9 faror med ett överbeskyddande föräldraskap

Att ständigt oroa sig för våra barns säkerhet och att undvika alla risker till varje pris är ironiskt nog ett farligt sätt att uppfostra barn på. Ett överbeskyddande föräldraskap är allt annat än fördelaktigt. Om du vill lära dig mer om de konsekvenser som överbeskyddande föräldraskap kan orsaka så uppmanar vi dig att fortsätta läsa dagens artikel.
9 faror med ett överbeskyddande föräldraskap
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 15 april, 2019

Föräldraskapet har aldrig varit lätt och vi upplever det alla på olika sätt. Ett som är sant är att föräldrarna alltid ser till sina barns bästa. Men ibland tar mammor och pappor saker till sina ytterligheter till ett överbeskyddande föräldraskap, trots farorna.

När föräldrar är alltför dedikerade till att skydda sina barn från eventuella hot, ser de ofta faror där det inte finns några. Som ett resultat är de ständigt på sin vakt och deras barn växer upp i en slags bubbla, avgränsade från verkligheten.

Det är sant att barn är försvarslösa i vissa situationer, vilket innebär att de behöver mycket omsorg och uppmärksamhet från vuxna. Men det kommer en tid när de också behöver lära sig att lösa problem på egen hand. Detta gör det möjligt för dem att utveckla självständighet och sina egna personligheter.

När föräldrar utsätter sina barn för överdriven oro och försiktighet så påverkar de barnens karaktärer och personligheter negativt. Denna inverkan är svår att ta tillbaka i senare stadier av livet. Och det här medför faktiskt många svårigheter.

Farorna med ett överbeskyddande föräldraskap

1. Låg självkänsla

Självkänsla är något som barn utvecklar när de själva står inför olika utmaningar och svårigheter – oavsett om de övervinner dem eller inte. Om de aldrig har möjlighet att göra det, på grund av en överbeskyddad barndom, kommer de inte att kunna utveckla något självförtroende.

Denna egenskap kommer ständigt att minska om föräldrar inte tillåter sina barn att hantera vissa saker på egen hand. När föräldrar gör allt för sina barn upptäcker deras barn aldrig sina egna förmågor, och de utvecklar inte modet att ta sig an problem och utmaningar i vardagen.

Överbeskyddande föräldraskap: mamma håller om barns axel

2. Otålighet är vanligt förekommande under överbeskyddande föräldraskap

När föräldrar inte tillåter sina barn att göra saker själva, lär dessa barn sig inte värdet av att anstränga sig. Allt de vet är hur man ber om att få vad man vill ha. Som ett resultat blir de bortskämda och saknar empati. De är benägna att gråta och få utbrott.

3. Barn blir beroende av sina föräldrar

Som ett resultat av ett överbeskyddande föräldraskap blir barn överdrivet beroende av sina föräldrar. Detta beror på att deras föräldrar försöker göra deras liv så enkelt som möjligt och lösa alla problem åt dem.

Dessa barn blir då oförmögna att lösa problem utan hjälp av sina föräldrar. Deras självständighet och autonomi blir begränsade. Detta beteende kan fortsätta in i tonåren och till och med upp i vuxen ålder.

Det är sant att barn är försvarslösa i vissa situationer, vilket innebär att de behöver mycket omsorg och uppmärksamhet från vuxna. Men det kommer en tid när de också behöver lära sig att lösa problem på egen hand.

4. Utvecklar rädslor och osäkerheter

När rädsla och oro är det som driver hur mammor och pappor uppfostrar sina barn, delar föräldrarna vidare sin rädsla och osäkerhet till sina små. Eftersom dessa barn inte vet hur de ska klara sig själva börjar de se allt som ett potentiellt hot.

Detta kan till och med resultera i sociala fobier. När vi ger våra barn en överbeskyddad barndom gör vi dem till osäkra individer.

Snarare måste vi ge våra barn möjlighet att upptäcka att de kan nå sina mål.

5. Överbeskyddande föräldraskap begränsar deras lärande

Människor lär sig genom att experimentera och göra misstag. Från det ögonblick vi är väldigt små lär vi oss av att försöka och ibland göra fel. Ibland är vi framgångsrika, ibland misslyckas vi. Vi måste låta våra barn få ha dessa erfarenheter.

När barn misslyckas bör vi lära dem att lösa problem snarare än att göra saker åt dem. Om våra barn vet hur man löser dagliga svårigheter och utmaningar så kommer de att bli ansvarsfulla vuxna i framtiden.

6. Oförmåga att tolerera frustration

Överbeskyddade barn har alltid någon där som fixar allt åt dem. Deras föräldrar fattar deras beslut åt dem, vilket gör att de inte gör misstag.

Dessa attityder är skadliga för barns utveckling eftersom föräldrarna inte ger dem någon möjlighet att uppleva misslyckande. Senare i livet, när de stöter på besvikelser och frustrationer, vet dessa individer inte hur de ska hantera dem.

7. Beteendeproblem är en vanlig konsekvens av överbeskyddande föräldraskap

Bristen på självkänsla som överdriven omvårdnad ger upphov till kan också leda till beteendeproblem senare i livet. Dessa problem kan uppstå när barnet är i sällskap med sina kamrater eller i klassrummet. De kan också ha en negativ effekt på akademiska prestationer.

Mamma vid flicka som ligger över sina läxböcker

8. Brist på förmågan att ta ansvar

Det är viktigt att vi ger våra barn ansvar från en tidig ålder. Vi bör inte alltid hjälpa dem med deras dagliga sysslor som att plocka upp leksaker och bädda deras sängar, och vi bör inte komma med ursäkter för deras misstag eller dåliga beteende. Om vi gör det kommer deras känsla för ansvar långsamt att försvinna.

9. De tror att regler inte gäller dem

Regler måste gälla från det att våra barn är små. De måste lära sig att samarbeta med andra och leva i samhället. Vi måste ta ansvar för våra handlingar. Med denna värdefulla läxa kommer vi att uppfostra ansvarsfulla och respektfulla barn.

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att oavsett hur mycket vi försöker är det omöjligt att skydda våra barn från alla risker, besvikelser och allt lidande. I livet finns det oändliga strider att utkämpa, och vi måste förbereda våra barn på att kunna övervinna hinder. Därför är det avgörande att vi undviker att falla i fällan för ett överbeskyddande föräldraskap.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.