7 lekar och aktiviteter för att lära sig läsa

Det kan vara enklare och roligare för barn att lära sig läsa med hjälp av lekar och spel.
7 lekar och aktiviteter för att lära sig läsa
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 27 april, 2020

Att lära sig genom att leka är alltid roligare och ofta effektivare. Här hittar du en lista över lekar och aktiviteter för att lära dina barn läsa både i skolan och hemma.

Tanken är att väcka nyfikenhet och intresse och uppmuntra dina barn att börja uttrycka sina egna idéer – allt genom lekar och aktiviteter.

De viktigaste stadierna för att lära sig läsa:

  • Preläsande – pseudoläsande – låtsasläsande: när man bekantar sig med konceptet läsning och vad det innebär.
  • Logografiskt – ordbilder: när man lär sig skilja mellan bokstäver och siffror som tecken eller bilder.
  • Fonologiskt/alfabetiskt: när man utvecklar fonologisk medvetenhet och börjar associera ljud med bokstäver.
  • Ortografiskt: när man ser hela ord eller läser en del av ord och förstår vad det står. De två senare stadierna pågår kontinuerligt när man lär sig att läsa och skriva.

Följande lekar och aktiviteter kan hjälpa dina barn att utveckla sin fulla kognitiva potential på ett roligt och kreativt sätt.

7 lekar och aktiviteter för att lära sig läsa

1. Koppla ihop bokstäver med föremål

Du kan börja med en lek där ditt barn pekar på olika föremål. Ett i taget berättar du för barnet vad namnet på saken är. Det är viktigt att du uttalar namnen tydligt.

Du kan sedan använda bilder med illustrationer av bokstäverna i alfabetet eller använda lera för att forma bokstäverna och föremålen som du vill lära ut.

Det är bäst att börja med vokalerna och fortsätta med konsonanterna när barnet behärskar dem. Du kan prova att skriva bokstäver med din kropp, till exempel använda dina ben för att skapa ett A.

2. Klappa händerna till ord

Man kan få barn intresserade (och kanske få dem att skratta också) genom att klappa rytmen av stavelserna i ett ord. Till exempel: Häs-tar, mjölk-en, pap-pa, tram-po-lin.

När de skriver så klappar du när de drar en linje för att separera stavelserna. På så sätt kan leken fortsätta även på papper.

4. Känna igen vokaler

För att identifiera stavelser kan du använda två eller tre ord tillsammans som börjar med samma vokal. Till exempel elefant, elva, ekoxe, en…

Syftet är att barnet ska identifiera orden och lära sig motsvarande vokalljud. I exemplet ovan kan de införliva inlärningen av bokstaven E i olika scenarier.

Du kan också använda bokstavskort eller korgar, var och en ska representera en vokal. Om du kan måla dem i fina färger är det ännu bättre.

Till exempel kan A vara gult, E kan vara rött och så vidare. Använd kort märkta med vokalerna. Till exempel bokstaven A: apa, arm, apelsin. Bokstaven O: ost, orm, oas.

4. Bilder som hör ihop

Sätt ihop åtta illustrationer i en mapp. Rita bilder som är relaterade till varandra på varje sida och som barnet kan sätta ihop genom att identifiera dem och koppla ihop dem.

Målet är att relatera orden till varandra. Till exempel, på ena sidan kan du skriva: bok, bröd, hund och soffa. På andra sidan: husdjur, mat och hus. Barnet kan koppla ihop: hund och husdjur, bröd och mat, soffa och hus.

5. Använd kort med stavelser

Det här är en annan rolig och användbar lek för att lära sig läsa. Ta några kort och skriv olika stavelser på dem, så många som ni behöver. Be ditt barn att säga ord som börjar med var och en av stavelserna på korten.

Om du till exempel skriver stavelsen PA, fråga vilka ord de kan tänka på som börjar med den stavelsen. Du kan lägga olika stavelser i en skål och dra dem slumpmässigt. Till exempel: PA, RA, TO, EN, PO.

Be ditt barn att välja en och säga ett ord som börjar med den stavelsen, till exempel papper eller paket.

6. Känna igen bokstäver

Så snart ditt barn börjar lära sig dessa bokstäver bör du ägna särskild uppmärksamhet åt vissa bokstäver som är lätta att blanda ihop, som b och p, eller b och d.

Försök skriva dem flera gånger: b b d b b b. Bokstaven i mitten är annorlunda eftersom det inte är ett B. Be ditt barn att skriva rätt bokstav så att det står b b b b b b.

lekar och spel: barn som läser bok

7. Vilket ord har bokstaven

En annan lek för att lära sig läsa är att skriva ut flera ord och be dina barn att hitta de som har en specifik bokstav i sig, t.ex. A. Du kan också göra detta med bilder och illustrationer.

Till exempel: banan, träd, hand, öra, fågel. Du kan också be dem att färglägga orden med bokstaven A.

På detta sätt börjar de träna på sin läsning. Det viktiga är att koppla ihop bilderna med texten. Det handlar inte om avkodningssymboler, och det är inte heller mekaniskt. Det viktiga är att förstå budskapet.

Kom ihåg att poängen med dessa lekar och aktiviteter är att se till att läsningen blir ett verktyg för att hjälpa dem att kommunicera med, utforska och engagera sig i världen runt omkring dem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Aguirre, R. (2004). La lectura y la escritura en la escuela. En J. Peña González y S. Serrano de Moreno (Comps.), La lectura y la escritura en el siglo XXI (pp. 70-79). Mérida. Venezuela: CDCHT – ULA.
  • Cassany, D. (1996). Describir el escribir. Cómo se aprende a escribir. Barcelona, España: Pai-dós Ibérica S. A.
  • Fons, M. (2001). Enseñar a leer y a escribir. En Didáctica de la lengua en la educación infantil. Monserrat, Bigas y Monserrat Correig (Edits.) pp. 179-212. Madrid: SÍNTESIS, S. A.
  • Villalobos, J. (2006). La lectura y la escritura como herramientas para el desarrollo del cono-cimiento y aprendizaje. En J. Peña González y S. Serrano de Moreno (Comps.), La lectura y la escritura. Teoría y práctica (pp. 33-58). Mérida. Venezuela: Consejo de Desarrollo Científico Humanístico y Tecnológico y Consejo de Estudios de Postgrado Universidad de Los Andes.
  • Vygotsky, L. (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: Grijalbo.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.