5 olika sätt att utveckla ditt barns sociala färdigheter

Fortsätt läsa för att lära dig fem olika sätt att hjälpa ditt barn att utveckla sina sociala färdigheter och relatera till världen omkring dem.
5 olika sätt att utveckla ditt barns sociala färdigheter
Leticia María Fernández Gutiérrez

Skriven och verifierad av psykopedagogen Leticia María Fernández Gutiérrez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Sociala färdigheter är en kombination av beteenden som gör att vi kan fungera bra i vår miljö och interagera med andra på ett effektivt och lämpligt sätt.

Dessa färdigheter tar oss närmare andra människor, och därför är de väldigt viktiga. Vi är sociala djur, varför kontakt med andra människor hjälper oss att känna att vi är en del av gruppen.

Personlig utveckling främjas inom skolan. Detta för att undvika problem som härrör sig från isolering, störande beteenden eller störningar baserade på brist på eller missgynnade sociala färdigheter.

Typer av sociala färdigheter

ett barn är utanför när en annan grupp barn pratar

Vi kan kategorisera sociala färdigheter i relation till de resurser som en person behöver för att använda dem. Med andra ord finns det enkla och komplexa sociala färdigheter.

De förra är de som kräver färre resurser, och därför är de lättare att förvärva. Dessa tjänar som grunden för de senare.

Det finns många, men vi kommer att gruppera dem i stora kategorier:

 1. Självförtroende. Detta inkluderar självkänsla och självkontroll. Det är viktigt eftersom det kommer hjälpa dina barn att tro på sina egna förmågor, samt kontrollera sig själva emotionellt och beteendemässigt.
 2. Kommunikation. Detta inkluderar självsäkerhet, såsom förmågan att försvara sin egen åsikt effektivt och utan aggressioner. Även konversation, som avser att lyssna och svara och övertala, som beskriver deras förmåga att tala på ett sätt som påverkar andra. Hur ett barn hanterar grupptryck är också en del av denna kategori.
 3. Anknytning. Den här sistnämnda kategorin inkluderar empati, förståelse och kontroll av ens egna och andras känslor. Det innebär också närvaro, som hänvisar till hur vi får andra att känna.

Inom varje kategori och för varje typ finns det gott om exempel på sociala färdigheter.

“Vänskapsregeln betyder att det ska finnas ömsesidig sympati mellan båda personerna, var och en ger vad den andra saknar och försöker att gynna den andra. Vänner använder alltid vänliga och uppriktiga ord.”

sociala färdigheter: två barn leker

5 olika sätt att utveckla ditt barns sociala färdigheter

Hur hjälper du ditt barn att utveckla sina egna sociala färdigheter? Ta hjälp av dessa 5 sätt:

 • Lär ditt barn om känslor. Hjälp ditt barn att uttrycka sina känslor. Låt dem se dina känslor, för det gör det lättare för dem att känna igen sina egna. Förmågan att känna igen, förstå och hantera känslor kommer hjälpa ditt barn att utveckla empati och lära sig att hjälpa andra genom att först hantera sina egna.
 • Främja sociala interaktioner. Barn behöver sociala miljöer som hjälper dem att börja interagera med andra. Ge dem självförtroendet att våga ge sig in i leken. Ju mer de får träna på detta desto säkrare kommer de att känna sig.
 • Värdera deras prestationer. Att få känna ditt stöd och se din stolthet kommer få ditt barn att tro på sig själv. När de gör något du inte tycker om så berätta det för dem på ett sätt som kommunicerar att det är åtgärden du kritiserar, inte barnet.
 • Sök efter situationer i vilka ditt barn kan samarbeta. Uppmuntra ditt barn att delta i gruppaktiviteter och hitta sätt att lösa problem som kräver att alla hjälper till.
 • Främja självständighet. Autonomi är en färdighet som ditt barn kommer att förvärva tack vare dig. Han eller hon kommer känna att det finns aktiviteter som kan och bör utföras själv. Detta kommer bidra till att främja ditt barns självkänsla.

Vad du bör undvika

Haka inte upp dig på om ditt barn är på rätt väg eller ej. De kommer helt naturligt att vilja interagera med sin miljö. Därför behöver du bara underlätta dessa interaktioner och hjälpa till när de inte vet vad de ska göra.

Du behöver inte vara överbeskyddande. Livet är fullt av konflikter, svåra problem och komplicerade känslor, och dessa saker måste de ta sig an. Hjälp dem att identifiera de känslor som de kan känna och hjälp till med att hitta möjliga lösningar.

Respektera ditt barn. Ditt barn förtjänar att bli älskat för den han eller hon är. Att värdera och respektera ditt barn är det som kommer lära honom eller henne att utveckla sina sociala färdigheter.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Lacunza, A. B., & de González, N. C. (2011). Las habilidades sociales en niños y adolescentes. Su importancia en la prevención de trastornos psicopatológicos. Fundamentos en humanidades, 12(23), 159-182.
 • Monjas, M. I. (2000) Programa de Enseñanza de Habilidades de Interacción Social (PEHIS) para niños y niñas en edad escolar Madrid: Ciencias de la Educación Preescolar y Es- pecial CEPE
 • Rogoff, B. (1993). Aprendices del pensamiento. El desarrollo cognitivo en el contexto social.Barcelona: Paidos
 • Valencia, L. I., & López, G. C. H. (2010). El desempeño en habilidades sociales en niños, de dos y tres años de edad, y su relación con los estilos de interacción parental. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 8(3), 1051-1076. https://www.redalyc.org/pdf/2931/293122000007.pdf
 • Vigotsky, L. (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: Grijal- bo

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.