Lär ditt barn att hantera att bli retat

Barn är inte elaka av naturen. De flesta retas som en försvarsmekanism eftersom de tror att det är ett sätt att relatera till andra eller så tar de efter sina föräldrar.
Lär ditt barn att hantera att bli retat
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 05 mars, 2022

Barn kan vara underbara, men de kan också vara riktigt grymma. I stor utsträckning är det inte deras fel: vissa har dåliga exempel hemifrån som de tar med sig ut i världen. Tyvärr kan dessa attityder som förvärvas hemma skada andra barn, som inte vet hur de ska hantera dem. Och ibland finns det inget annat val än att lära ens barn att hantera att bli retat.

Vissa föräldrar överför sina frustrationer och sin låga självkänsla till sina barn. Andra är helt enkelt vana vid den här typen av attityd och oavsiktligt ger det dem en känsla av makt.

Som föräldrar önskar vi ofta att vi kan vara de som konfronterar dessa barn. Att se våra barn lida och ha det svårt ger oss en ångest och ett raseri som bara de som upplever det kan beskriva.

Men det är inte vi som måste konfrontera dem, och därför är det viktigt att våra barn får lära sig att hantera munhugg och pikar på egen hand.

Hur hjälper jag mitt barn att hantera att bli retat?

Lyssna på dem

Först och främst, lyssna på vad ditt barn har att säga. Det kan vara att hen retas fram och tillbaka med ett annat barn eller bara på skoj i en lek. Analysera situationen och fråga lärarna om deras syn på saken. Det är viktigt att vara informerad innan man agerar. Uppmuntra ditt barn att berätta vad hen gör i skolan och visa att hen kan vara ärlig mot dig. Du klarar av att höra hela sanningen och hen behöver inte skona dina känslor.

Förnedra dem inte

Många föräldrar förnedrar sina barn i ett försök att tvinga dem att vara modiga. De tror att genom att kalla dem fegisar eller Grin-Ollar så kommer det göra dem starka. Men det är inte så. Ett barn svarar inte på att bli retat som en vuxen gör, och därför måste vi visa empati.

barn som lär sig att klara av att bli retat


Lär dem att ignorera retandet

Lär dina barn att ignorera barnen som retar dem. För det mesta tröttnar barn på att deras elaka skämt inte får någon respons. De slutar då till slut och behandlar ofta offret som om ingenting någonsin hade hänt.

“Den modiga är rädd för sin motsats, fegisen, för sin egen rädsla.”

Francisco de Quevedo

Använd vits och humor

Vits och humor kan vara ett mycket kraftfullt vapen. Lär ditt barn att reagera kvickt och ironiskt, och på kort tid kommer han eller hon att se resultat. Kom ihåg att det innebär att det inte blir roligt för det andra barnet, för det kan föra med sig att han eller hon får smaka på sin egen medicin.

Du bör avråda ditt barn från att ta till våld eller grövre förolämpningar. Ditt barn måste svara på ett sätt så att den som retar känner att ditt barn inte påverkas av kommentarerna.

Uppmuntra dem att hålla ihop med andra barn

Vänskap är ett mycket bra sätt att förhindra ett barn från att känna sig isolerat efter att ha blivit retat. Hen kommer att känna sig skyddad och värderad och små pikar kommer antingen sluta betyda så mycket för ditt barn, eller så kommer hen lära sig att släppa dem bakom sig snabbare.

Dessutom kan det finnas flera barn i samma situation. I det fallet kan det ge en stor ömsesidig förståelse.

Var uppmärksam på varningstecken

Var uppmärksam så att du inte tolkar något som är allvarligt som ofarligt nonsens. Det finns tyvärr tillfällen när ret och tet slutar i trakasserier. I det fallet är det första du bör göra att prata med lärarna och de ansvariga i skolan för att informera dem om ert problem. Från det ögonblicket och om situationen blir värre måste ni rapportera det.

Vad ska jag göra om mitt barn retar andra?

Om det är ditt eget barn som retar andra måste du seriöst tänka över varför hen gör det. Du ska inte överdramatisera men, som sagts tidigare, lyssna på ditt barns motiv och bakomliggande anledningar.

Ditt barn kan också vara i fokus för att bli retat och behöva hjälp, eller så kanske hen tar efter ditt eget giftiga beteende. Om det är så måste inte bara ditt barn ändra sin attityd… även du måste drastiskt förändra din egen attityd.

Det är viktigt att förklara för ditt barn att det är fel att reta andra. Det sårar och skadar många människor, och det är troligt att om hen fortsätter kommer ingen att vilja vara ditt barns vän.

Om ditt barn är snäll mot andra kommer andra också att vara snäll mot hen. Och naturligtvis måste du betona att hjälpa andra alltid gör oss lyckligare än att vara elak mot dem. Lär ditt barn att vara en sådan vän som hen själv vill ha så att hen inte behöver frukta att varken bli retat eller retas.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Castillo Quiñonez, G. G. (2015). Promover los valores sociales y familiares para evitar las burlas y el índice de malas palabras dentro del salón de clases en los niños de 4 a 5 años de la escuela Dr. Otto Arosemena Gómez año lectivo 2014-2015(Bachelor’s thesis, Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación). http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/13219
  • Reynolds, C., & Richmond, B. (1997). Escala de ansiedad manifiesta en niños (revisada). CMAS-R. Manual. México: El Manual Moderno.
  • Albornoz, N., Silva, N., & López, M. (2015). Escuchando a los niños: Significados sobre aprendizaje y participación como ejes centrales de los procesos de inclusión educativa en un estudio en escuelas públicas en Chile. Estudios Pedagógicos (Valdivia), 41(ESPECIAL), 81-96. https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-07052015000300006&script=sci_arttext

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.