Lär ut respekt, inte lydnad

Lär ut respekt, inte lydnad
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 20 mars, 2018

Det kanske låter överraskande, men att kräva lydnad resulterar inte alltid i lyckliga barn. Lydnad är nästan alltid något som uppnås genom rädsla, så lär ut respekt från tidig ålder istället; lär dem att ömsesidighet och empati baseras på uppriktig tillgivenhet.

Vissa mammor och pappor håller inte meds i. Vidare har många av oss utbildats enligt grundpelarna för den beteendepsykologi som säger att dåligt uppförande resulterar i allvarlig bestraffning och gott uppförande resulterar i belöning.

Belöningar och bestraffningar är inte alltid effektiva, speciellt eftersom vuxenvärldens samhälle inte alltid belönar oss med något gott “bara för att vi beter oss bra.” Barn ska INTE vägledas i sitt beteende baserat på simpla belöningar.

Det är viktigt att de själva förstår att rötterna till gott uppförande är respekt och värdighet, och att de utövar det spontant.

Lydnad baserad på rädsla och olycklighet

Låt oss börja med att klargöra några viktiga koncept. Precis som lydnad som förmedlas via rädsla leder till obehag kan släpphänthet också göra barnet olyckligt.

Med för många restriktioner kommer barn bara se murar omkring sig; med för mycket släpphänthet kommer de inte se några gränser i omgivningen och därmed inte veta vad som väntas av dem.

Extremer inom barnuppfostran är aldrig bra. Därför är det först viktigt att definiera vad vi menar med ett “lydigt barn”.

Barn som endast är lydiga hemma

Lärare ser ofta det här beteendet i klassrummet: barn som är elaka mot andra, som inte visar respekt och som uppvisar ett beteende som är långt ifrån hur de beter sig hemma.

Flicka med vingar

När läraren talar med föräldrarna kan de inte förstå eller tro på att barnet beter sig på ett dåligt sätt, eftersom “han är väldigt lydig hemma.”

Problemet ligger i följande: när vi utbildar barn med rädsla och bestraffning kommer de lyda, men inte få en djup förståelse för konceptet respekt.

De agerar för att de är tvungna, inte för att de förstår. Därför känner de sig i skolan fria från familjens press, och har då en tendens att kanalisera sin rädsla och ilska via störande beteenden.

Det räcker inte. Ibland kan vi till och med se motsatta fall. Barn som lär sig lydnad genom en strikt uppfostran uppvisar slutna, rädda och defensiva beteenden i andra scenarier. Rädsla utbildar inte, rädsla skadar den känslomässiga balansen.

Sättet som lydiga barn vanligtvis utbildas

Det finns många sätt att utbilda ett barn, och varje familj kommer otvivelaktigt ha sina egna principer och värderingar som de vill förmedla. Men lydnad baserad på underkastelse är varken hälsosamt eller pedagogiskt.

Låt oss se på riskerna med uppfostran baserat på dominant och strikt lydnad:

  • Barn vågar eller vet inte hur man uttrycker sina känslor eftersom spontanitet bestraffas.
  • Barnet har lärt sig att vara tyst, att dölja sina tårar eftersom “gråt är för de svaga” eller att sitta still eftersom “det är jobbigt” annars, vilket leder till att det utvecklar en väldigt farlig känslomässig och personlig undertryckning.
  • Lydnad vill även “skydda” barnet mot möjliga faror. Ett lydigt barn kommer inte ta sig ur hemmets komfortzon och kommer fästa sig vid den faderliga och moderliga bubblan.

Lydiga barn upplärda med rädsla vågar inte utforska, upptäcka eller öppna upp sig mot andra. Rädsla är motsatsen till lycka. Det är viktigt att byta metod – lär ut respekt, inte rädsla.

Lekande barn

Lär ut respekt och lycka

Det är inte samma sak att säga “Håll klaffen och sitt still, allt du gör är irriterande” och att säga “Kan du vara snäll och vara tyst nu? Mamma pratar i telefon.”

Språk utbildar och vår attityd är pedagogisk. Att föregå med gott exempel är nyckeln till allt föräldraskap. Det må vara sant att vi alla vill ha barn som är uppmärksamma på oss, men det är viktigt att de förstår varför de borde lyssna på oss och syftet med att behandla varandra med respekt.

Notera följande för att reflektera över värdet av utbildning baserad på respekt:

  • Erbjud ansvar till ditt barn. Det är viktigt att han från tidig ålder lär sig vikten av att göra saker själv och ta hand om sina ägodelar. Sakta men säkert kommer han bli stolt över sig själv när han inser att han är kapabel att göra många saker och att vi litar på honom.
  • Resonera med ditt barn om regler ni etablerar i hemmet. Förklara varför dessa ska lydas. Prata med ditt barn och etablera en respektfull kommunikation där du svarar på hans frågor.
  • När han gör något fel ska du inte skrika eller förödmjuka honom (“du är så klumpig”, “du är det värsta barnet i världen”). Istället för att förstärka negativiteten ska du lära honom att göra saker bra.
Lär ut respekt

Förstå barnets känslor och lär det att kanalisera och förstå dessa inre processer. Lär ut respekt snarare än rädsla.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.