Fördelarna med brainstorming för grupparbeten

Brainstorming är mycket användbart för elever som måste ta sig an grupparbeten.
Fördelarna med brainstorming för grupparbeten
Ana Couñago

Skriven och verifierad av psykologen Ana Couñago.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Brainstorming är ett arbets- och studieverktyg för grupper som hjälper till att skapa nya och originella idéer relaterade till ett visst ämne. För att göra det på ett bra sätt måste du skapa en avslappnad atmosfär som underlättar samarbete mellan alla gruppmedlemmar. I den här artikeln förklarar vi de många fördelarna med brainstorming.

Detta kan vara mycket berikande för elever, både akademiskt och för den personliga utvecklingen.

“Ingen av oss är lika bra som oss alla tillsammans.”

Ray Kroc

Fördelarna med att arbeta i en grupp

Kooperativt lärande definieras av Johnson, Johnson och Holubec som:

“Den pedagogiska användningen av små grupper där eleverna samarbetar för att maximera sitt eget och andras lärande.”

fördelarna med brainstorming: möte mellan elever
Därför kan vi säga att grupparbete hjälper elever att samarbeta med varandra för att uppnå ett gemensamt mål eller syfte.

Användningen av denna undervisningsmetodik i klassrummet ger eleverna flera fördelar, till exempel:

 • Gynnar känslan av tillhörighet och gruppsammanhållning
 • Främjar en positiv samexistens
 • Främjar autonomi och oberoende
 • Låter eleverna lära sig och tillämpa vissa etiska värderingar
 • Inverkar positivt på kommunikationen och gör den mer öppen och flytande
 • Främjar inkludering, ömsesidig respekt och acceptans av andra
 • Gynnar ett djupare lärande och ett rikare akademiskt resultat
 • Ökar produktiviteten
 • Förbättrar sociala färdigheter
 • Tillåter utveckling av en bättre självkänsla och personlig självuppfattning
 • Främjar en balanserad utveckling samt psykologiskt och socialt välbefinnande
 • Är bra för utvärderingen och regleringen av elevernas inlärning
 • Låter eleverna förvärva och praktisera beslutsfattande förmågor

Av alla dessa anledningar är det en bra idé att lära barn att arbeta i en grupp från en tidig ålder. För att underlätta denna process kan de lära sig olika metoder för att arbeta i grupp, till exempel brainstorming.

Fördelarna med brainstorming för grupparbeten

Innan du använder brainstorming finns det tre grundläggande regler att tänka på:

 1. Alla idéer är giltiga. Du bör inte avvisa eller döma ut några av idéerna som föreslagits av deltagarna i gruppen, oavsett hur absurde de kan verka. Dessutom är all kritik och alla typer av hån strängt förbjudet.
 2. Det är ett absolut måste att lyssna aktivt och skriva ner alla förslag som kommer upp, i syfte att förbättra dem, men utan att för den sakens skull bedöma dem.
 3. Man måste handla snabbt. För detta ändamål måste man undvika att inleda debatter, diskussioner eller långdragna förklaringar. Det handlar om att samla in så många idéer som möjligt om ämnet på kort tid.

”Lyssna utan att döma, tala utan att förolämpa och observera utan förakt. Tre värderingar som gör dig rättvisare mot andra.”

– Anonym –

Steg för att använda sig av brainstorming

I grupparbeten bör du ta följande steg för att se fördelarna med brainstorming:

 1. Ange projektets ämne
 2. Gruppmedlemmarna deltar genom att säga så många idéer som de kan komma på under en viss tid och komma med förslag på hur projektet kan genomföras
 3. En av gruppmedlemmarna bör skriva ner alla förslag som folk kommer med
 4. När det inte finns några fler idéer, eller när tiden är slut, läser man upp alla förslagen
 5. Gruppen diskuterar dessa förslag och väljer de bästa, tillsammans med all information som kommer att vara användbar för att genomföra projektet
 6. I slutet kommer eleverna att ha en mängd olika idéer till sitt förfogande för att genomföra projektet som ligger framför dem. Vid behov kan de försöka förbättra de idéer som de har valt.
 7. Slutligen, innan ni påbörjar själva projektet, är det tillrådligt att göra upp en plan med de punkter som ska inkluderas.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Fernández de Haro, E. (2010). El trabajo en equipo mediante aprendizaje cooperativo. Universidad de Granada: Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación.
 • Johnson, D.W. y Johnson, R.T. (1994). Learning Together and Alone. Cooperative, Competitive and Individualistic Learning. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
 • Johnson, D. W., Johnson, R. T. y Holubec, E. J. (1994). The nuts and bolts of cooperative learning. Interaction Book Co.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.