9 användbara studietekniker för barn

9 användbara studietekniker för barn
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Studietekniker för barn är specifika och systematiserade aktiviteter. De används ofta för att underlätta inlärningsprocessen, vilket utan tvekan förbättrar deras resultat i skolan.

Förutom att det förbättrar de akademiska resultaten, har användandet av bra studietekniker också andra fördelar. Det gör att motivationen ökar, intresset uppmuntras, samarbetet förbättras, och det bidrar till mer självständighet, initiativ, och kreativitet.

Medvetenheten om barns behov i inlärningsprocessen har ökat. Och då har olika studietekniker kommit fram, som hjälper dem att utveckla sina färdigheter i det här stadiet.

Lyckligtvis tänker man sig att kunskaper kan presenteras på olika sätt.

För att uppmuntra de bästa studieteknikerna för varje barn, bör man alltid ta hänsyn till specifika omständigheter. Det kan handla om allt ifrån deras utvecklingsstadium och individuella egenskaper, till deras personlighet och sammanhanget där inlärningen sker.

Ett barn ritar tillsammans med en vuxen.

9 användbara studietekniker för barn

Här presenterar vi 11 studietekniker för barn som föräldrar och lärare kan använda för att hjälpa barnen att hitta fram till vad som passar dem bäst.

Teknikerna kan antingen tillämpas en efter en i en allmän planering, eller individuellt.

  • Läsning: För att kunna ta till sig en text bör man läsa den i förväg. Det föreslås att man använder två typer av läsning: 1) utforskande läsning, eller för-läsning. Den här första läsningen är snabb. Den introducerar barnet till texten och berättelsen. 2) Den andra typen av läsning handlar om att förstå texten. Det rekommenderas att man stannar efter varje stycke och gör en kort muntlig tolkning av vad man just läst. På så sätt blir förståelsen av texten internaliserad.
  • Understrykning: Ofta lär man sig tekniken med understrykning steg för steg. Det bästa är om man, efter att ha avslutat de tidigare stegen med läsning, mentalt identifierar huvudbudskapet och svarar på frågan: Vad försökte texten säga oss? Om man börjar med den frågan så kan barnet sedan stryka under de viktigaste delarna av en text eller ett stycke. Det kan vara antingen för att förstå en text bättre, eller för senare studier.
  • Anteckningar: Det här steget innebär att man utvecklar det som man har strukit under. Det är viktigt och användbart för barnet att skriva med sina egna ord och inte kopiera ordagrant vad läroboken säger. Samtidigt är det viktigt att respektera specifika punkter som inte kan omformuleras. Till exempel om texten handlar om en historisk händelse så är det inte så lämpligt att utelämna tidsangivelsen från sin sammanfattning.
Ett barn med sina böcker.
  • Rita tankekartor: Mind maps eller tankekartor är väldigt hjälpsamma, speciellt för barn som är bra på visuellt minne. Men även om ditt barn inte har ett sådant minne så brukar de här kartorna vara användbara. De fungerar eftersom de sammanbinder nyckelord med pilar i ett nätverk.
  • Flashkort: Den här metoden är användbar när barn behöver memorera siffror eller datum. De används ofta i ämnen som historia, kemi, matematik, geografi och språk.
  • Frågesport: Med hjälp av en frågesport eller ett quiz kan man avgöra hur mycket barnet har lärt sig och hur mycket som behöver studeras vidare. De liknar flervalsprov där man ska välja det rätta svaret från tre eller fler givna alternativ.
  • Minnesregler: Man använder minnesregler, så kallade mnemonics, för att koppla termer som är svåra att komma ihåg till sådana som barnet känner igen. På så sätt förankras en ny idé vid en som redan är känd. Det är också väldigt användbart för att minnas ord och tidsangivelser.
  • Teckning: Många barn använder sin talang för teckning. Det här är särskilt användbart i ämnen som geografi, konst och historia. En teckning kan hjälpa dig att skapa visuella mentala associationer.
  • Ljudinspelningar: Barn som tenderar att lära sig bäst med hjälp av ljud, kan gärna spela in lektionen. Då kan de senare spela upp den hemma, och sedan spela in sig själva då de säger samma sak. Den här inlärningsmetoden är väldigt kraftfull och användbar. Speciellt då barnen kan höra och känna igen sina egna röster, eftersom de då införlivar kunskapen på ett mycket mer korrekt sätt.

Och även om detta uppenbarligen inte är en studieteknik så är det avgörande att man har en ren och välorganiserad studieplats.

Tänk också på att du kan tillämpa teknikerna i den ordning som de står här ovanför, som en studieplan, som kommer att underlätta ditt barns inlärning.

Dock, som vi nämnde tidigare, så tenderar vissa barn att använda vissa tekniker mer än andra. Valet av studietekniker för barn beror på barnens individuella förmågor, deras personligheter, deras utvecklingsstadier, sammanhanget, och de ämnen som studeras.

Bild från mylittlewalnutphotography.com


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.