Fördelarna med kreativ lek för barn

Fördelarna med kreativ lek för barn
María José Roldán

Skriven och verifierad av pedagogikpsykologen María José Roldán.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Att uppmuntra barn till att leka är ett sätt att förbättra deras lärande och utveckling. Men vissa lekar följer en traditionell struktur där barnet inte kan ta egna initiativ, och det är inte det bästa sättet för dem att nå deras fulla potential. Det är bättre att lära sig genom direkt interaktion med sin omgivning. I den här artikeln pratar vi om kreativ lek.

Barn som leker under uppväxten förbereds bättre för livet och får bättre grundläggande förmågor. Men sådana lekar kan inte ske framför en skärm, eller genom att man bara följer instruktioner. Kreativ lek är det bästa sättet att förbereda barn för framgång, särskilt som det stärker deras självkänsla och känslomässiga välbefinnande.

Föräldrars strävan efter att barn ska nå akademiska framgångar i tidig ålder riskerar att ge barnen alltför lite tid för den viktiga leken. Man måste få låta barn utvecklas naturligt, och lita på alla deras möjligheter och förmågor.

En pojke som leker.

Från att de föds vill barn undersöka och förstå allting runt omkring dem. De vill också bli framgångsrika, och därför älskar de att vara först med allting.

De utmanar hela tiden sig själva att lyckas och lära sig saker, även om det är genom att försöka och misslyckas. Det här lärandet är en medfödd biologisk process, och kallas för “lek”.

Det finns omfattande forskning som har visat på de positiva effekterna av kreativ lek. Studier kopplar kreativa lekar till förbättrad lingvistisk samt kognitiv och fysisk utveckling. Föräldrar behöver därför vara medvetna om vikten av kreativ lek för barns utveckling, och välja bort de mest stillasittande aktiviteterna, som datorspel.

Fördelarna med kreativ lek

Den mest effektiva formen av lek, för att växa och lära sig, initieras och planeras av barnet självt. Det innebär lek där barnet är huvudpersonen i det som händer och kan bestämma reglerna och hur leken ska gå till. Du kan börja leken med barnet för att ge lite vägledning, men sedan låta ditt barn skapa sina egna regler.

Till exempel, en tvååring kan bygga ett torn av klossar, men kommer att behöva lite vägledning från en vuxen för att känna intresse och glädje för skapandet och lärandet. Men när du väl har uppnått detta bör du gradvis backa och ge barnet utrymme att skapa sin egen lek – även om det sker under förälderns vakande öga.

Ett barn leker med hink och spade.

Om leken styrs för mycket av andra – däribland vuxna – blir barnet för beroende av kritik och utvärdering. Det här riskerar att leda till en stor brist på självförtroende och att barnet tappar lusten att göra saker själv.

Det är viktigt att komma ifrån tendensen att barnen ständigt måste få insatser från föräldrarna, eller att de baserar sin framgång på föräldrarnas reaktioner eller förväntningar. Risken är att barnen förlorar kontakten med vad som verkligen intresserar dem.

Som du kan se finns det många fördelar med den kreativa leken. Den förbättrar kreativiteten och fantasin, utvecklar intresseområden, förbättrar språkliga förmågor, kommunikation, minne, koncentration, motoriska förmågor, aktiv lek, kognitiv utveckling samt social och känslomässig utveckling, osv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Aza, E. T. (2005). Juegos motores y creatividad. Editorial Paidotribo.
  • Jiménez, C. A. (2000). Cerebro creativo y lúdico. Hacia la construcción de una nueva didáctica para el siglo XXI. Cooperativa Editorial Magisterio: Magisterio. http://ludica.com.co/ensayos2/CEREBRO%20CREATIVO%20%20Y%20LUDICO.doc
  • Lowenfeld, V. (1987). Desarrollo de la capacidad creadora. Ed. Kapelusz. Argentina: Buenos aires.
  • Madi, I. (2012). La creatividad y el Niño. Palibrio. Estados Unidos.
  • Navarro Lozano, J. (2009). Mejora de la creatividad en el aula de primaria. Proyecto de investigación. https://digitum.um.es/digitum/handle/10201/3049
  • Vargas, R. R. (2001). Niños creativos.
  • Wallon, P., Cambier, A. y Engelhart, D. (1992). El dibujo del niño. Siglo XXI editores. España: Madrid.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.