Socialisering under barndomen och tonåren

Socialisering visar barn hur de identifierar sin egen identitet och blir en del av samhället.
Socialisering under barndomen och tonåren
Elena Sanz Martín

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Vänner och den omkringliggande miljön formar ens identitet och beteende. I den här artikeln vill vi därför berätta mer om vikten av socialisering under barndomen.

Vad är socialisering?

Socialisering innebär för barn att man tränar och lär sig vad som fungerar i olika sociala sammanhang och hur man anpassar sig till samhället. Genom socialiseringen lär de sig vad som är rätt och fel.

Ens inlärning börjar under livets första ögonblick och slutar aldrig. Det är dock under den tidiga barndomen som man har störst förmåga att lära sig.

Faktum är att barn föds med förmågan att lära sig och de behöver sociala stimuli. De utvecklar band och vänskaper som kommer spela en stor roll under de första åren.

Den sociala miljöns påverkan

Vi föds alla med potentialen att skaffa vänner. Vi har dock även potential för aggression och våld. Det är miljön som avgör vilken av dessa två sidor som vinner.

Barn på dagis.

Att lära sig genom att observera

Faktum är att många barn lär sig genom att titta på andra. De observerar beteenden och de konsekvenser som uppstår hos andra.

  • Familjen spelar en viktig roll då de utgör barnens första sociala stimuli. De fungerar som medvetna eller omedvetna förebilder, och ger konstant barnen värderingar.
  • Skolan är viktig för att barnen ska lära sig socialisera. Hur lärarna lär ut, hur de behandlar barnen samt deras attityder – allt detta kommer påverka hur barnen beter sig.
  • Media spelar nu för tiden en allt större roll då det bidrar med social information. Det ger barn exempel på bra och dåligt beteende via TV och andra medier. Det är viktigt att övervaka vad barnen ser på tv. Se till att det är lämpligt, och att programmen innehåller värderingar som du vill lära ut till dina barn.

Lek

Barn lär sig också att skaffa vänner genom att leka. Genom att leka lär de sig att komma överens med klasskamrater och att jobba som ett lag.

Berättelser

Sagor och böcker är väldigt viktiga för att lära ut socialisering under barndomen. Barn älskar böcker. Faktum är att berättelserna ofta har en kraftig påverkan på hur de lär sig att komma överens med andra.

Barn använder dessa berättelser för att förbättra sin fantasi. De lär sig också hur världen fungerar och hur de bör bete sig.

Barn som håller hand i ring.

Hur man utvecklar socialisering under barndomen och tonåren

Socialisering är en naturlig process, men det finns saker du kan göra för att hjälpa till.

Allteftersom dina barn skaffar vänner kommer de känna sig mer bekväma med att vara sociala. Det är därför viktigt att inte vara överbeskyddande.

Om du är överbeskyddande hindrar du dem från att utveckla sina förmågor och sin personlighet på ett lämpligt sätt. De lär sig inte sig från sina misstag.

Genom sina sociala relationer kan barn ändra hur de beter sig i enlighet med de naturliga konsekvenserna som uppstår.

Föräldrarna bör uppmuntra barnen till att skaffa bra vänner. Det är också viktigt att man ger dem en chans att hantera sina problem själva. De kommer då också att utveckla sitt självförtroende.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.