Att lära barn värderingar börjar i hemmet

Värderingar är de principer som styr vårt beteende. Är det viktigt att lära barn värderingar från en ung ålder? Lär dig om det här.
Att lära barn värderingar börjar i hemmet
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 26 februari, 2020

Värderingar är kopplade till en persons beteende och kan bli en källa till stor uppfyllelse och tillfredsställelse. Därav vikten av att lära dina barn värderingar. Men hur kan vi lära ut värderingar på det mest effektiva sättet?

Vad är värderingar?

Värderingar är de uppföranderegler eller principer som styr vårt beteende. De motsvarar alltid det som anses vara korrekt. Värderingar kan hjälpa oss att välja en sak över en annan eller hjälpa oss att bestämma hur vi ska uppföra oss. I detta avseende bör det noteras att det finns olika typer av värderingar. Etiska värderingar är av stor betydelse, eftersom de är nära relaterade till vårt beteende och regler och lagar i en viss gemenskap.

“Dina värderingar definierar vem du verkligen är. Din verkliga identitet är summan av dina värderingar “

-Assegid Habtewold-

När människor föds är de varken goda eller onda, så vi kan dra slutsatsen att föräldrarna och andra vuxna i barnens liv är de som måste lära dem värderingar och beteenden – framförallt vad de ska göra och inte göra, hur man agerar och reagerar och hur man bör leva. Därför måste värderingar undervisas till barn från en mycket tidig ålder så att de kan identifiera sig med dem.

Far och son i solnedgången.

Att lära barn värderingar: De viktigaste

 • Vänlighet. Det handlar om att behandla andra på ett respektfullt och hjälpsamt sätt, oavsett etnicitet eller bakgrund. Det har att göra med opartiskhet.
 • Respekt. Det innebär att man inte behandlar andra dåligt, varken verbalt eller fysiskt. Man måste överväga människors värdighet, oavsett nationalitet, språk eller kultur.
 • Lydnad. Det handlar om att lära ett barn anledningen till varför det är viktigt för hen att göra det du ber om. Ett barn behöver veta vad som förväntas av honom eller henne.
 • Tolerans. Det innebär att man inte kränker andras rättigheter eller frihet. Man måste acceptera mångfald och skillnad.
 • Att inte ge upp. Man bör vara konsekvent och orubblig när man gör saker, och aldrig ge upp.
 • Ärlighet. Det handlar om att vara ärlig när man ställs inför olika problem, vare sig de uppstår i allmänhet eller privat.
 • Ansvar. Det handlar om att ta ansvar för sina handlingar eller beslut.

Varför är det så viktigt att lära barn värderingar?

Värderingar är av stor betydelse oavsett vilket skede av livet man befinner sig i eftersom de påverkar ens beslutsfattande. Därför måste de införas från en tidig ålder för att kunna antas som livsvanor.

Att lära barn värderingar är svårt, men det är värt det. Det måste börja i hemmet och sedan förstärkas i skolan. En av nycklarna när man lär barn värderingar och hur man uttrycker dem är att inte straffa dem om de gör fel, utan snarare att man lär dem genom att föregå med gott exempel.

Hur lär man barn värderingar?

Föregå med gott exempel

Föräldrar kan inte kräva att deras barn inte är själviska när barnen exempelvis märker att deras föräldrar visar själviskhet i vissa aspekter av livet. Eftersom barn, när de är små, inte vet vad som är rätt och fel har föräldrarna en grundläggande roll i att lära dem det, och det måste vara de som ger barnen exempel att följa. Det är viktigt att föräldrar pratar med sina barn och är konsekventa i vad de säger.

Ett bra sätt att överföra värderingar till barn är att läsa berättelser där huvudpersonerna uttrycker positiva attityder. Det gör att barnen vill imitera de enskilda individernas konstruktiva beteende.

Ge stöd

För att lära ut värderingar till barn krävs det att du vinner dina barns förtroende. För att göra det måste du alltid erbjuda dem ditt stöd, så att när de möter svårigheter kommer de att vända sig till dig för att be om hjälp.

Föräldrar skrattar tillsamans med sitt barn.

Fördelar med att lära barn värderingar

Några av fördelarna med att lära ut värderingar till barn är:

 1. Uppmuntrar deras personliga utveckling och tillväxt.
 2. Det utvecklas deras moral.
 3. Det leder till personlig lycka.
 4. De lär sig att värdera de viktigaste sakerna i livet.
 5. Det hjälper dem att skapa ett hälsosamt självförtroende.
 6. Det hjälper dem att gradvis upprätta framtida mål och börja uppfylla dem.

Föräldrarnas roll i att lära barn värderingar

Goda värderingar gör att människor blir bättre individer och kan uppfylla sina egna önskemål. För att det ska vara fallet måste föräldrarna utöva auktoritet över sina barn. I många fall är föräldrarna rädda för att tvinga sig på sina barn.

Men den här rädslan är obefogad eftersom barn behöver vägledning, och deras föräldrars kärleksfulla aktoritet är avgörande för att ge dem goda värderingar och för att de ska bli psykologiskt stabila.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.