Skillnaderna mellan att ha au pair, nanny och barnvakt

Au pair, barnflicka och barnvakt... Även om alla dessa jobb handlar om barnomsorg är de inte exakt samma sak. Vi tar här upp de viktigaste skillnaderna så att du kan välja vad som passar din familj bäst.
Skillnaderna mellan att ha au pair, nanny och barnvakt
María José Roldán

Skriven och verifierad av pedagogikpsykologen María José Roldán.

Senaste uppdateringen: 08 juli, 2019

Det är inte lätt att balansera arbete och familjeliv. Om du vill ha lite ledig tid kanske du har övervägt att anställa någon som kan hjälpa till att ta hand om dina barn. Men vem passar bäst för jobbet? Vad är skillnaden mellan en au pair, barnflicka och barnvakt?

Vi brukar använda orden au pair, barnflicka och barnvakt utan åtskillnad. Men de är inte exakt samma sak. Vart och ett av dessa jobb har viktiga skillnader från varandra, trots att de alla har att göra med att ta hand om barn.

Innan du tar hänsyn till kostnaderna måste du känna till skillnaderna mellan dessa roller och bestämma vilken tjänst som passar dina behov bäst. Sedan är det dags att leta efter den bästa personen för just dina barn. Varje familj behöver en specifik typ av barnomsorg.

Nanny: en heltidsanställd

“Nannies har ett fast arbetsschema, så de kommer att vara en konstant närvaro i ditt barns liv.”

Nannies är anställda för att arbeta efter ett schema. Det innebär att de arbetar regelbundna timmar. Detta fastställs av ett avtal och de måste följa varje lands arbetslagstiftning. Därför måste deras lön vara i linje med eller överstiga landets minimilön.

Med nannies kan du upprätta ett fast arbetsschema. Deras jobb består huvudsakligen av att ta hand om, se efter och underhålla barnen. Men de kommer att vara en konstant närvaro i ditt barns liv och utbildning.

En skicklig nanny är även kapabel att ta hand om ett spädbarn. Det är en bra idé att anställa någon med särskild utbildning för just detta jobb. Till exempel, någon som studerade barnomsorg eller som har varit sjuksköterska eller undersköterska.

Au pair ritar med barn

För en begränsad tid, välj en barnvakt

Till skillnad från nannies och au pairs arbetar en barnvakt oftast tillfälligt vid specifika tider. De är den person du ringer när du måste iväg någonstans på ett ärende och behöver någon som kan passa barnen. Ibland kan en nödsituation inträffa och du måste lämna dem med kort varsel. Barnvakter arbetar vanligtvis i korta perioder, så du betalar dem per timme.

Deras jobb är enbart att se efter och underhålla barn under en begränsad tid. Eller, om barnen sover, stannar de hos dem tills du kommer hem.

Vanligtvis sitter unga tjejer och tonåringar barnvakt. Det beror på att du bara behöver dem en kortare stund i taget. Detta fungerar bra att kombinera med deras skolgång och studier. Barnvaktens viktigaste egenskaper bör vara att han eller hon är ansvarsfull och trovärdig.

Au pair: Användbar på flera sätt

En au pair kommer oftast från ett annat land och brukar oftast kombinera detta jobb med studier. De söker vanligtvis den här typen av arbete för att skaffa sig språk- och kulturkunskaper på ett tryggt sätt.

På grund av detta kan du anställa dem för en längre period. De kan i allmänhet arbeta på de tider då de inte studerar samt på sommaren och loven. Men många är villiga att vara hos dig i upp till ett år.

“Att ha en au pair kan vara till stor hjälp. Det kan också ge stora utbildningsfördelar. “

De gör sysslor i hemmet och tar hand om barn i utbyte mot kost, logi och en liten lön. Eftersom de kommer att bo i ditt hus och hem blir de som familjemedlemmar. På grund av det kan du be au pairen om hjälp med flera olika uppgifter.

Du måste naturligtvis komma ihåg att de inte är slavar. De behöver sin fritid och ni måste båda komma överens om vilka uppgifter som ingår i plikterna. De kan inte arbeta hela dagen, varje dag.

Au pair med barn på ryggen

Du kanske har tvivel om att ta in en au pair i ditt hem. Det är ett stort steg att bo med en främling. Men det ger också stora fördelar. Det är mycket ekonomiskt och erbjuder unika möjligheter för alla i ditt hem.

Hela familjen kan lära sig ett nytt språk. De kan träna på det varje dag i verkliga, vardagliga situationer. Det bästa sättet att lära sig ett språk är genom att prata med en som har det som modersmål.

Det är också ett bra tillfälle att lära sig om olika kulturer och traditioner. Detta medför på så sätt även en pedagogisk komponent: barn lär sig respektera och värdesätta mångfald.

Ta en titt på just din situation

Som sagt är det viktigt att du är på det klara med precis vad du behöver innan du väljer en av dessa tjänster. Varje familj är unik och har olika omständigheter. Beroende på dessa kan du bestämma om du behöver en barnvakt, nanny eller au pair.

Huvudskillnaden mellan dessa yrken är hur länge de arbetar och hur de är organiserade. Det finns dock många saker du behöver tänka på.

Det svåraste beslutet blir att välja rätt person att ta hand om dina barn. Framförallt vill du vara säker på att han eller hon är väl förberedd inför jobbet, ansvarsfull samt att personen är engagerad och pålitlig.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.