Symbolisk lek hos barn med autism

Barn med autism kan ha svårt för symbolisk lek. Läs mer om detta i dagens artikel.
Symbolisk lek hos barn med autism
Ana Couñago

Skriven och verifierad av psykologen Ana Couñago.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Autism är en beteendestörning med neurologisk grund som gör det svårt att kommunicera och umgås med andra. Det innebär ofta begränsade intressen och repetitivt beteende. I många fall förhindrar detta barn med autism från att fullt utveckla symbolisk lek, dvs. imitativa lekar och rollspel.

symbolisk lek: pojke leker med flygplan och nalle

Vad är symbolisk lek?

Symbolisk lek handlar om att skapa scenarier som simulerar vardagen eller som är baserade på saker som barnet har hört om från berättelser, filmer etc. Det kan handla om att använda föremål eller rollspel. På detta sätt kan barn reflektera över vad de har lärt sig om världen och hur de tolkar vad de känner till.

Den här typen av lek är mycket typisk och vanlig. Förutom att det är det bästa sättet för barn att uttrycka sig är denna typ av lek viktig för att utveckla deras kreativitet och fantasi.

Hur utvecklas den symboliska leken?

Förstadiet till symbolisk lek börjar efter det första året i livet. Denna fas innebär att man använder enkla föremål och leksaker. Barn använder detta för att låtsas som om de är något eller någon annan. Till exempel, dricka från ett tomt glas, låtsas prata i telefon, etc.

Lite i taget, efter deras andra födelsedag, använder barn dessa leksaker och föremål tillsammans med till exempel dockor. De börjar kopiera vad de ser med människor eller dockor. Efter detta börjar de med rollekar. De börjar oftast låtsas vara lärare, brandmän, läkare etc.

Med tiden börjar de använda sin fantasi och leka med andra typer av föremål, som att låtsas att en låda är en raket eller en pinne är en trollstav.

symbolisk lek: barn leker med kastruller på huvudet

Vid fyra års ålder blir den här typen av lek lite mer komplex. De leker mer detaljerade lekar, med ännu fler roller.

Dockor är fantastiska för att väcka fantasin och utveckla den symboliska leken.

Symbolisk lek hos barn med autism

Som sagt börjar förmågan att skapa fantasifulla berättelser vanligtvis utvecklas från två års ålder. Förmågan är medfödd, och sedan utvecklas den gradvis och blir en fullständig fantasivärld som kan följa med genom hela barndomen. Men detta är inte fallet för de flesta barn på autismspektrat.

Barn med autism kan ha vissa svårigheter att utveckla sin fantasi och de behöver lite mer hjälp för att nå sin fulla potential.

Följande är några strategier du kan använda för att utveckla och stimulera symbolisk lek hos barn med autism:

  • Lär barnet att leka med föremål. Be ditt barn att imitera vad du gör.
  • Lek rollspelslekar.
  • Ha ett manus och be ditt barn hjälpa dig att agera ut det.
  • Be barnet att hjälpa dig skapa en berättelse.

Barn med autism kan med lite hjälp utveckla symbolisk lek. Hjälp ditt barn genom lekar eller berättelser så kommer du att se en förbättring i ditt barns sociala färdigheter.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • American Psychiatric Association. (2013). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales-DSM 5. Barcelona: Editorial Médica Panamericana.
  • Cornago, A., Navarro, M., & Collado, F. (2013). Manual del juego para niños con autismo: ejercicios, materiales y estrategias: del cucutrás al juego simbólico. Psylicom.
  • Pecci, M. C., Herrero, T., López, M., & Mozos, A. (2010). El juego infantil y su metodología. España: Editorial Mc Graw Hill.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.