Hur man undviker att barn söker godkännande från andra

Det bästa sättet att få barn att inte söka godkännande från andra hela tiden är att bygga en sund självkänsla, både hemma och i andra sociala miljöer, till exempel i skolan.
Hur man undviker att barn söker godkännande från andra
Pedro González Núñez

Skriven och verifierad av barnpedagogen Pedro González Núñez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Du har säkert flera gånger sett att någon ställer ett barn en fråga och barnet tittar automatiskt på sina föräldrar för att se vad han eller hon kan eller borde göra. I princip är det helt normalt och sunt. Det kan dock bli ett problem när barn ständigt söker godkännande från andra.

Är det bra att barn alltid behöver söka godkännande från en vuxen, vårdnadshavare, förälder eller till och med av sina vänner? Inte riktigt. Det är inte alltid positivt. Det kan undergräva deras känsla av trygghet, självuppfattning och självkänsla.

Låt oss komma ihåg att om barn växer och utvecklas till att vara osäkra och ständigt tvivla på sig själva kommer de att bete sig så under resten av livet. Men det går att förebygga. För att göra det är det viktigt att hindra dem från att ständigt söka godkännande från andra.

godkännande från andra: tankfullt barn
Tidiga upplevelser är avgörande och färgar ett barns personlighet för livet. Det är därför viktigt att uppfostra våra barn i en miljö som främjar trygghet och välbefinnande. Samtidigt måste det finnas tydliga gränser, och vi måste undvika att ge upphov till överdrivna känslor av frustration samt främja en sund självkänsla som varken är för hög eller för låg.

Varför borde barn inte ständigt söka godkännande från andra?

I grund och botten befinner sig barn huvudsakligen i två miljöer där de tillbringar en stor del av deras tidiga liv: familjen och skolan. Barn ägnar faktiskt mer än tre fjärdedelar av dagen antingen hemma eller i skolan.

Så vad betyder det här? För att kunna arbeta med våra barns trygghet och avskräcka dem från att söka godkännande från andra måste vi fokusera på båda miljöerna. Vi måste titta på både deras familjeliv och skolmiljö.

Hemma

Det är normalt att barn är beroende av sina föräldrar. När allt kommer omkring är det de som erbjuder kärlek, näring och skydd. Men om de vuxna inte naturaliserar detta kan det påverka barnens självkänsla.

Med andra ord måste föräldrar ge sina barn självförtroende. Det måste ha så pass mycket att de vet att de inte behöver förtjäna sina föräldrars kärlek. På så sätt blir det lättare för barnen att inte alltid söka respekt och kärlek från sina föräldrar.

Med en uppfostran med en trygg anknytning mellan förälder och barn lär de sig att de har rätt att ha sin egen åsikt, att vara mer självsäkra och att de kan ha förtroende för sina förmågor utan att alltid söka hjälp, godkännande eller åsikter från vuxna.

Förväxla inte detta med föräldrar som är överskyddande eller alltför stränga. Det handlar inte om att uppfostra undergivna och lydiga barn. Det handlar om att uppfostra barn som är ansvariga och kan uppföra sig själva ordentligt.

Kontinuerligt lyssna för att undvika att barn alltid söker godkännande från andra

Du måste alltid försöka behålla en positiv attityd med aktivt lyssnande. På det sättet kan du bättre förstå dina barn. Du blir mer bekant med deras åsikter och får dem att känna sig värderade för de unika individer de är.

Dessutom vill du göra det möjligt för dem att uttrycka sig själva. Du vill få dem att känna sig respekterade och älskade. Aldrig någonsin ska du få dem att tro att något de gör eller säger kan få dig att dra undan din kärlek.

Om ett beteende eller en åsikt inte verkar lämpligt måste du naturligtvis uttrycka att din åsikt är motsatt till deras, men på ett respektfullt sätt.

I skolan

Kom ihåg att skolan också spelar en avgörande roll i utbildning och uppfostran av barn. I klassrummet kan barn ständigt söka godkännande från sina lärare eller kamrater för att känna att de hör hemma.

godkännande från andra: mormor och barn är uppklädda
Av den anledningen måste lärare se till att barnen bygger en stark och solid självkänsla. På så sätt blir deras relationer inte problematiska eller destruktiva och de kommer inte att bana väg för missbruk.

Genom att hindra barn från att söka godkännande från andra blir chansen större att man förhindrar missbruk. Därför måste lärare visa barnen att de gillar dem och de respekterar dem och att det inte kommer att förändra situationen att de är mer eller mindre beroende.

Det är viktigt att varje barn är medvetet om att hans eller hennes principer spelar roll. Precis som deras sätt att vara. Vi måste respektera barn villkorslöst så att de inte känner sig förpliktigade att ständigt söka godkännande från någon.

Kort sagt kan det finnas tillfällen då vissa beteenden hos barn uppenbarligen behöver korrigeras. Att veta hur man hindrar barn från att ständigt söka godkännande från andra innebär att man måste lösa de problem som uppstår, och detta måste göras på ett sätt som inte påverkar deras självkänsla och självförtroende.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Branden, N. (2001). Los seis pilares de la autoestima. Barcelona: Temas de Hoy.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.