Vikten av inre frid som en värdering

Att främja lugn och inre frid som en värdering är ett sätt att hjälpa barn att möta och lösa livets problem och situationer på ett mer positivt sätt. Vi går djupare in på ämnet i den här artikeln.
Vikten av inre frid som en värdering
María Matilde

Skriven och verifierad av pedagogen María Matilde.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Inre frid som en värdering är mycket användbar för både barn och vuxna. Detta hjälper oss att agera starkt och lugnt när vi ställs inför utmaningar i vardagen.

Vad är inre frid?

Inre frid är ett karaktärsdrag hos människor som är lugna och avslappnade. Det har att göra med ens personlighet – det vill säga kan en person besitta inre lugn och frid som en del av sina karaktärsdrag.

Dock talar man även om inre frid som en färdighet som människor kan utveckla och öva på. Till exempel kan någon agera med lugn och fattning i olika situationer.

Inre frid, eller att vara en lugn person, låter oss tänka innan vi agerar impulsivt eller styrs av våra känslor. Både i vardagen och i svåra stunder kan detta inre lugn vara användbart.

inre frid: avslappnad flicka

Inre frid och självkontroll

I vardagen och under hela livet ställs vi inför situationer då vi måste fatta beslut och agera snabbt. Detta kan vara i arbetet, i familjen och även i mer personliga situationer. Som vi nämnde kan du möta dem på olika sätt.

När människor kan hålla sig lugna inför problem har de självkontroll. Det betyder att de inte bara har kontroll över sina känslor, utan de har också den medvetna förmågan att reglera sina impulser och reaktioner efter sin vilja.

Med inre frid och självkontroll kan du behärska impulserna som får dig att agera irrationellt. Som ett resultat kan du uppnå följande saker:

Inre frid är inte att undvika stormen, det är att finna frid i stormen.

inre frid: mamma och dotter gnuggar näsa

Inre lugn och frid som en värdering

Idag kan livet bli väldigt hektiskt: familj, arbete, studier, resor, relationer och sociala nätverk… allt detta leder ofta till ett konstant tillstånd av spänning. Det är viktigt att lära sig att vara lugn eller agera lugnt när man ställs inför motgångar och problem. Det är särskilt viktigt eftersom livet nu för tiden snurrar på så fort.

Det är också viktigt att lära våra barn att ha inre frid som en värdering. Det innebär att lära dem att ha en lugn attityd när de ställs inför svåra omständigheter, även om de är nya och okända.

Inför dessa omständigheter är det bra om barn lär sig att:

  • Analysera situationen och tänka klart innan de agerar. De måste utvärdera alla möjliga konsekvenser.
  • Hålla sig lugn inför farliga eller oförutsedda situationer och alltid be om hjälp.
  • Sätta allt i relation till ett större sammanhang och tänka på vad som verkligen är viktigt.
  • Kontrollera sin andning för att kunna koppla av i stressiga situationer.
  • Ha tålamod, för allt har sin tid. Ett problem kan ha mer än en lösning, och lösningen visar sig inte alltid med en gång.
  • Utvärdera olika alternativ och lösningar innan de vidtar några åtgärder.
  • Lyssna på andras åsikter och på olika synpunkter. All kunskap, erfarenhet och alla råd kan hjälpa dem att fördjupa sin insikt om situationen. På så sätt kan de fatta bättre beslut för att ta sig igenom den.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.