Vikten av att använda humor i klassrummet

Undervisning är mycket viktigt, men det behöver inte vara allvarligt hela tiden. Att använda humor i klassrummet har många stora fördelar.
Vikten av att använda humor i klassrummet
Elena Sanz Martín

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det råder ingen tvekan om att utbildning är mycket viktigt för att samhället ska gå runt. Men det betyder inte att det måste vara allvarligt och stressande. Genom att lätta upp stämningen och använda humor i klassrummet kan man tvärtom se många fördelar, både för elever och lärare.

Vi alla har haft negativa upplevelser i skolan. Många av oss minns grupptrycket, skammen, rädslan för läraren och den spända atmosfären på platsen vi tillbringade större delen av våra dagar. Lyckligtvis börjar utbildningsmodellerna att förändras. Faktum är att fler och fler lärare strävar efter att göra lärandet till en rolig och givande upplevelse.

Humor är grunden för lärande

Vi kan betrakta humor som allt som ger upphov till skratt och roliga och positiva känslor, som  roliga historier, lekar och massor av andra stimuli. Faktum är att humor stimulerar hjärnans belöningssystem på ett hälsosamt och direkt sätt. Det är därför barn leker för att upptäcka och lära sig om världen runt dem.

Genom att leka utforskar de, upptäcker och övar på viktiga beteenden. Men de gör det på ett avslappnat och givande sätt. Därför, när de kan, vill de leka leken igen för att återuppleva de positiva känslorna.

humor i klassrummet: klassrum

Det har visat sig att den effektivaste inlärningen är den som associeras med en känsla, helst positiv.

Fördelar med att använda humor i klassrummet

Minskar stress och stärker motivationen

Inlärningsprocessen kan vara tuff och krävande. Elever känner sig ofta frustrerade. De måste hantera misslyckanden, tristess och stress. Om detta slår över blir klassrummet en stressande miljö som ger upphov till negativa känslor. Detta kan leda till symptom på ångest och depression i allt yngre åldrar.

På samma sätt är lärarna även de i denna spända och utmattande miljö varje dag. Därför kan de bli utbrända och även märka att deras humör blir negativt påverkat.

Att använda humor i klassrummet hjälper till att skapa en positiv och avslappnad atmosfär. Misstag leder då inte till skam eller förnedring, utan barnen känner istället positiva känslor som samarbetsvilja och empati.

Utan tvekan kommer detta hjälpa både lärare och elever att må bättre och få en bättre livskvalitet. Dessutom kommer det motivera alla att anstränga sig på ett mer entusiastiskt sätt. Vem vill inte fortsätta lära sig när det är roligt och njutningsfullt och när det skapar positiva känslor?

Relationer för att förbättra inlärningen

En stor del av undervisningen bygger på sociala relationer och anknytningar. Lärare måste kunna fånga sina elevers uppmärksamhet och kommunicera information till dem. Likaså är kamratförhållanden också mycket viktiga. Humor främjar vänskap, intimitet och sammanhållning mellan människor.

Känslomässiga murar bryts ner och ett mycket mer lyhört och förtroendefullt klassrum öppnas upp. Tack vare humor släpper spänningar, relationer blir mer nära och kommunikationen förbättras. Dessutom är rolig information mer attraktiv och lustfylld. Därför kommer barnen ihåg vad de lärt sig lättare.

humor i klassrummet: lärare och elever

Humor underlättar mental flexibilitet

Aspekter som kreativitet, kognitiv flexibilitet och analytiska färdigheter är av stor vikt för livet utanför skolan. Men skolor har ofta strikta läroplaner som inte låter barnen aktivt delta i sin utbildning. Därför blir de passiva mottagare av information, som kanske inte ens väcker deras nyfikenhet.

Att använda humor i klassrummet främjar öppna, flexibla sinnen. Det stimulerar elevernas olika tankeförmågor. Det hjälper också barn att se saker från andra synvinklar och ur andra perspektiv.

Hur ska humor i klassrummet se ut?

Naturligtvis kommer inte vilken humor som helst att fungera. Att reta, förnedra eller skratta på bekostnad av någon annan kommer bara att få eleverna att känna sig kvävda. Humor i klassrummet måste fokusera på att bygga relationer och lära sig av sina misstag.

Använd därför skämt som förenar gruppen. Få barnen att känna att de hör hemma! Uppmuntra en avslappnad och positiv inställning till misstag, se dem som en naturlig del av inlärningsprocessen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Narváez, E. J., & Solís, J. D. F. (2009). Risa y aprendizaje: el papel del humor en la labor docente. Revista interuniversitaria de formación del profesorado23(3), 203-215.
  • Fernández-Poncela, A. M. (2012). ‘Riéndose aprende la gente’: Humor, salud y enseñanza aprendizaje. Revista iberoamericana de educación superior3(8), 51-70.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.