7 karaktäristiska drag hos mycket kreativa skolor

Till skillnad från den traditionella utbildningsformen som har praktiserats i århundraden har vissa skolor börjat implementera mycket kreativa idéer för att fånga sina elevers uppmärksamhet. Låt oss se vad det här handlar om.
7 karaktäristiska drag hos mycket kreativa skolor

Senaste uppdateringen: 06 februari, 2021

I dagens artikel kommer vi att diskutera några vanliga egenskaper och drag som visar på mycket kreativa skolor.

Många utbildningstrender som är aktuella just nu går inte så bra ihop med det nuvarande utbildningssystemet. Idén att låta eleverna sitta i flera timmar och bara motta information är föråldrad och oftast ineffektiv.

De senaste pedagogiska teorierna betonar vikten av kreativt, kritiskt, kooperativt och motiverande lärande. Dagens utbildningsexperter säger att våra prioriteringar för utbildning måste anpassa sig till de behov som det framtida samhället kommer att ställa på våra barn.

Prioriteringarna har förändrats drastiskt under de senaste tio åren, precis som resten av världen har gjort. Förr eller senare kommer förmågan att skapa, kritiskt analysera och även entreprenörskap ha samma betydelse som teknisk kunskap, eller kanske vara ännu viktigare.

7 karaktäristiska drag hos mycket kreativa skolor

Flera utbildningsinstitutioner har fokuserat på att förändra detta gamla paradigm. De genomför enkla åtgärder som sakta men säkert resulterar i viktiga förändringar för eleverna.

Dessa är de mest karakteristiska dragen hos mycket kreativa skolor:

1. Kreativa skolor firar och belönar kollektiva prestationer

Världen behöver alltid lagarbete. Det har faktiskt bevisats att elever lär sig mer när de samarbetar i grupp än när de arbetar individuellt.

Därför är det ett utmärkt steg att uppmuntra och belöna de goda resultat de uppnår när de samarbetar.

2. Kreativa skolor fokuserar inte på specialiserade inriktningar

Istället för att dela in lärandet i strikta ämnesområden kombinerar dessa skolor olika ämnesområden. Detta kallar man en tvärvetenskaplig strategi.

En bra strategi de använder är att be eleverna göra projekt som involverar flera ämnen istället för att fokusera på bara ett i taget. Samarbete är något väldigt viktigt som driver mycket kreativa skolor.

mycket kreativa skolor: elever diskuterar

3. Kreativa skolor uppmuntrar risktagande och värderar misstag

Det är inte fördelaktigt att bestraffa barn eller tonåringar för att de inte uppnår förväntade resultat. Tvärtom, misslyckanden är mycket viktiga eftersom det är det som hjälper dem att lära sig och få bättre resultat nästa gång.

Det här är dock inte lätt att göra, eftersom många föräldrar är rädda att det äventyrar deras barns självkänsla, vilket leder till överbeskyddande föräldrar som inte vill berätta för sina barn när de har begått ett misstag.

Faktum är att många föräldrar inte ens låter sina barn göra misstag – de är så rädda för det att de i slutändan hjälper sina barn för mycket och gör allt arbete åt dem.

Kreativa skolor värderar elevernas ansträngningar högst av allt. De tar processen och de bakomliggande experimenten och tankegångarna med i beräkningen, även de som inte uppnådde målen.

Därför uppmuntrar de eleverna att vara kreativa och prova saker istället för att bara försöka hålla dem från att göra misstag. När allt inte går som planerat kan de lära av det och försöka igen.

4. Eleverna är inte passiva konsumenter

I själva verket uppmuntrar kreativa skolor motsatsen till detta. De vill inte att eleverna ska bombarderas med information, siffror och data. De vet att det inte är det bästa sättet att lära sig och att det bara kommer att göra eleverna överväldigade och frustrerade.

Istället för att överföra information på ett vertikalt sätt försöker moderna skolor bygga kunskap genom aktiv forskning. De föredrar att aktiviteterna är kollektiva och proaktiva. Därför använder de ofta termer som erfarenhetsbaserat lärande (Learning by Doing) och PBL (projektbaserat lärande).

5. Eleverna har ett inneboende incitament att lära sig

Traditionell utbildning använder en mycket “primitiv” metod för att belöna elevers goda resultat. Vad vi menar med detta är att det alltid har varit på samma sätt.

De har aldrig riktigt förändrat hur de motiverar eleverna till att bli bättre. Dessa metoder är i huvudsak betyg och utvärderingar.

Tvärtom gynnar denna nya institutionella modell en utbildning som ger eleverna sin egen motivation.

Det innebär att istället för att belöna eleverna för att motivera dem är motivationen inneboende i eleverna själva. De vill verkligen fortsätta att lära sig och upptäcka hur långt de kan gå.

6. Stimulerar kreativa ämnen

Ämnen som konst, musik, design, litteratur och drama får ett allt större erkännande runt om i världen och ingår i kända skolor och utbildningsinstitutioner.

Faktum är att de brukade vara ganska populära och basala delar i skolor under tidigare årtionden, men de tappade mark till fördel för ämnen som matematik, filosofi och naturvetenskap.

Det finns många fördelar med aktiviteter som kräver visuellt tänkande för att fungera. Till exempel ökar de elevernas uppmärksamhet, koncentration, lagringsförmåga av information och förbättrar i hög grad deras förmåga att uttrycka sig.

Metodikerna i mycket kreativa skolor uppmuntrar lagarbete och proaktiv lärande.

mycket kreativa skolor: elever runt ett bord

7. Erbjuder en lämplig miljö för att stimulera elevernas fantasi

Oavsett hur bra lärarna är eller hur mycket samarbete som främjas i skolan kommer eleverna inte att uppnå de bästa resultaten om de inte känner sig trygga och bekväma i sin utbildningsmiljö.

Istället för att hålla eleverna instängda i klassrum med konstgjord belysning erbjuder dessa skolor öppna, ventilerade och ljusa miljöer för elever att göra sitt arbete i.

Detta är dock inte lätt. Något som är till fördel för både skolan och eleverna är att involvera eleverna själva i processen. Detta är en fantastisk övning i fantasi och kreativitet.

Dessutom låter det dem dekorera och inreda klassrummen som de vill, så länge de gör det inom de parametrar som skolan har satt.

Dessa är alla karaktäristiska drag hos mycket kreativa skolor, och de har definitivt visat sig ha goda resultat bland deras elever.

Dessa åtgärder kommer tveklöst fortsätta att vara populära inom utbildningsvärlden, och vem vet, kanske den här typen av skolgång kommer att bli normen inom en snar framtid!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.