3 till 10 centimeter, och sammandragningarna blir frekventare och mer intensiva.

Det är bäst att vara på sjukhuset vid denna tidpunkt eftersom dessa sammandragningar kommer precis innan barnet kommer ut.

Man håller om axlarna på kvinna i öppningsskedet

Livmoderhalsen: när öppningsskedet inte går framåt

Ibland går öppningsskedet av livmoderhalsen inte tillräckligt snabbt eller så stannar det av.

Några av orsakerna kan vara: en abnorm livmoderhals, en bakomliggande livmoderhalskirurgi, en bebis som är för stor för moderns bäcken eller sammandragningar som inte är tillräckligt effektiva.

Men det betyder inte att ett kejsarsnitt är nödvändigt. Läkare kan utföra andra medicinska insatser.

  • Man kan skrapa fosterhinnorna. Denna åtgärd resulterar vanligtvis i starkare sammandragningar och större tryck av barnets huvud på livmoderhalsen.
  • Syntetisk oxytocininjektion. Detta hormon kommer att stärka det naturliga oxytocinet som genererar livmodersammandragningar, hjälper till att stärka dem och göra dem mer frekventa.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.