Utplåning av livmoderhalsen - vad innebär det?

Utplåning av livmoderhalsen - vad innebär det?

Senaste uppdateringen: 17 februari, 2020

När man är förstföderska är det mycket som kan verka skrämmande – i synnerhet när det kommer till förlossningen. Till exempel när man hör saker som “utplåning av livmoderhalsen”. Här förklarar vi vad det betyder.

När tiden för förlossningen närmar sig börjar moderns kropp anpassa sig. Under graviditeten fungerar livmodern som en skyddande kapsel för fostret.

Syftet är att hålla allting inneslutet under graviditeten. Men mot slutet händer det motsatta, då bebisen måste födas och moderns kropp måste “släppa taget” om den.

Precis innan förlossningen genomgår livmoderhalsen en gradvis utvidgning. Denna långsamma uttunning eller utplåning av livmoderhalsen kan ta timmar. Livmoderhalsen försvinner praktiskt taget inför förlossningen.

Hur går denna utplåning av livmoderhalsen till?

Utplåningen är en normal process som sker i samband med att kroppen förbereder sig inför att barnet ska födas. En vaginal födsel kräver en gradvis utvidgning för att garantera en säker förlossning.

Livmoderhalsen börjar också försvinna i slutet av graviditeten även om man planerar att genomföra kejsarsnitt.

Med andra ord, när tiden för förlossning närmar sig börjar livmoderhalsen mjukna, förkortas och tunnas ut tills den försvinner. Specialister kategoriserar den här processen i procentandelar, för att kunna utvärdera processens framskridande.

För sonen är modern en juvel. För modern är sonen salighet.

– Kinesiskt ordspråk –

Beroende på hur tunn den har blivit säger läkarna att 30% eller 50% har försvunnit, ända upp till 100%.

Till exempel, när utplåningen har nått 50% är förlossningen nära förestående. När 100% av livmoderhalsen har försvunnit är förlossningen precis på väg att börja.

Under graviditetens sista veckor kommer din läkare att undersöka dig för att se hur mycket av livmoderhalsen som har försvunnit. När barnet är på väg att komma sker undersökningarna mer frekvent.

En läkare pratar med en gravid kvinna.

Hos förstagångsmammor sker utvidgningen efter utplåningen. Hos kvinnor som redan har fött barn däremot sker det i omvänd ordning.

För att ta reda på om en kvinna snart ska föda utför specialister en vaginal palpation som gör att de kan bedöma den procentuella graden av utplåning. En försvinnande livmoderhals är ett tecken på att kraftiga livmodersammandragningar har skett. 

Vanligtvis består livmoderhalsen av en tre centimeter tjock muskel som förbinder vaginan med livmodern. Den förkortas tills den går ihop med livmodern, vilket gör att den typiska päronformen försvinner.

Faser av försvinnande och utvidgning

Det kan ta längre tid för förstagångsmammor att föda eftersom utvidgningen inte inträffar förrän efter det att livmoderhalsen försvinner. Den här processen kan vara väldigt långsam och den kan ibland ta flera dagar.

När en kvinna däremot har fött barn förut sker utvidgningen och utplåningen samtidigt.

Även om alla kvinnor är olika är den naturliga följden för de här faserna: utvidgning, utplåning och utdrivning. Som sagt kan utplåningen ske samtidigt med utvidgningen.

Målet är att gå från en utvidgning på 0 centimeter till en utvidgning på 10 centimeter.

Utplåning av livmoderhalsen

Utplåningen inleds vanligen inom 72 timmar innan förlossningen, men ibland börjar den inte förrän 48 timmar innan. Alla kvinnor är olika.

I det här stadiet bör livmoderhalsen ha tunnats ut till mindre än en centimeter. Med andra ord har den minskat med ca 2,5 centimeter.

Utvidgningen

När utplåningen har skett inleds utvidgningen för förstagångsmammor. Det lilla hålet som är kvar börjar vidga sig för att barnet ska kunna passera. Det är det här som kallas utvidgning.

Hur lång tid den här processen tar skiljer sig för alla kvinnor. Men det tar alltid längre tid för förstagångsmammor. Hos mödrar som har fött barn förut sker utvidgningen till exempel med 1,2 centimeter per timme, men hos förstagångsmammor utvidgas den bara 1 centimeter per timme.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Alfosea Marhuenda E, Corbalán Biyang S., Arteaga Moreno A, Pertegal Ruiz M, et al. Ecografía intraparto. Sociedad Ginecológica Murciana.
  • Parrado G. Trabajo de parto: Fisiología y Alteraciones disfuncionales. Hospital Ramón González Coro. 2013.
  • Zilianti Mario, Avilán Rovira J. M. Monitoreo del borrado del cuello uterino con sonografía transperineal. Posible significancia pronóstica. Rev Obstet Ginecol Venez. 2010 ;  70( 1 ): 4-10.
  • Aragón-Hernández JP, Ávila-Vergara MA, Beltrán-Montoya J, Calderón-Cisneros E, et al . Protocolo clínico para inducción del trabajo de parto: propuesta de consenso. Ginecol. obstet. Méx. 2017;  85( 5 ): 314-324.
  • Andina E. Trabajo de parto y parto normal. Guias de practicas y procedimientos . Revista del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá. 2002;21(2):63-74.
  • Rodríguez O, Lopez M, Galiana B. TÉCNICA DE ASISTENCIA AL PARTO. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.