En bra lärare kan rädda ditt liv

Alla som någonsin har haft en bra lärare under sin barndom vet att han eller hon hade ett positivt inflytande på deras liv som markerade en väg mot lycka och personlig tillväxt.
En bra lärare kan rädda ditt liv
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 04 juni, 2020

En bra lärare har förmågan att hjälpa en elev inom många livsområden, utöver det uppenbara akademiska. Att spendera mycket tid i samma miljö kan hjälpa människor att utveckla relationer som har en större betydelse än de kan verka vid första anblicken.

En bra lärare kan vara guiden som säger rätt ord vid rätt tidpunkt och på rätt sätt.

Hur kan lärare ha en sådan inverkan på sina elever? Genom att prata med visdom, utan att projicera och alltid med positiva intentioner.

“Den mediokra läraren berättar, den vanliga läraren förklarar, den goda läraren demonstrerar och den utmärkta läraren inspirerar.”
–William A. Ward–

Hängivenhet, integritet, passion för yrket, disciplin, engagemang, ansvar och emotionell intelligens är bara några av de egenskaper som en bra lärare har.

Hur känner jag igen en bra lärare?

En bra lärare är en vars minne lever kvar hos en elev på ett positivt sätt. Kunskapen som han eller hon delade, oavsett om den är akademisk eller personlig, har en tillnyktrande inverkan som fortsätter inspirera, trots tidens gång.

Bra lärare är alltid angelägna om att göra sig förstådda på ett vänligt och varsamt sätt av sina elever. Ibland behöver de inte ens säga ett ord, de är helt enkelt där för sina elever för att ge stöd vid svåra tider och hjälpa dem att hitta lösningar.

Bra lärare försöker inte bara prata med föräldrar eller vårdnadshavare om situationer som oroar dem, utan försöker också ta hand om sina elever så gott de kan.

De viktigaste egenskaperna

Förutom de egenskaper som nämns ovan har bra lärare följande färdigheter och attityder:

  1. Tydlig dialog. De förklarar saker på ett tydligt och kortfattat sätt som möjliggör en god relation med elever, föräldrar och vårdnadshavare.
  2. Pro-aktivitet. Bra lärare fokuserar på att hitta lösningar på problem.
  3. De ger inte upp. De försöker överträffa sig själva på jobbet för att ge sitt bästa till sina elever utan att slita ut sig.
  4. Tvivel är deras vän. Det gör att de kan utveckla kritiskt tänkande. Bra lärare vet att det är viktigt och användbart för deras elever att ställa frågor.
  5. De värdesätter sina elever, inte bara för deras betyg utan också för deras ansträngningar och kvaliteter.
  6. Bra lärare analyserar sig själva och granskar sina strategier så många gånger som det behövs.
  7. De vet att när allt kommer omkring är hur budskapet framförs lika viktigt som budskapet i sig.

I klassrummet

Bra lärare lär sina elever att titta på problem ur olika synvinklar för att hitta de bästa lösningarna.

De lämnar aldrig sitt arbete halvfärdigt. De försöker alltid hitta de bästa lösningarna även om det till en början kan vara svårt.

Det är viktigt att hålla klassen motiverad och uppmärksam. Hur görs detta? Genom att ställa frågor, berätta historier och spela spel, etc.

Om en bra lärare ser att en elev inte medverkar ordentligt tvingar de dem inte till det. Istället försöker de ta reda på vad som händer och vad de kan göra för att hjälpa.

Med andra ord försöker de få sina elever att må bra i klassrummet. De ser till att deras elever får med sig någonting från aktiviteterna, oavsett om de beslutar att delta aktivt eller inte.

På samma sätt vet bra lärare att relationen till eleverna är en färskvara, och att den ska hållas trevlig, hjärtlig och respektfull.

Även om lärare är människor och de har problem som alla andra vet de hur man gör klassrummet till en sund miljö för lärande.


Bra lärare måste kunna dela med sig av kunskap autentiskt och även genom att använda pedagogiska verktyg.

Bra lärare kan dyka upp när som helst – i förskolan, grundskolan, tonåren och även i vuxen ålder.

De kanske inte ens behöver undervisa direkt för att påverka en persons liv. De kan ha en inverkan på en persons liv genom att undervisa deras syskon eller barn.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.