Hur man kan uppfostra ett barn som kan älska sig själv, utan att vara självgod

Självgodhet leder till att barn blir defensiva och reagerar på ett våldsamt sätt. Men när man är kapabel att älska sig själv respekterar man både andra och sig själv.
Hur man kan uppfostra ett barn som kan älska sig själv, utan att vara självgod
Elena Sanz Martín

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Barns emotionella utbildning är ett stort ansvar. Det är svårare än att lära dem hur man använder en gaffel eller knyter skorna på rätt sätt. Och det beror på att det handlar om att hjälpa dem att förstå och hantera sina känslor. Linjen som skiljer förmågan att älska sig själv från självgodhet är hårfin och ibland suddig. Det är dock viktigt att vara tydlig med skillnaden mellan de båda begreppen och lära ett barn att älska sig själv, utan att för den sakens skull vara självgod.

När vi försöker införliva värderingar i våra barn koncentrerar vi oss i allmänhet på att påminna dem om att vara artiga, vänliga och omtänksamma gentemot andra. Vi lär dem att utveckla empati, be om förlåtelse och vara hjälpsamma. Men många gånger glömmer vi att lära dem att odla en kärlek till sig själva, och också hjälpa dem att utöva de ovan nämnda vanorna gentemot sig själva.

När en klasskamrat försöker utnyttja vårt barn, eller vi känner att vårt barn påverkas alltför mycket av andras åsikter, kanske vi insisterar på att de ”står upp för sig själva”. Men när vi gör det kan vi istället uppmuntra till en dålig inställning.

Skillnader mellan att älska sig själv och vara självgod

Aktion eller reaktion

Självgodhet leder oss till att reagera på ett automatiskt och impulsivt sätt på vad andra gör eller säger. Så, ett barn som har för mycket av det här karaktärsdraget kan vara uppstudsigt, trotsigt och inte vara särskilt omtänksamt.

Barn som är självgoda kan ha lärt sig att reagera som en spänd fjäder när de inte gillar någon annans beteende. Och även om våra avsikter är att de ska lära sig att försvara sig i skolan kommer de troligen att agera på samma sätt hemma.

kan älska sig själva: barn visar tummen-upp
Å andra sidan hjälper självkärlek oss att handla lugnare och med större medvetenhet om det vi gör. Det hjälper oss att reflektera och välja det lämpligaste svaret.

Barn som älskar sig själva reagerar inte med aggression eller med förolämpningar när de ställs inför en konflikt eller en besvikelse. Snarare kan de resonera att det är bättre att sätta gränser mot andra eller helt enkelt hålla avstånd.

Maktbalans och dynamik

Ett barn som är självgott kommer att se sociala relationer som en maktkamp. Någon är alltid på toppen, och någon annan är alltid under. Till exempel kommer ett självgott barn sannolikt vara stolt och alltid vilja ha rätt. Dessutom är han eller hon förmodligen ovillig att lyssna på andra synvinklar.

De ser på sina relationer med familjemedlemmar och vänner som en slags kamp, ​​och de är alltid redo att försvara sig. Att vara självgod är både ett svärd och en sköld på en och samma gång. I den meningen är de inte rädda för att använda sårande ord för att vinna. Dessutom är dessa barn sannolikt mer mottagliga för att bli retade och har en tendens att känna sig attackerade oftare.

Å andra sidan har barn som verkligen älskar sig själva även lärt sig att älska andra. De ser relationer som ett positivt och trevligt utbyte och kan uppfatta andras vänligare sida. Därför känner de inte behovet av att vara överlägsna, och de kommer inte heller att känna sig underlägsna.

Dessutom förstår dessa barn att alla är värdefulla – både de själva och andra. Därför är de vänliga och empatiska gentemot dem som de har runt omkring sig. Men samtidigt kan de också uttrycka sin åsikt med respekt och utan rädsla. De lyssnar på andras åsikter utan att glömma att deras egna åsikter är lika viktiga.

kan älska sig själva: barn luktar på solros

Självkänsla

Till sist, även om det kan verka som att självgoda människor har bättre självkänsla är det faktiskt tvärtom. Självgodheten är en slags rustning, en mur som vi bygger upp när vi känner oss osäkra. Vi måste sätta upp en barriär eftersom vi känner att andra kan attackera oss eller uppfatta oss som svaga. Självgodhet och stolthet är en mask som döljer en inre rädsla och osäkerhet.

Barn som har utvecklat en sund känsla av att kunna älska sig själva känner sig lugna och trygga. Det beror på att de vet att de är värdefulla, kapabla och att de är tillräckligt bra. De behöver inte förringa andra för att känna sig viktiga, för de vet redan att de är det.

På samma sätt behöver de inte ge sig in i strider eller bråk. När det gäller andras åsikter är de inte lika sårbara eftersom deras självkänsla är stark.

Nyckeln är att älska sig själv

Att älska sig själv är verkligen det som gör att vi kan sätta sunda gränser så att andra inte skadar oss, samtidigt som vi inte känner behov av att skada dem omkring oss. Hjälp därför ditt barn att odla en kärlek till sig själv som är stark och uppriktig.

Kom ihåg att detta kräver att du är konsenvent, vilket innebär att du måste arbeta med det varje dag. Men det är väl värt det när ditt barn har ett lyckligt liv fullt av sunda relationer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.