Barnflickans roll i att uppfostra barn

Barnflickan är den som tar hand om och tröstar våra barn när vi inte är där. Det är viktigt att välja en person som delar våra värderingar.
Barnflickans roll i att uppfostra barn
Elena Sanz Martín

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Fler och fler familjer har numer två föräldrar som jobbar heltid. Att få ihop arbete och familjeliv är en utmaning och föräldrar måste ofta lämna sina barn i någon annans omvårdnad. För de som inte vill skriva in sina barn på förskolan eller hos en dagmamma, utan föredrar att barnen får stanna i sin hemmiljö, är en au pair, barnflicka eller nanny ett utmärkt alternativ, då personen nästan blir som ytterligare en familjemedlem.

Vi ska här prata mer om barnflickans roll i att uppfostra barn.

Barnflickans roll

När det är dags att gå tillbaka till jobbet efter föräldraledigheten finns det flera alternativ när det gäller barnomsorg. Många familjer väljer att anställa en barnflicka (även kallad barnskötare) eller au pair som kan ta hand om deras barn. Den största skillnaden mot förskolan är en mer personligt anpassad och flexibel barnomsorg.

Det gör barnflickan till en mycket viktig person i barnens liv. Det är någon som de delar sin vardag och mycket av sin vakna tid med. Barnpassaren lyssnar på dem, tröstar dem och ger känslomässigt stöd. Dessutom matar personen dem, tar hand om eventuella sår, tvättar dem och kan till och med natta dem ibland om deras föräldrar inte är hemma ännu.

Banden som barnen knyter med sin barnflicka kan vara mycket starka och bra för dem. Det kan hjälpa dem att bygga upp sin självkänsla och göra dem till mer sociala människor, och det gör det lättare för dem att vara ifrån sina föräldrar under dagen.

Hur man väljer en bra barnflicka

I och med att barnflickans roll är så viktig måste man ta sig tid att reflektera över vilka egenskaper man vill att personen ska besitta. Denna vårdgivare kommer att spela en viktig roll i dina barns liv.

barnflickans roll: barnflicka och barn dansar
Många familjer anställer samma person för att ta hand om både barnen och vissa hushållssysslor. Det innebär ofta att personen inte har någon specifik utbildning inom barnomsorg. Om du har ekonomin är det alltid mycket bättre att skilja båda uppgifterna och välja en vårdgivare med utbildning inom psykologi, pedagogik eller utbildning med inriktning på förskolan.

Den du anställer måste ha tillräcklig kunskap, särskilt om barnen är små eller om de har särskilda behov. Helst bör barnflickan ha en god förståelse för barnens utvecklingsstadier och följa dem på bästa möjliga sätt i varje steg av deras uppväxt.

Föräldrar och barnflicka måste dela samma värderingar

Något annat att tänka på när man väljer en vårdgivare är att vara säker på att personen delar samma värderingar och vision om hur man ska uppfostra barn. Personen bör åtminstone respektera ditt sätt att uppfostra och utbilda dina barn samt dina normer och regler. Det är viktigt för att dina barn ska känna sig tryggare och lyckligare.

Följande är några av de viktigaste värderingarna för en barnflicka:

Demokratiska beslut

Det är viktigt för personen att erbjuda dina barn möjlighet att fatta beslut och förhandla fram avtal, istället för att diktera dem. Till exempel är det bra om personen ger syskon frihet att välja och förhandla sinsemellan vilket brädspel de vill spela tillsammans för att uppmuntra en tryggare och mer självsäker personlighet hos dem.

Empati

Rätt person måste vara känslomässigt öppen för dina barn när de har det svårt och är ledsna. En bra barnflicka måste involvera sig i deras liv och få dem att känna sig hörda, värderade och älskade.

barnflickans roll: barnflicka och barn gör läxor

Positiv inställning

Det är att föredra att barnflickan förhåller sig positivt till barn och berättar vad de ska göra istället för vad de inte ska göra. “Lägg dina leksaker i lådan” istället för “Låt inte dina leksaker ligga framme.”

Om uppmaningarna dessutom åtföljs av förklaringar hjälper det barnen att agera genom övertygelse och inte genom blind lydnad. “Om leksakerna ligger på golvet kan någon kliva på dem och råka ha sönder dem.”

Självkontroll

Det är oumbärligt när man har att göra med barn att man är lugn och tålmodig. Som vårdgivare kan man inte förlora kontrollen när ett barn får ett raseriutbrott. Man måste kunna ge barnet rum att uttrycka sig och hjälpa det att lugna ner sig med respekt och utan att tappa humöret.

Intervjun är det perfekta tillfället att lära känna personen som vill vara din barnflicka. Ta reda på om han eller hon delar dessa viktiga värderingar med dig. Fråga om vardagliga situationer för att få reda på hur personen skulle reagera. Var framförallt uppmärksam på vad personen berättar om tidigare jobb. En person som är rätt för yrket talar ömt och tillgivet om tidigare familjer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • de Piaget, T. D. D. C. (2007). Desarrollo Cognitivo: Las Teorías de Piaget y de Vygotsky.
  • Mayer-Spiess, O. C. (1996). La asertividad: expresión de una sana autoestima. Desclée de Brouwer.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.