Motiverande läsaktiviteter för dina barn

Motiverande läsaktiviteter för dina barn
Marisol Rendón Manrique

Skriven och verifierad av förskolepedagogen Marisol Rendón Manrique.

Senaste uppdateringen: 07 november, 2022

I den här artikeln kommer vi att titta på några motiverande läsaktiviteter som kan göra dina barn ivriga och nyfikna på läsande.

Att låta barn uppleva motiverande läsaktiviteter tidigt i livet stärker en vana som främjar intelligens och kommunikativa förmågor. Att läsa är också ett underbart tidsfördriv som gör att man fokuserar bättre, aktiverar mentala processer, bidrar till att utöka ens ordförråd och förbättrar ens skrivna och talade uttryck. 

Läsande erbjuder också många fördelar i ens personliga och akademiska liv.

“Läsande är en process som handlar om att konstruera mening mellan texten, sammanhanget och läsaren. I motsats till den perceptuella, motoriska synen på läsning återfinns meningen inte bara i texten, sammanhanget eller läsaren, utan i hur dessa tre faktorer interagerar. I kombination kommer de att avgöra förståelsen.”

– Utbildningsministeriet, Colombia

Som specialisterna vid Oxford säger: läsande ska vara ett firande, inte en källa till frustration. Nyckeln till att få barnen att se det på det sättet är att introducera dem till det skrivna språket redan innan de har lärt sig att läsa.

Det är också viktigt att komma ihåg att varje barn lär sig och tar in information på olika sätt.

Varför är vissa barn inte motiverade att läsa?

  1. De ser det som en plikt.
  2. De har svårt att förstå det de läser.
  3. De tycker att läsande är tråkigt.
  4. De har ännu inte hittat någon bok som intresserat dem.

Hur kan man motivera barn att njuta av läsaktiviteter?

När du har identifierat det bästa sättet att få ditt barn att intressera sig för läsning kan du också prova följande läsaktiviteter för att fortsätta öka motivationen.

En mamma läser tillsammans med sina barn.

1. Läs tillsammans

Det spelar ingen roll om det är en kokbok, en sagobok, en inköpslista eller vägskyltar som ni passerar. Huvudsaken är att barn lär sig att se läsande som någonting nödvändigt och viktigt.

Det bästa sättet att motivera dem är att föregå med gott exempel, och att avsätta familjetid till att njuta av läsaktiviteter tillsammans.

2. Tillgång till läsmaterial

När barn har olika böcker och resurser inom räckhåll kan de bli nyfikna på att utforska dem. Se också till att tidigt välja böcker med iögonfallande färger och illustrationer.

Senare kan du även ge dina barn berättelser och uppslagsböcker om saker som intresserar dem och som passar deras personlighet.

3. Lämplig användning av teknologi

Med dagens teknologi har vårt sätt att undervisa barn förändrats dramatiskt. Även om vi pratar mycket om de negativa konsekvenserna av de här förändringarna finns det också fördelar när det kommer till läsande. En surfplatta eller läsplatta med interaktiva funktioner kan hjälpa till att motivera till mer läsning.

En av de största fördelarna med de här digitala redskapen är att de kan anpassas till varje barns behov och önskemål. Man kan välja hur många rader man vill se på varje sida, och även bokstävernas storlek. Det här är perfekt för barn med särskilda behov, då de kan ha lite svårigheter med konventionella böcker.

Mamma och dotter läser tillsammans.

4. Visa intresse för deras läsning

Din reaktion när dina barn läser kan ha en betydande effekt på dem. Därför är det viktigt att du ger dem uppmuntrande ord och återkopplingar. Det är också bra om du ställer frågor för att se om de har förstått materialet.

Låt dem välja böcker som intresserar dem. Då kommer de att börja se läsning som rekreation snarare än en plikt.

Kreativa läsaktiviteter

5. Teaterpjäser

Om du går på teater tillsammans med dina barn, och ni sedan läser manuskriptet tillsammans, kommer de förstå att berättelser kan få ett eget liv. Du kan också föreslå att ni klär ut er och spelar upp dialogen för att återskapa berättelsen hemma. Ni kan göra samma sak med sångtexter, dikter och tecknade serieböcker.

Om du vill förbättra dina barns kognitiva, sociala och kommunikativa utveckling – se till att läsaktiviteter blir en del av vardagen. Men tiden kommer du då att upptäcka att barnen klarar skolan bättre, får bättre disciplin och förbättrar sitt skrivna och verbala uttryck.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.