Hur bör vi kontrollera våra barns tillgång till internet?

Dagens barn växer upp omgivna av teknik. Som föräldrar är det vårt jobb att vägleda dem och övervaka deras användning av internet för att undvika potentiella faror.
Hur bör vi kontrollera våra barns tillgång till internet?
Elena Sanz Martín

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Barns tillgång till internet är något som idag oroar många föräldrar. Ny teknik och ständig tillgång till webben är relativt nya problem. På grund av bristen på erfarenhet från vår egen barndom och viss okunnighet om denna nya värld kan föräldrar känna sig förvirrade om vilka gränser de bör sätta för sina barn.

Barn och internet

För vuxna är det ofta förvånande att se hur enkelt barn hanterar elektroniska enheter. Nästan intuitivt anpassar barn sig till den här teknologiska världen och är helt uppslukade av den.

På grund av detta är det helt enkelt inte realistiskt att försöka hålla våra barn borta från världen online. De är barn i denna teknologiska era och om det finns en för stark begränsning av deras tillgång till internet kan det beröva dem en viktig del av deras sociala och pedagogiska utveckling.

Internet är ett verktyg som, beroende på hur vi använder det, antingen kan vara positivt eller negativt. Å ena sidan ger det oss information, underhållning och ett nytt sätt att kommunicera med människorna omkring oss. Det senare är särskilt fallet med ungdomar.

mamma och dotter använder internet
Å andra sidan kan minderåriga exponeras för innehåll som är mycket olämpligt för dem. På grund av den omedelbara tillgängligheten av information och innehåll kan barn dessutom bli beroende mycket snabbt och kan agera impulsivt och ogenomtänkt.

På grund av detta är det bästa att helt enkelt tillämpa sunt förnuft och se till att vi övervakar dem ordentligt, på samma sätt som vi gör inom andra områden av deras liv. Vi kan göra detta genom att erbjuda vägledning, sätta gränser och lära dem värderingar som sedan kan leda våra barn att utveckla sina egna kriterier.

Nycklar för att ta itu med av våra barns tillgång till internet

Information

Det första steget i att ta itu med våra barns tillgång till internet är att verkligen förstå vad vi står inför. Det är inte bra att barnen kan mer om internet och sina enheter än vad deras föräldrar gör. Därför bör du försöka ta reda på så mycket information som möjligt om denna nya värld.

Du måste ha grundläggande kunskaper om hur man använder dessa enheter. Du bör också bekanta dig med olika sociala nätverk och videospel som dina barn vill använda eller redan använder. Endast på detta sätt kan vi skapa oss en väl underbyggd åsikt och sätta lämpliga gränser.

Vi bör se det som vårt ansvar att ge våra barn korrekt information om internet. En del av det kommer vara att förklara för- och nackdelarna med att vara online och alla faror som är inblandade.

På samma sätt som vi säger till dem att inte prata med främlingar på gatan bör vi avråda dem från att prata med främlingar på webben (och varna dem för att främlingar kan utge sig för att vara vänner).

Grundläggande regler, som att inte ge ut personlig information eller kontakta främlingar, bör göras tydliga för barn. Det är viktigt att tydliggöra att det inte bara är för att vi säger så, utan för att det finns en verklig fara med det.

Gränser

Som föräldrar måste vi övervaka våra barns användning av teknologi. Därför rekommenderar vi att datorerna de använder står på en gemensam plats i huset och att du är i närheten när de använder dem.

pojke använder internet
Du måste etablera gränser för antalet timmar de kan använda sina enheter och på innehållet de kan komma åt. Det finns olika program för föräldrakontroll som gör att du kan begränsa och övervaka dessa två aspekter.

Förtroende och tillit

Det bästa är att skapa ett avtal med ömsesidig respekt och förtroende med våra barn. Försök att vara en del av dina barns liv, både online och offline. Istället för att fördöma eller kritisera deras beteende online, var flexibel och tillgänglig för att vägleda dem.

Det är viktigt att se till att dina barn inte delar personlig information eller fotografier utan att du godkänner det. Försök dock att balansera denna kontroll med tillit och förtroende för dem. Låt dem visa dig att de är ansvariga.

Balans

Slutligen måste vi betrakta internet och webben som bara en del av våra liv. Vi bör inte undvika den här biten helt, men får inte heller låta det ta upp all tid för våra barn.

Det är definitivt inte fördelaktigt att använda elektroniska enheter som en typ av barnpassning eller låta barn använda dem för att fly från verkligheten. Det är viktigt att visa dem andra fritidsaktiviteter som att läsa, spela brädspel och utöva någon sport. Vi måste visa dem hur viktiga verkliga social interaktioner är, och att de aldrig kan ersättas av internet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Aguaded-Gómez, J. I. (2011). Niños y adolescentes: nuevas generaciones interactivas. Comunicar18(36), 7-8.
  • Bernardes, F. (2011). Niños online: riesgos, oportunidades y control parental. Nuevos Medios, Nueva Comunicación, 985-996.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.