Hur man kan hjälpa barn att hantera stress i skolarbetet

En bra rutin, organisation och en lugn miljö är nyckelfaktorer för barn när det gäller att studera och göra sina läxor. I dag ska vi gå djupare in i hur man hjälper barn att hantera stress i skolarbetet.
Hur man kan hjälpa barn att hantera stress i skolarbetet
Natalia Cobos Serrano

Skriven och verifierad av socialpedagogen Natalia Cobos Serrano.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

I många hem kan skolrelaterade uppgifter ge upphov till riktigt spända situationer. Efter en lång dag känner sig både föräldrar och barn trötta. När det är dags att göra läxor blir det bråk och tårar. Att veta hur man sätter upp ett schema eller en rutin som är inriktad på skolarbete kan verka komplicerat, men ge inte upp. Fortsätt läsa för att upptäcka hur du kan hjälpa dina barn att hantera stress i skolarbetet.

Skapa en miljö som främjar studier

Ett rent skrivbord med tillräckligt med utrymme för barnet att sprida ut sina material är bara en del av att skapa en lämplig studiemiljö. Ett väl upplyst rum är ett annat grundläggande krav.

Till skillnad från vad många tror ​​finns det inget behov av att barn sitter isolerade i sina rum för att göra sina läxor. I själva verket arbetar små barn bättre när de är nära sina övriga familjemedlemmar. Till exempel vid köksbordet.

Det är också viktigt att veta hur man minskar eventuella distraktioner. Leta efter en lugn plats och undvik uppenbara distraktioner som TV och mobiltelefoner.

Hitta rätt tid

Att hitta precis rätt tid är en annan viktig faktor för att minska stress i skolarbetet. Och det kan ofta vara den största utmaningen. Vissa barn presterar bättre när de har fått lite vila och fritid innan de ger sig på läxorna.

Samtidigt föredrar andra barn att få sina läxor och plugget ur vägen så snart som möjligt efter att ha kommit hem från skolan. På så sätt är de fria att njuta av resten av eftermiddagen och kvällen utan att behöva tänka på väntande läxor och uppgifter.

stress i skolarbetet: flicka gör läxor
Det spelar ingen roll vilken tid på dagen dina barn väljer att göra sina läxor. Det som är viktigt är att de etablerar en daglig rutin. Enligt psykologen Annie de Acevedo beror den här rutinen på mängden läxor som barnet har.

Organisation är också nyckeln till att hantera stress i skolarbetet

I många fall kan barn känna sig överväldigade för att de inte vet hur de ska hantera bördan av alla läxor. I detta avseende är vuxnas hjälp mycket viktig. Att veta hur man ska dela upp uppgifter, prioritera dem och använda material på rätt sätt är något som barn måste lära sig från en tidig ålder.

Att ta hjälp av scheman, planerare och till och med appar utformade för detta ändamål är några hjälpsamma planeringsverktyg – särskilt för de lite äldre eleverna.

Ta dig an utmaningar istället för att undvika dem

Det är mycket frustrerande att finna dig själv stå inför en uppgift som du inte vet hur du ska utföra. Detta gäller dubbelt för mindre barn som fortfarande inte har utvecklat en mer avancerad problemlösningsförmåga. Som vuxna måste vi hjälpa våra barn att tänka positivt när de ställs inför utmaningar.

Ett bra sätt för barn att börja möta utmaningar lite i taget är att klassificera skoluppgifter enligt deras svårighetsgrad. Antingen kan ditt barn börja med de enklaste uppgifterna för att få upp självförtroendet inför svårare uppgifter. Eller så kan ditt barn vilja få de hårdare uppgifterna ur vägen och lämna de lättare uppgifterna till när han eller hon är tröttare.

stress i skolarbetet: mamma och dotter vid läxor

Uppmuntran hjälper till att lindra stress i skolarbetet

Du kan hjälpa dina barn att hantera deras skolrelaterade stress genom att erbjuda ditt stöd. Att ge uppmuntran är inte bara viktigt när barnen gör sina läxor. De behöver den också när du hjälper dem att organisera skolarbetet eller genom att inrätta ett lugnt studieområde etc.

Detta innebär också att dina barn måste vara de som faktiskt slutför sina läxor. Det är viktigt att låta barn göra misstag. Det kan vara frustrerande för dem, men det är också mycket viktigt för deras inlärning.

Vilken roll spelar föräldrarna i skolarbetet?

Enligt Annie de Acevedo är föräldrarnas hjälp och övervakning avgörande för att barnen ska utveckla goda studievanor och få bra resultat. Barn visar mer intresse för sitt skolarbete när föräldrarna är involverade och stöttar.

Tack vare denna motivation presterar barnen bättre akademiskt och lär sig att utveckla goda studievanor som bidrar till deras ansvarskänsla.

”Du behöver inte vara expert på utbildning för att stötta dina barn i deras skolarbete. Det du behöver är att erbjuda en plats för studier som är bekväm och väl upplyst och fastställa regelbundna tider på dygnet för att göra läxorna.”

–Annie de Acevedo–


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • De Acevedo, A. (2008). La buena crianza. Pautas y reflexiones sobre como criar con responsabilidad y alegría. Editorial Norma. Colombia: Bogotá.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.