Kritiska föräldrar och barns utveckling

Föräldrar som är för kritiska får sina barn att känna att de är otillräckliga och oförmögna. Detta kan lämna bestående känslomässiga ärr som har många konsekvenser långt in i vuxenlivet.
Kritiska föräldrar och barns utveckling
Elena Sanz Martín

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Vi åtar oss ett stort engagemang när vi bestämmer oss för att bli föräldrar. Vi blir ansvariga för att uppfostra känslomässigt sunda människor. Tyvärr är det inte alla föräldrar som är redo att ta sig an denna roll.

Att växa upp med kritiska föräldrar har till exempel allvarliga konsekvenser. Det kan ha negativa effekter på en persons känslomässiga hälsa och livskvalitet.

Det finns stor press och mycket stress i vårt samhälle idag. Många gånger verkar föräldrarna köra på autopilot och de kan inte ge tillräcklig uppmärksamhet till alla områden i deras liv.

Det är dock mycket viktigt att vi prioriterar vår roll som föräldrar. Vi måste vara medvetna om hur vi uppfostrar våra barn. Våra handlingar kan inte bara vara automatiska när det gäller föräldraskap.

Om barn inte får den tillgivenhet, respekt och validering som de behöver från sina föräldrar kommer de annars att ha svårigheter att finna lycka i alla sina senare livsförhållanden.

Kritiska föräldrar skapar känslor av otillräcklighet och maktlöshet

Kritiska familjemiljöer skadar barns personliga utveckling. Barn som har kritiska föräldrar saknar förtroende i sig själva och lägger sig till med beteenden som återfinns hos personer med låg självkänsla.

Dessa barn lär sig att känna sig otillräckliga och maktlösa. De har svårt att vara borta från sin familj. Barn till kritiska föräldrar känner sig obekväma med idén att vara oberoende och de känner att de inte kan ta sig fram utan sina föräldrar.

allt för kritiska föräldrar med barn i soffa

Kritiska föräldrar tenderar också att vara överskyddande och ha dålig kontroll över sina egna känslor. De får sina barn att känna sig skyldiga för att ha trotsat eller försvarat sig.

Överbeskydd

Vissa föräldrar är överskyddande på ett ohälsosamt sätt. De vill skydda sina barn från alla potentiella faror och uppfattar världen som full av hot mot deras barn.

Därför försöker de förutse alla möjliga problem. De undviker att ge sina barn ansvar eftersom “de kommer få tillräckligt med ansvar när de är äldre.”

Trots deras goda avsikter ger den här typen av överbeskydd barnen det indirekta budskapet att de inte kan ta hand om sig själva. De blir övertygade om att de inte kan ta sig an livssituationer på egen hand och de ser sig själva som mindre värda.

Även om det är oavsiktligt förminskar detta barnen och deras kapacitet. Och när barnen måste möta livets svårigheter kommer de att sakna de resurser och den självkänsla som krävs för att övervinna dem.

De upplever mycket ångest och blir till stor del beroende av sina föräldrar, även i vuxenlivet.

Problem att hantera känslor

Å andra sidan finns det också föräldrar som inte vet hur de ska hantera sina egna känslor på ett effektivt sätt. De brukar vara människor som inte har kontakt med sina egna känslor och som har svårt att identifiera dem. De har också svårt att uttrycka och reglera sina känslor.

Det är väldigt svårt att överföra positiva budskap i den här miljön. När ett barn uttrycker sina egna känslor blir det antingen ignorerat eller så förminskar de barnets känslor. De minskar värdet och relevansen av barnets känslor, och han eller hon kan reagera med irritation eller ångest.

Som en följd av detta får barnet budskapet att hans känslor inte är värda uppmärksamhet eller respekt. Han lär sig att han inte får någon sympati när han uttrycker sin smärta. Han lär sig att han sannolikt kommer att bli avvisad.

barn håller förälders hand i motljus

Det är helt logiskt att barn som växer upp under dessa familjeförhållanden har en tendens att helt hämma och trycka undan sina egna känslor. När de har känslomässiga stunder är de ofta extrema och utom kontroll eftersom de aldrig lärt sig att hantera sina känslor.

Större beroende av föräldrarna

Resultatet av att uppfostra barn i kritiska miljöer är ofta ett överberoende av deras familjer. Både barnen som växer upp och hör att allt de gör är fel och de barn som ses som oförmögna och därmed aldrig får göra något själva delar samma öde.

Det slutar med att dessa barn får svårt att skapa sunda relationer. De utvecklar en tendens att bli känslomässigt beroende eller – tvärtom – undviker helt intimitet.

De känner sig också bundna till sin kärnfamilj, till den grad att deras individualitet begränsas. Tanken på att möta livet utan familjens stöd verkar fruktansvärt för dem, och deras familj bara stärker detta beroende över tid.

Kritiska föräldrar använder ofta sina barn som en ursäkt för att undvika sina egna problem.

Av den anledningen är det viktigt att vi satsar allt på att uppfostra barn som är känslomässigt starka och självständiga.

Vi måste vara lyhörda för deras känslor. Det är viktigt att förstå och validera dem som ett första steg mot att utveckla deras självkänsla.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.