Barnens konst utvecklas genom olika stadier

Barnens konst utvecklas genom olika stadier
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 16 oktober, 2020

Sedan tidernas början har konst och tecknande varit ett sätt för människor att uttrycka sig själva, och det är en färdighet som vi utvecklar mycket tidigt. Barn börjar rita former redan som mycket små. Precis som alla andra aktiviteter utvecklas barnens konst genom olika stadier som motsvarar deras tillväxt och utveckling.

Denna utveckling sker på två sätt. Först och främst avspeglar den den kognitiva utvecklingen. Allt eftersom barnen lär sig känna igen föremål memorerar de dem och lär sig känna igen formen. Sedan kan de överföra denna kunskap till pappret, eller i värsta fall till väggarna.

För det andra utvecklar barnen sin finmotoriska förmåga. Här krävs att de kan använda de små musklerna i händerna och underarmarna för aktiviteter där det behövs stor precision och finess. Att rita är förstås precis en sådan aktivitet.

De olika stadierna av barns konst

Inlärningen sker successivt. Till följande ska vi gå igenom de olika stadierna som barnen går igenom tills deras artistiska förmågor är helt utvecklade.

1. Klotterstadiet

Klotterstadiet inträffar vid ungefär 2 års ålder. Allra först, när barnet ännu inte fäster någon större vikt vid vad han eller hon gör, kallar vi det okontrollerat klotter. Barnet kontrollerar inte sina rörelser och försöker inte avbilda något särskilt i sina teckningar.

Lite senare, ungefär vid tre års ålder, börjar barnet klottra mer kontrollerat. Även om barnet främst fortsätter att göra olika former blir koordinationsförmågan bättre och barnet kan fokusera för att få pennan dit han/hon vill.

Barn ger ofta namn till de former som de skapar, även om de inte alls är speciellt lika en “hund” eller ett “hus”. Därför kallas det också “slumpartad realism”.

I den sista fasen börjar barnet klottra mer meningsfullt. Nu försöker barnet skapa en specifik situation eller ett föremål, och vi kan kalla det “frustrerad realism”.

Även om teckningen på pappret inte riktigt liknar det som barnet säger att det föreställer har barnet i alla fall en avsikt att rita en specifik form eller figur. 

Ett barn som målar en regnbåge.

2. Det symboliska stadiet

Detta stadie inträffar någon gång mellan 4 till 7 års ålder. Nu börjar teckningarna ha mer igenkännbara former. Barnet försöker ofta rita mänskliga former som representerar barnet själv eller familjen som gör någon aktivitet.

Något anmärkningsvärt att notera i detta stadie är också hur teckningarna inte längre visar enstaka saker utan börjar följa ett visst mönster. En horisontell linje representerar marken, och solen och molnen uppenbarar sig ovanför på himlen.

Dessutom tillkommer också färger. De ser dessutom någorlunda realistiska ut, även om detta beror mycket på barnets egna preferenser.

“I det symboliska stadiet, efter 4 års ålder, börjar teckningarna ha mer igenkännbara former.”

3. Det realistiska stadiet

Precis som namnet antyder är målet under detta stadie att avbilda saker så naturtroget som möjligt. Det förekommer oftast mellan 8 och 12 års ålder. Barnen kan börja ta i beaktande att saker kan vara ovanpå eller under varandra, att saker kan vara tredimensionella eller vara mycket noga med detaljerna.

Teckningarna är inte längre tvådimensionellt platta med fötter, öron och näsa i profil, väggarna är inte längre genomskinliga och det finns inga väskor eller lådor som vi kan se igenom.

Allt eftersom barnet växer blir också precisionen och koordinationen bättre, och därmed också förmågan att rita.

Vikten av att låta barnens konst och förmågor utvecklas

Under alla dessa stadier är det viktigt att ge barnen utrymme att utveckla sina talanger. Här är därför några tips för att ytterligare hjälpa processen:

Ett barn som ritar en teckning.

Lämpliga och tillgängliga tillbehör

Först och främst kan det vara en god idé att ha papper och pennor inom räckhåll så att barnen kan använda dem när de själva vill. Om barnen är övervakade skulle du också kunna erbjuda dem temperafärg och vattenfärg, för att ytterligare utöka alla möjligheter att vara kreativa.

Tålamod, fördragsamhet och stöd

Det är också viktigt att du stöder och uppmuntrar dina barn att förbättra sina teckningsfärdigheter. Döm eller kritisera därför aldrig deras arbete, och kom ihåg att de alltid gör så gott de kan. Det är helt okej att barnen bara ritar för att de tycker det är roligt.

Visa intresse för barnens konst och utveckling

De olika stadierna av barnens konstutveckling reflekterar också deras allmänna utveckling och mognad. Dessutom gör målandet också att barnen kan uttrycka sina känslor. Genom teckningar visar barnen vad de tycker om, sina intressen, iakttagelser och önskemål. 

Det är alltså hög tid för dig att skaffa de material som dina barn behöver för att kunna skapa konst. Om du redan har detta, var uppmärksam och försök identifiera i vilket stadie dina barn befinner sig. Och du kan förstås också ha roligt tillsammans med dem!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.