Lär dina barn hur man förlorar - ge dem möjligheter att växa

Lär dina barn hur man förlorar - ge dem möjligheter att växa
Pedro González Núñez

Skriven och verifierad av barnpedagogen Pedro González Núñez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det är viktigt att lära sig hur man förlorar. Genom att alltid låta ditt barn vinna berövar du honom eller henne på möjligheten att växa. Det gör det dessutom svårare för ditt barn när han eller hon stöter på nederlag i framtiden.

Att förlora ger barn möjligheter att växa

Det är normalt för föräldrar att vilja göra saker lite enklare för sina barn. Detta i sig är inte negativt, så länge det är med måtta. Annars kan vårt naturliga behov att skydda våra barn bli till skadligt överbeskydd. Om allt är lätt för ett barn kan det få negativa konsekvenser för hans eller hennes personlighet.

De flesta föräldrar har låtit sina barn vinna på ett eller annat sätt någon gång, men det här är inte är den bästa lösningen i längden.

När vi spelar spel eller leker med våra barn låtsas vi ibland förlora för att de inte ska bli ledsna eller arga. När vi gör det berövar vi dem faktiskt på utmärkta möjligheter att växa.

Genom att låta dem vinna berövar vi dem på chansen att utveckla psykologiska strategier för att hantera nederlag och misslyckande i livet. Barn måste också få uppleva känslorna man  normalt känner vid ett nederlag för att kunna lära sig hantera dem.

Lär dina barn hur man förlorar

barn spelar spel
Oförtjänta segrar kan faktiskt ha negativa konsekvenser. Enligt en studie utförd av University of Virginia på barn mellan 4 och 5 år utvecklar barn som vinner oförtjänta segrar en oproportionerlig uppfattning om sin egen förmåga som inte överensstämmer med verkligheten.

Detta kan ha ogynnsamma följder på den psykologiska planet.

Om barn tror att de lyckas med en viss uppgift när det inte är så är de mindre benägna att ta till sig information som hjälper dem att fortsätta utveckla sina färdigheter.

Detta försämrar i sin tur deras inlärningsförmåga. När man kontinuerligt gör en uppgift lättare för ett barn kanske barnet inte inser vikten av att lära sig. Om barnet alltid har någon som löser hans eller hennes problem kommer han eller hon inte att försöka lösa någonting på egen hand.

barn spelar spel

Fördelarna med att lära sig hur man förlorar

Här är några anledningar till varför det är viktigt för barn att lära sig hur man förlorar:

  • Att lära sig att förlora hjälper till att skydda och förstärka barnets självkänsla. Om barnet lär sig att förlora ser han eller hon inte på nederlag som något personligt eller som en brist på sina förmågor. Barnet inser att nederlag är normalt. Man kan inte alltid vinna. Därför påverkar det inte barnets självkänsla när han eller hon förlorar.
  • Att låta barnet förlora förbättrar också hans eller hennes sociala färdigheter. Han eller hon lär sig att delta i spel och lekar med en bra attityd. Om ditt barn sedan förlorar blir han eller hon inte upprörd.
  • Dessutom möjliggör misslyckande för barnet att fokusera mer på själva aktiviteten, snarare än på resultatet. Barnet lär sig hur man får ut det mesta av aktiviteten istället för att oroa sig för att vinna eller förlora.
  • Barnet lär sig att förstå värdet av att anstränga sig och försöka. Framgång är resultatet av ansträngningar, inte tur.

Betydelsen av att utveckla tolerans mot frustration

Dessa livsläxor hjälper ditt barn att utveckla tolerans mot frustration. Barnet blir inte lika lätt frustrerad om han eller hon lär sig att se hinder som utmaningar.

Det gör det möjligt för ditt barn att hantera motgångar utan att bryta ihop, vilket gör honom eller henne till en starkare vuxen.

Barn som vet hur man förlorar är också mer benägna att samarbeta och hjälpa andra.

De förstår att det viktigaste inte är att vinna, och det gör dem mindre tävlingsinriktade och själviska i framtiden.

Att lära sig att förlora bidrar också till att ge ditt barn en mer realistisk självbild, och det hjälper honom eller henne att ta sig an utmaningar på ett bättre sätt. Barnet blir då mer medveten om sina förmågor, möjligheter och begränsningar.

Vinster och nederlag

Hantera begreppen vinst och nederlag öppet i era hem. Mindre barn kan introduceras till dessa begrepp genom berättelser och sagor.

Du kan hjälpa till att omvandla ditt barns nederlag till en vinst, och det är lättare än du tror. Allt du behöver göra är att validera ditt barns känslor genom att fokusera på det positiva.

Till exempel, berätta för ditt barn att även om han förlorar ska han inte känna sig dålig. Det viktiga är att han haft roligt.

På samma sätt är det givetvis lika viktigt att barn får känna på att vinna ibland. Om de aldrig för göra det, för att de är minst till exempel, är det bra att låta dem vinna ibland eller spela spel där slumpen bestämmer vem som vinner. De måste lära sig att vara goda vinnare.

Om du lär ditt barn att det inte är negativt att förlora, utan snarare ett tillfälle att lära sig och försöka igen, lär du honom eller henne en användbar läxa som kommer att hjälpa ditt barn även i vuxen ålder. Framförallt ger du ditt barn användbara möjligheter att växa.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.