Känner du till hur bebisar ser färger?

Känner du till hur bebisar ser färger?
Elena Sanz Martín

Granskad och godkänd av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Du visste kanske inte att bebisar inte ser färger på samma sätt som vuxna gör. En studie vid Sussex University avslöjar varför. Den förklarar också faserna som barn går igenom under sin utveckling för att urskilja de olika färgerna konsekvent.

Barn börjar prata först mellan 18 och 24 månaders ålder. Detta gör det till något av en utmaning att förstå hur de uppfattar världen runt omkring dem. Ändå är detta något som Baby-Labbet vid University of Sussex avser att utforska närmare genom ett projekt som kallas Rainbow Project.

Rainbow Project syftar bland annat till att dechiffrera hur de ser färgerna i världen runt omkring dem. Till exempel, i motsats till vad många tror, så ​​ser inte barn i svart och vitt.

För barn förändras världen ständigt och det går fort. När de är nyfödda ser de faktiskt allt med en synskärpa på endast 5% i förhållande till vuxna.

Det faktum att barn kan se innebär inte att de har perfekt syn. Under de första månaderna är deras syn mycket begränsad. Allt eftersom tiden går börjar de kunna urskilja färger och fokusera lättare.

Det är därför många nyfödda verkar vara skelögda och ser i kors. De kan däremot se bra på ett avstånd av cirka 30 centimeter, men de kan inte fokusera på mer avlägsna föremål eller människor.

baby med för stora glasögon

Stereopsis är den mekanism som gör det möjligt att samla 3-D-visuell information, och den här mekanismen är ännu inte tillgänglig för spädbarn. De ser allt i två dimensioner och har ingen uppfattning om djup. Intressant är att de efter bara några månader kan urskilja ansikten på ett avstånd av 30 cm, vilket är avståndet mellan mammas bröst och hennes ansikte.

Synen utvecklas över tiden – bebisar ser färger, men ej som vuxna gör

Det faktum att vi kan se världen i färger så som vi är vana vid att göra och som vi känner till den, beror på några specialiserade celler i näthinnan kallade tappar. Tappar finns i tre former. Även om barn är födda med alla dessa olika sorter så tar det tid för dem att mogna och för oss att förstå de signaler som hjärnan får från dessa celler.

Vid två månader kan barn skilja mellan rött och grönt och senare mellan blått och gult. Men de måste vara mättade, klara färger. En bebis kan inte uppfatta en mild grön färg men kan upptäcka en intensiv knallgrön färg, till exempel.

Med hjälp av fyrahundra bebisar mellan fyra och sex månaders ålder, och efter ungefär tre år av intensiva studier och tester, konstaterade forskarna att vid fyra månader så ser man olika nyanser av grönt som samma färg. Vuxna kan å andra sidan särskilja mellan en svagt grön färg och en mörkgrön nyans.

Bebis med vita glasögon


Teknik för att se färger

Att erhålla information om hur bebisar ser färger hade inte varit enkelt om det inte hade varit för tekniken. Forskarna använde sig av ett system med visuell registrering. Man placerar bebisen framför en skärm som visar en bakgrund i en färg och en cirkel med en annan färg. Sedan kan forskarna fånga reflektionerna från barnens hornhinnor och läget på deras pupiller.

Vad de försökte se var att barnets blick var riktad mot mittpunkten av skärmen som var mer eller mindre mättad med färg. Resultatet var att mer slående färger fångade barnens blick mer. Färgerna ändras sedan så snart bebisen slutade titta på den centrala cirkeln.

Men det var inte den enda smarta idén som forskarna hade. De hade programmerat datorn så att varje gång den lilla deltagaren tappade intresset för proceduren, så satte skärmen igång ett klipp från en tecknad film. När bebisen sedan åter  var fascinerad av vad skärmen så kunde testet återupptas med nya färger.

Forskning som påverkar

Idag kan experter på barns färgseende säga att deras forskning har bidragit till många saker. Bland annat utvecklingen av leksaker, spel och tv-serier riktade till bebisar och även tidiga tester som undersöker färgseende.

Barnens förmåga att särskilja bleka, milda färger förbättrats också med tiden. Det finns emellertid fortfarande tvivel om huruvida hur mättade färgerna är påverkar hur de uppfattas eller om detta ens spelar in. Det är till exempel ännu inte känt om barn kan se himmelsblått bättre än en rosen röd färg eller vice versa.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.