Barns tilltro till sin egen förmåga: Hur man främjar den

Barns tilltro till sin egen förmåga: Hur man främjar den
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 04 juli, 2019

Att främja känslan av tilltro till sin egen förmåga är så viktigt under barndomen. Det hjälper barn att möta utmaningarna i tonåren och senare i vuxenlivet.

Tilltro till sin egen förmåga kan definieras som en persons beslutsamhet och förtroende för att möta olika situationer och uppnå sina mål. Denna kvalitet gör att barn kan integrera sig i sociala miljöer på ett effektivt sätt.

Att hjälpa barn att forma och upprätthålla en sund tilltro till sin egen förmåga när de växer upp är en stor utmaning för alla föräldrar.

Varför är barns tilltro till sin egen förmåga så viktig?

Albert Bandura, kanadensisk psykolog och stor supporter till denna kognitiva teori, bekräftar att tilltro till sin egen förmåga hjälper människor att snabbt lösa problem. Dessutom hjälper den oss att utveckla intresse och motivation för att utföra gemensamma uppgifter.

Känslan av att vara kompetent hos barn hjälper dem att stärka sitt självförtroende. Det leder också till tankar och beteenden som hjälper dem att se världen på ett positivt sätt.

Denna känsla återspeglas i familjeförhållanden, akademiska prestationer och deras integration i samhället. Tilltro till sin egen förmåga låter också barn lära sig att hantera stress bättre i svåra eller utmanande situationer.

Beteende hos ett barn med en väl utvecklad tilltro till sin egen förmåga

Denna kvalitet påverkas av barnets självkänsla. Ett barn med en god självkänsla kan utveckla sin tilltro till sin egen förmåga och ett gott självförtroende. Dessa barn utvecklar också följande egenskaper:

 • De ser svårigheter som chanser att lära sig något.
 • De blir motiverade av sina dagliga uppgifter.
 • Barnet återhämtar sig snabbt från besvikelser och motgångar.
 • De blir engagerade i utmanade situationer.
 • De ser utmaningar som något spännande och känner sig nöjda när de övervinner dem.
barn i skolmiljö med tilltro till sin egen förmåga

Beteende hos ett barn som tvivlar på sin egen förmåga

Barn som inte har en tillräckligt stark tilltro till sin egen förmåga kan ha följande egenskaper:

 • De gråter lätt i stressiga situationer. De känner starkt att de varken kan lösa eller uthärda dem.
 • De undviker svåra aktiviteter. De fokuserar på tidigare misslyckanden och andra negativa aspekter.
 • Det tar lång tid för dem att lära sig att läsa, addera och subtrahera och känna sig trygga i skolmiljön.
 • När de når tonåren visar de ofta tecken på depression och isolerar sig själva.

“Barns tilltro till sin egen förmåga hjälper dem att bygga upp sitt självförtroende. Det leder också till tankar och beteenden som hjälper dem att se världen på ett positivt sätt. “

Råd för att stärka barns tilltro till sin egen förmåga

Tilltron till sin egen förmåga hos barn formas under hans eller hennes första år. För att hjälpa barnet att utveckla den här egenskapen och behålla den kan du använda dig av dessa tips:

 • Uppmuntra reflektion efter att de har lärt sig något. För att göra detta, fråga öppna frågor som får barnet att inse vad de behöver för att lära sig och vilka verktyg de kan använda.
 • Låt dem följa sin egen personliga rytm när de lär sig. Alla barn är olika. Deras lärandeprocess kommer att skilja sig från sina kamraters och syskons.
 • Gratulera dem och bekräfta vad de lärde sig. Undvik att få fel att se ut som begränsningar för vad de kan göra. Tvärtom, gratulera och uppmuntra den positiva delen av de aktiviteter de gör.
  glad pojke framför svarta tavlan
 • Lär barn hur de kan hantera ilska och frustration. Förklara för dem att det är helt normalt och sunt att göra misstag.
 • Lyssna noga på dem. De kommer att utveckla en tillit till sin egen förmåga när de känner att du lyssnar på dem och hör vad de har att säga. De tolkar denna handling som ett uttryck av kärlek och respekt.
 • Lär dem att fatta beslut och ta sig an nya utmaningar. Med detta kan du stärka deras självständighet och förmåga att väga fördelar mot risker.
 • Uttryck hur du känner med ord och visa dem att misstag är en chans att lära sig något. Du kan göra detta när du reflekterar positivt över vad som hände, utan att lägga skulden på någon, men också utan att släta över deras inblandning.
 • Väck deras motivation och intresse. Hjälp dem att förstå och uppskatta de verktyg som de måste lära sig att hantera.
 • Hjälp dem att känna igen och acceptera sina känslor. Lär dem också att uttrycka dem på ett sätt som inte skadar andras känslor.

Sammantaget är det möjligt att utveckla barns tilltro till sin egen förmåga. Det är dock något som definitivt tar tid. Dra nytta av semesterresor, middagar, lekar och andra möjligheter som dyker upp under barndomen. De här tillfällena hjälper dig att skapa positiva erfarenheter för deras kognitiva utveckling.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.