Hur du kan hjälpa dina barn att lära sig effektivt

Vad är effektivt lärande? Det är sättet som barn integrerar sina dagliga erfarenheter i sina mentala processer. Hur kan du hjälpa dina barn att lära sig effektivt?
Hur du kan hjälpa dina barn att lära sig effektivt
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 oktober, 2019

Barn kan lära sig effektivt genom att koppla nya koncept till tidigare kunskaper och erfarenheter. Upptäck sätt att uppmuntra till ett effektivt lärande i den här artikeln.

Genom effektivt lärande kommer barn ihåg information bättre, och deras kunskapsprocesser blir mer aktiva och anpassningsbara under hela livet. Som du ser är det viktigare än det kan tyckas vid första ögonkastet.

Hur kan barn lära sig effektivt?

När vi tar del av ny information relaterar våra hjärnor det till tidigare kunskaper som kan vara användbara för att bättre förstå detta nya koncept. Det gör att vi kan relatera nya koncept till tidigare erfarenheter, så att de får ett sammanhang och vi kan bearbeta dem logiskt.

Vad som händer är att den nya och den gamla kunskapen kopplas ihop, blir rikare och till och med modifieras. Tack vare denna process kan vi dra våra egna slutsatser och uppnå effektivt lärande.

Den här typen av lärande gör det möjligt för barn att få en fullständig förståelse för nya koncept och även komma ihåg dem på lång sikt. De kan då ligga till grund för ett alltmer avancerat nytt lärande. De tjänar som ramverk och sammanhang för att fungera i en mängd olika situationer.

Hur du kan hjälpa dina barn att lära sig effektivt

Respektera deras tid

Alla barn mognar i sin egen takt, och det är viktigt att respektera det. Vanligtvis finns det etablerade åldersintervall för att lära sig olika saker. Men dessa är bara approximationer som man har räknat ut från ett genomsnitt.

Du ska inte vara orolig om ditt barn inte passar in i genomsnittet exakt. Det betyder inte att det finns ett problem. Press och påtryckningar kommer bara sakta ner ditt barns naturliga utveckling.

barn pratar och skojar med arkitekt

Låt dem göra misstag

Stoppa inte hela tiden dina barn, eller förhindra att de gör misstag för att de inte ska bli frustrerade. Det finns inget mer effektivt än att lära sig genom sina egna misstag.

Ett bra exempel är Montessori-metoden, där barnen själva inser att de har gjort ett misstag någonstans i processen när de ser att de inte fick det rätta svaret. Det tvingar dem att bli motiverade och lära sig effektivt av sina misstag.

Få dem att tänka

Det är viktigt att hjälpa barn att lära sig genom att ställa frågor. Bjud in dem att ifrågasätta livet i allmänhet. Hjälp dem att leta efter en förklaring till allt omkring dem och vara oändligt nyfikna. Du kan göra det genom att ställa frågor till dem, plantera små frön i deras sinnen.

Var uppmärksam på vad som motiverar dem att lära sig effektivt

Människor lär sig i alla situationer. Detta gäller i ännu högre grad för dina barn. Döm inte deras smak. Allt är användbart för att främja effektivt lärande: superhjältar, fotboll, videospel, sagor, dockor …

De är bara verktyg för att locka till sig deras uppmärksamhet och väcka deras intresse. Om de är tokiga i dinosaurier, att lära sig om miljön, universum, djur… allting kan vara fascinerande.

Du kan till och med hjälpa de yngsta barnen att öva sig på att läsa med sina samlingar av fotbollskort genom att utmana dem att läsa namnen på sina favoritspelare. Pokémon-kort kan vara ett utmärkt verktyg för att räkna och lära sig om siffror. Ta reda på vad som gör dem nyfikna och använd det.

Fira deras framgångar

Ingenting är mer motiverande än att veta att du har uppnått dina mål. Ibland inser barn inte ens hur mycket de har lärt sig. Andra behöver få värdet av sin kunskap bekräftat genom dig.

mamma, pappa och barn sitter på golvet och tittar på ritningar
Det betyder inte att du måste heja på varje steg de tar. Det kan vara kontraproduktivt eftersom det gör dem beroende av ständigt godkännande från andra.

Säg istället “Jag ser att du har gjort många mattetal utan att göra några misstag. Bra gjort! “Att säga saker som det här kan vara till stor hjälp.

Livet är en lek

För barn är allt en lek, så lärandet ska vara kul. Föreslå minnesspel, roliga aktiviteter som motiverar dem och bjud in dem att vilja lära sig något nytt.

Barn lär sig snabbare än vi kan föreställa oss, framförallt om vi respekterar deras takt, främjar deras kreativitet och om de ser att vi också ständigt lär oss.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.