9 värderingar du bör lära dina barn

9 värderingar du bör lära dina barn
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Värderingar är viktiga och hjälper barn att möta världen på ett bra sätt. Det finns många av dem, så vilka värderingar bör du lära dina barn?

En förälders huvuduppgift är att älska och utbilda sina barn. Som föräldrar bör vi alltid vara vid våra barns sida, stötta dem och ge dem råd även när de inte håller med om beslut vi fattar.

Det har visat sig att barn lär sig bättre genom att följa ett exempel än på något annat sätt. Om du vill lära ditt barn att vara ansvarsfullt, ärligt och en god människa måste du se till att du föregår med gott exempel.

Det finns ingen mening med att försöka lära ett barn ett beteende som det inte ser återspeglat i sina föräldrar. På det sättet förbättrar du både ditt eget och ditt barns beteende.

Det finns många värderingar du kan lära dina barn, men följande 9 är av största vikt. Om ditt barn aldrig lär sig dem kan det leda till många problem i framtiden.

illustration av mamma som leker med två barn i en bäck


9 värderingar du bör lära dina barn

Ärlighet

Det är viktigt att lära barn om ärlighet från en ung ålder. Ibland väljer barn att ljuga eller dölja sina handlingar för att inte bli bestraffade. Det är en normal del av ett barns utveckling. Det är emellertid mycket viktigt för föräldrar att prata med dem om det. Det är bara så de lär sig vikten av att tala sanning även om det är svårt ibland.

Om du upptäcker att ditt barn ljuger, sätt dig ner med barnet och tala med honom. Fråga varför han gör det och förklara att lögner har negativa konsekvenser.

Tolerans

Vi måste alla acceptera andras tankar och attityder även om vi inte håller med dem. Om det fanns mer tolerans i världen skulle vi inte ha lika många problem som vi har idag.

Genom att lära dina barn tolerans hjälper du dem att acceptera och respektera andra. De lär sig att deras åsikt är lika värdefull som någon annans.

Ett tolerant barn kan leka med andra utan att slåss när de inte kommer överens. Genom att lära ditt barn att vara tolerant lär du henne att föra en dialog och undvika våld.

Respekt

Det är viktigt att respektera andra, och speciellt de som är äldre. Det är en viktigt värdering att lära sina barn för att de ska klara sig bra i samhället.

Förklara att man inte ska höja sin röst eller opponera sig på ett otrevligt vis mot andra. De måste även respektera regler både hemma och i skolan.

Det bästa sättet att lära ut respekt är genom att visa dina barn den respekt de förtjänar. På så sätt lär de sig att respektera både sig själva och andra.

Ansvar

Ansvar hjälper dina barn att uppfylla sina plikter både i skolan och hemma.

För att lära dina barn ansvar måste du tydligt definiera deras plikter och se till att de faktiskt genomför dem.

Dina värderingar definierar den du verkligen är. Din identitet är summan av dina värderingar.
-Assegid Habte-

Godhet

Alla föräldrar vill att deras barn ska vara goda och generösa. Ett barn som är villigt att hjälpa andra när de är i behov av det växer upp till att bli en exceptionell vuxen.

För att bli en god människa måste barnet utveckla empati. Lär honom vikten av att gå en mil i någon annans skor.

Vi är alla mänskliga, och alla har vi våra skäl att agera som vi gör.

flickor kramas

Vänlighet

Ditt barn måste lära sig att vara snäll mot andra. Vi har alla dåliga dagar när vi helt enkelt inte är på gott humör, men det är fortfarande ingen ursäkt för att låta det gå ut över människor i vår närhet.

Ditt barn måste vara artig och vänlig, och bör också veta hur man beter sig i olika situationer. Ibland är ett leende allt som krävs för att förändra hur människor ser på ett problem.

God karaktär

Ditt barn bör anta goda vanor och visa upp en god karaktär. Det kommer vara svårt till att börja med, men så snart han befäster vanan kommer den att hålla sig för alltid.

Det är viktigt att sätta gränser och lära sina barn att de inte alltid kan göra vad de vill. Bara genom att göra detta lär de sig att mogna och bli självsäkra.

Självkänsla

Det är mycket viktigt för barn att acceptera sig själva. Som föräldrar måste vi hjälpa dem med det genom att föregå med gott exempel.

Lär ditt barn att älska sig själv och att inte acceptera dåliga beteenden från andra. Ingen har rätt att behandla henne dåligt eller få henne att känna sig underlägsen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.