Risker med en kvarbliven moderkaka

Risker med en kvarbliven moderkaka

Senaste uppdateringen: 20 juni, 2019

Förlossningen är inte fullbordad när barnet är fött. Utdrivningen av moderkakan beskrivs som den tredje fasen i processen. Fasen brukar vara snabb och lätt, eftersom den kommer efter ansträngningen med att pressa ut bebisen. Man kan också få en spruta med oxytocin, vilket framkallar sammandragningar som hjälper till med utdrivningen av moderkakan.

I den här artikeln pratar vi om fenomenet kvarbliven moderkaka.

Vad är kvarbliven moderkaka?

Ibland drivs inte moderkakan ut naturligt efter förlossningen. Om det går en timme och moderkakan fortfarande inte har kommit ut kan det medföra vissa risker.

Kvarbliven moderkaka kan också betyda att bara en del av moderkakan har kommit ut. Det händer oftast vid vaginal födsel, men det kan också hända i samband med kejsarsnitt.

Att hela moderkakan inte har kommit ut kan man upptäcka genom att undersöka moderkakan. Man ser då om den på något sätt är skadad eller om den inte är hel. I ovanliga fall märks inga symptom alls till en början, utan kommer sedan lite pö om pö.

Vad orsakar en kvarbliven moderkaka?

Några faktorer kan öka risken för en kvarbliven moderkaka. Bland de “huvudmisstänkta” finns:

  • att moderkakan har blivit implanterad i ett ärr i livmodern
  • att det var en för tidig födsel
  • att det var en inducerad (igångsatt) förlossning
  • att moderkakan på något sätt är missbildad

Att någon av de här riskfaktorerna föreligger är ingen garanti för framtida komplikationer. Läkaren kommer att ge relevanta instruktioner. Därför är det viktigt för mamman att vara uppmärksam under den tredje fasen av förlossningen.

Gravid kvinna på sjukhuset.

Tecken och symptom

För att upptäcka kvarbliven moderkaka, var uppmärksam på följande tecken:

  • blödning efter att det ser ut som att moderkakan kommit ut
  • onormal vaginal flytning, särskilt om det luktar illa
  • feber
  • kramper
  • sprickor eller revor i den utdrivna moderkakan
  • försenad mjölkproduktion

Kvinnor som har problem i samband med efterbörden oroar sig ofta över otillräcklig mjölkproduktion eller en försening av laktationen. I samband med kvarbliven moderkaka uppstår en avsevärd försening, som bör vara en stark indikator på den här komplikationen.

Behandling

Om mamman har en naturlig tredje fas, men moderkakan inte kommer ut, kommer läkaren sannolikt vilja injicera oxytocin. Det här kommer att stimulera livmodern och framkalla sammandragningar, som bör få moderkakan att drivas ut. Men om det inte fungerar kommer läkaren att pröva ett annat läkemedel.

Om det finns oro för en infektion när mamman skrivs ut från sjukhuset kommer vissa läkare att återta mamman. I det här fallet kommer man att utföra en öppenvårdsprocedur för att eliminera den kvarblivna moderkakan. När du åker hem kommer du att få oral antibiotika för att förebygga och behandla tecken på infektion.

Kan man förebygga kvarbliven moderkaka?

En mamma med sin nyfödda bebis.

Alla förlossningar är olika, så det är väldigt svårt att reducera riskerna för ovanliga komplikationer. Om en kvinna har haft en kvarbliven moderkaka vid en tidigare förlossning löper hon större risk för att det ska hända igen. Därför bör läkaren vara extra uppmärksam under den tredje fasen i de fallen.

Vid en lågriskförlossning gör man inte många medicinska ingrepp, och då är också risken för komplikationer låg. Mamman och barnet bör vara tillsammans, med hudkontakt, och utan obehag som kan öka risken för kvarbliven moderkaka.

Man bör undvika att ge för mycket oxytocin, eftersom detta kan leda till livmoderatoni (svaghet). Det gör att livmodersammandragningarna inte fungerar som de ska. Därför är det viktigt att kommunicera med barnmorskan eller läkaren. Det är viktigt att etablera tillit och förtroende, för att minska riskerna för oväntade komplikationer.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.