Barns bristande respekt för lärare

Föräldrar bör lära sina barn vikten av att visa respekt för lärare och andra från en tidig ålder.
Barns bristande respekt för lärare
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 04 maj, 2019

Det är inte ovanligt för barn att ha brist på respekt för lärare. Tänk på att detta inte bara rör skolan, och att det är mycket viktigt för föräldrarna att lära sina barn att respektera andra människor i största allmänhet.

Det är viktigt att barn lär sig att respektera alla människor redan från barnsben, oavsett vilka de är eller vilken position de har i samhället. Som ett resultat kommer de när de går in i puberteten att veta hur man behandlar andra artigt och respektfullt, inklusive lärare.

Barn bör också lära sig att respektera sina föräldrar. Låt dem inte reagera fritt. Dessutom bör de lära sig att be om ursäkt när de uppför sig olämpligt. Det är viktigt att de vet att deras negativa handlingar har konsekvenser. Lär dem om respekt genom att förtjäna deras respekt och genom att alltid behandla dem med respekt.

Bristen på respekt för lärare är ett av de största problemen i dagens skola

De största problemen som lärare står inför idag är bristen på disciplin, utåtagerande elever och brist på material och resurser. Dessutom är en av de omständigheter som påverkar dem mest bristen på respekt i klassrummet.

I allmänhet bör föräldrar införliva goda värderingar i sina barn från en tidig ålder. Dessa bör återspeglas i deras beteende i skolan och i samröret med deras lärare.

För att denna situation ska kunna bli bättre är det viktigt att visa att du värderar lärarnas viktiga arbete. Det är också nödvändigt att se till att skolorna har tillräckligt med material och tekniska resurser. Att vara lärare innebär ett stort ansvar och kunskapen att använda det ordentligt.

Pojke i skolmiljö

3 faktorer som förvärrar bristen på respekt för lärare

Att överbeskydda och försvara dina barn inför deras lärare

Ofta ser du föräldrar som överbeskyddar sina barn. Dessa föräldrar är mycket permissiva och låter deras barn göra vad de vill och få allt de vill ha. Denna situation, i samverkan med lärarnas brist på resurser, gör det mycket svårt för eleverna att respektera dem.

Alltför slapp och tillåtande uppfostran

För närvarande rör sig pedagogik och undervisningsmetoder bort från auktoritära metoder och möjliggör bättre relationer mellan lärare och elever. Detta gör att lärare blir mer tillgängliga för sina elever.

Problemet uppstår när lärarnas roll förvrängs och de kommer på samma nivå som sina elever.

Föräldrarnas föredöme

I många fall när föräldrar inte håller med lärarnas akademiska beslut, förminskar de lärarnas trovärdighet. Föräldrar kan till och med bli aggressiva och arga. Om föräldrarna inte respekterar läraren, kommer deras barn inte heller att göra det.

Hur man lär barn att visa respekt för lärare

  • När barn pratar illa om en lärare, bör man undvika att döma ut läraren. Du kan helt objektivt nämna att vissa lärare är skickligare än andra.
  • Om dina barn inte kommer överens med någon av sina lärare kan du använda detta som en möjlighet att lära sig en livsläxa. Förklara att de behöver lära sig att leva med människor som de inte kommer väl överens med, eller som tycker annorlunda än de gör.
  • Lär dina barn att inte ge svar på tal till sin lärare inför andra eftersom läraren är auktoriteten i klassrummet. Det är bättre att klargöra eventuella meningsskiljaktigheter i enrum, även om de tycker att läraren gjorde något orättvist.
  • Det är också mycket viktigt att du är medveten om hur du pratar om dina chefer och medarbetare. Du kanske inte respekterar dem. Därför riskerar du kanske att säga till dina barn att göra en sak medan du själv gör motsatsen.
Pojke i skolmiljö

Hur kan föräldrar uppfostra barn som visar respekt för lärare och andra?

Ett sätt att införa goda värderingar är att praktisera dem hemma. Hjälp dina barn att lära sig respekt som en grundläggande rättighet som alla människor förtjänar. Det här är de viktigaste sakerna att ta hänsyn till:

Föregå med gott exempel

Du är den största förebilden för dina barn. Dessutom lär de sig av vad du gör. Om du respekterar och tolererar andra lär de sig att göra det också.

Lär dem att uttrycka sig själva

Det är väldigt viktigt att prata om olika synvinklar i ditt hem. På så sätt lär sig dina barn att uttrycka sig tydligt. Samtidigt respekterar de andras åsikter även om de skiljer sig från varandra.

Var tydlig och sätt gränser

Lär dina barn skillnaden mellan att respektera andra och låta dem utnyttja dem. Därför är det mycket viktigt att lära dem att vara tydliga och sätta gränser.

Värdera respekt

Du bör främja vänlighet, god utbildning och att behandla andra med respekt. Detta kommer att lära dina barn att visa respekt för andra och lära sig att samexistera.

Barn bör veta att inte alla de träffar kommer att vara som de är. Men de bör lära sig att respektera och vara hänsynsfulla mot andra, även om de inte alltid kommer överens.

Respekt är det viktigaste du kan lära dina barn.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.