Vad är ett barns fantasi och hur utvecklas den?

Vad är ett barns fantasi och hur utvecklas den?
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 11 oktober, 2018

Om det finns något som barn utmärker sig i, så är det deras förmåga att använda sin fantasi och skapa sina egna fantasivärldar. I den här artikeln granskar vi de olika stadierna av ett barns fantasi och hur man stimulerar den.

Fantasi och intuition är de viktigaste egenskaperna hos våra små. Att fantisera är en del av ett barns aktivitet varje dag.

Fantasi är den vanligaste, men samtidigt den mest extraordinära kvaliteten hos barn – det är deras sätt att kommunicera med omvärlden.

Oavsett vad barns verklighet kan vara, kommer de alltid ha sin egen uppfattning av den. En plats där fantasi tar dem i handen för att styra dem genom en myriad av erfarenheter.

Här kommer vi upptäcka det underbara universumet av ett barns fantasi.

Vad är ett barns fantasi?

Det märkliga och abstrakta är det som omsluter definitionen av detta ord. Varför? Eftersom fantasi är ett begrepp där gränser och logik inte existerar.

Det kommer från barnens impulser och ständiga behov av att utöka sina kosmos… Den går utöver det som är känt, och det som kan ses och upplevas.

Barns fantasi är på topp när de skapar originella och kluriga idéer, när de kan “tänka längre”.

I ett barns fantasi: flicka med blå krona marscherar med tre ankungar bakom sig

Egenskaper hos ett barns fantasi

Fantasi består av två faktorer. En är den yttre (barnens omgivning) och den andra den inre (deras intryck om världen).

Dessa två faktorer utvecklas när barn förvärvar kunskap. De hjälper också barnen att lära sig och etablera relationer.

Det är därför vi kan se deras fantasi i full gång när de leker, berättar historier, äter eller klär ut sig. Deras uppfattning och subjektivitet är några av de mest anmärkningsvärda egenskaperna hos deras fantasi.

Olika sorters fantasier

Man brukar skilja på fantasi som härrör från barnets uppfattning och återuppbyggnad av sin omvärld och fantasi som uppkommer helt genom tankens fantasifulla funktion.

Den senare är det inte kopplad till omgivningen. Även om de båda typerna är relaterade, är det viktigt för oss att skilja mellan dem eftersom de utvecklas under olika skeden av barndomen.

Fantasier baserade på omgivningen är fortfarande närvarande (men inte så uppenbara) i en tonårings liv, medan fantasin som helt skapats av barnet självt försvinner lite tidigare under barndomen. Det är därför det är så viktigt för barn att njuta av den under sina tidiga år.

Utvecklingen av ett barns fantasi

Barns hjärnor är väldigt komplexa eftersom alla de kopplingar och synapser som kommer att göras för resten av deras liv håller på att formas. De förbindelser som används ofta kommer att förstärkas medan de andra långsamt förtvinar.

Det är därför som många studier visar på vikten av de första tre åren av barns liv. Det här är den perfekta tiden att forma många olika upplevelser under deras barndom.

Erfarenheter som att lyssna på musik på olika språk, läsa, leka, gå eller andra aktiviteter som gynnar utvecklingen av hjärnans programmering rekommenderas. Denna stimulans kommer i sin tur att hjälpa till att utveckla deras fantasi.

Det sätt på vilket fantasi utvecklas hos spädbarn är ganska svårt att definiera. Föreställningen börjar utvecklas när vi exponerar barn för scenarier där de kan känna igen sig själva som huvudpersonerna.

Det kan till exempel vara när en förälder eller lärare använder fantasi för att berätta historier. Detta kommer att hjälpa till att stärka hjärnan för att skapa “fantasisynapser”.

Barns fantasi från 1 till 3 års ålder

Barns fantasi i denna ålder bygger i stor utsträckning på imitation. Därför kommer deras första upplevelser med fantasi att vara efterhärmningar av det som händer runt omkring dem.

När din hund skäller, vill de också skälla. Denna typ av imitation hjälper dem att utveckla sin fantasi.

Barns fantasi i förskoleåldern

Under detta skede börjar arketypiska mönster att kunna ses i deras lekar. Till exempel kommer vissa barn att leka mamma-pappa-barn, mata, bada och ta hand om sina dockor som om de vore riktiga barn.

Barns fantasi i skolåldern

Under detta stadium öppnar deras instinkt för det sociala dörrarna till grupplekar. På så sätt kan barnen fantisera tillsammans. Nyfikenhet för nya upplevelser är deras huvudsakliga drivkraft.

Fantasier hos skolbarn är inte centrerade kring efterhärmning eftersom de nu kan fantisera vildare och friare. Deras fantasi i detta skede kommer att vara mer abstrakt.

Flicka som flyger med maskrosfrö

Fantasi hos autistiska barn

En av de karakteristiska egenskaperna hos autism är ett motstånd mot lärande. Som ett resultat undviker autistiska barn verkligheten genom att leva i en imaginär värld varje dag.

Det sätt på vilket autistiska barn fantiserar på är mycket mer komplext. Det är också mindre uppenbart eftersom de i vissa fall saknar språk och motoriska färdigheter att uttrycka sig med.

Deras fantasi kan vara ganska annorlunda eftersom det härrör från logik och orsak. Det sätt de fantiserar på är fortfarande ett ämne som studeras inom neurovetenskapen.

Hur ökar du dina barns fantasi?

  1. Lär dina barn att vara sig själva.
  2. Låt dem utforska sina förmågor.
  3. Lär dem att upptäcka nya saker.
  4. Använd lekar för att stimulera deras fantasi.

Brist på fantasi

Om barn förlorar sitt självförtroende, inte får uppmuntran och tvingas in i rigorösa mönster hemma eller i skolan, kan det leda till den katastrofala förlusten av fantasi.

Föräldrar kan också minska sina barns fantasi om de ständigt kritiskt värderar deras skapelser och prestationer eller om de inte ger dem friheten att skapa utan logik.

För att undvika detta är det viktigt att låta barn upptäcka fritt. Låt dem ha friheten att välja vad de gillar och trivs med.

Detta kommer att hjälpa dem att återfå sitt förtroende och i slutändan kommer det att hjälpa deras fantasi att få vingar och flyga högt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.