5 olika typer av raseriutbrott

5 olika typer av raseriutbrott
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 19 september, 2019

Vill du veta vilka olika typer av raseriutbrott det finns? Vi ska gå igenom de fem vanligaste.

Enligt experter i ämnet definieras ett raseriutbrott som ett känslomässigt utbrott av ilska. De är särskilt vanliga från 1 till 5 års ålder. De är plötsliga, okontrollerade episoder av ilska och gråt, i de flesta fall utan uppenbar anledning.

Olika typer av raseriutbrott hos barn

När barn gråter, sparkar, skriker och kastar sig till marken lyssnar de vanligtvis inte på rim och reson.

De flesta föräldrar är rädda för dessa episoder, så det är viktigt att kunna skilja mellan olika typer av raseriutbrott. Dessutom är det viktigt att veta varför de uppstår och hur man ska reagera i varje enskilt fall.

1. Raseriutbrott för att få uppmärksamhet eller kräva något

Den här typen av utbrott används oftast av barn för att försöka utöva kontroll över sina föräldrar och dominera dem. Vanligtvis gör de det för att få mer uppmärksamhet, antingen för att de känner sig avundsjuka på ett av sina syskon eller bara för att få mer tid med dig.

Experter menar att raseriutbrott ibland uppstår för att barnet känner sig ensamt och isolerat. Det bästa sättet att reagera på det är att låta honom lugna ner sig. Först därefter kan vi observera anledningarna till att han har agerat på detta sätt.

Det kan också bero på att hans krav och behov inte har uppfyllts eller för att han försöker manipulera dig.

Om svaret är det första alternativet är det viktigt att du uppmärksammar ditt barn när han talar till dig. Om det är det andra ska du visa att han inte alltid kan få allt han vill ha.

pojke som har raseriutbrott

Under ett utbrott som är avsett att få din uppmärksamhet gråter, sparkar och slänger sig barnet på marken. Ibland slutar bsrnet till och med att andas i några sekunder.

Det som fungerar bäst är att inte ge efter för barnets krav. Låt inte ditt barn manipulera dig på det här sättet.

Du bör, om inte ignorera barnet helt, i alla fall inte ägna honom mer uppmärksamhet än absolut nödvändigt. Se till att han inte orsakar någon större förstörelse och att han inte skadar sig själv eller andra. Låt honom vara ifred i ett ögonblick. Först efter att han lugnar ner sig kan du försöka prata med honom. Försök få honom att se varför det hände.

2. Sammanbrott på grund av frustration eller trötthet

Den här typen av utbrott är mycket vanlig. Det är bara ett tecken på att ditt barn är väldigt litet och inte har full kontroll över sina känslor och tankar. Därför gråter han och blir känslosam.

Många gånger är frustrationen resultatet av att han inte förstår de instruktioner vi ger honom. Om så är fallet är det viktigt att du tar dig tid att förklara saker och ting och pratar om hur han känner.

Det är också bra att fira hans prestationer och ansträngningar, för det stärker hans självkänsla.

Å andra sidan kan ditt barn ha ett utbrott bara för att han är trött och behöver sova. I så fall bör du hjälpa honom i sängs och låt honom vila. Efter ett tag kommer alla tårar och all ilska att försvinna.

3. Raseriutbrott som ett sätt att vägra göra något

Först bör du analysera om situationen orsakar någon form av stress eller ångest. I så fall bör du inte tvinga barnet att göra det du vill. Men om så inte är fallet bör du stå fast och inte ge med dig.

Den här typen av utbrott uppstår oftast när barn vägrar gå och lägga sig, gå till förskolan eller utföra en syssla som har tilldelats dem. Först av allt är det viktigt att du inte låter dig manipuleras på grund av ditt barns uppenbara känsloutbrott. Som alltid är det viktigt att hjälpa ditt barn att sätta ord på sina känslor, men förklara att det kommer att hända ändå.

Ibland är det möjligt att undvika olika typer av raseriutbrott genom att varna barnet i förväg om vad han ska göra.

4. Destruktiva raseriutbrott

Den här typen av utbrott är väldigt aggressiv och ibland kan det sluta med obehagliga episoder där barnet kan förlora kontrollen. Barnet kan, förutom att skrika och gråta, slå andra människor eller kasta föremål runt omkring sig.

Om det händer är den bästa lösningen att ta ditt barn till ett lugnt ställe och lämna honom ensam eller tyst stanna hos honom. Efter 10 minuter kan du se om han har lugnat ner sig tillräckligt för att ni ska kunna prata om det. Ett barn som har haft ett sådant sammanbrott behöver ofta tröst och kärlek, men det är viktigt att du förmedlar att han aldrig någonsin får reagera våldsamt.

Det är viktigt att kunna skilja mellan olika typer av raseriutbrott och veta varför de uppstår och hur man ska reagera i varje enskilt fall.

5. Självskadande utbrott

I dessa utbrott förlorar barnet all kontroll och kan försöka skada andra människor eller till och med sig själv.

För att undvika olyckor måste du hålla honom säker. För små barn är det ofta bäst att hålla honom i en björnkram i dina armar och tala mjukt med honom. Du hjälper honom mycket mer om du kan hålla dig lugn. Efter några minuter kommer han att komma till sina sinnen eller bli trött på att slåss med dig.

flicka som har raseriutbrott

Om ditt barn ofta reagerar så här är det viktigt att du pratar med honom och förklarar de alternativa sätten som han kan visa ilska. Hitta en stund att göra det när han inte är arg eller trött. Först och främst får du inte tillåta honom att slå sig själv eller skada andra.

Som föräldrar är det väldigt viktigt att förstå hur våra barns hjärnor fungerar. I de flesta fall handlar de inte på ett beräknande eller utstuderat sätt.

Vet du vilken typ av utbrott ditt barn har är det inte långt ifrån att veta varför han har sina utbrott. Vet du det så kan du börja förebygga de situationer som triggar honom. Du kan även specifikt träna på att ge honom verktyg för att hantera dem på andra sätt.

Kort sagt har barn inte kontroll över sina känslor eller handlingar, helt enkelt för att deras hjärnor fortfarande håller på att utvecklas. De har inte kapacitet att hantera sina känslor och handlingar, och vi måste därför försöka hjälpa dem på traven.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.