Kommunicera med tonåringar: Mission Impossible?

Att kommunicera med tonåringar kan, även om det kan verka omöjligt, ibland vara en enorm tillfredsställelse. Ta reda på hur.
Kommunicera med tonåringar: Mission Impossible?

Senaste uppdateringen: 20 januari, 2020

Enligt data från Världshälsoorganisationen representerar ungdomar i åldrarna 10 till 19 ungefär en sjättedel av världens befolkning (1,2 miljarder människor). De har alla sina mycket specifika behov, och att kommunicera med tonåringar blir allt viktigare.

De flesta ungdomar är i god hälsa, men för tidig död och skador bland ungdomar är fortfarande en reell risk. Det är därför viktigt att utveckla innovativa strategier för hur man kommunicerar med ungdomar.

Kommunicera med tonåringar

Kommunikation med tonåringar kan verka omöjligt ibland och det kan vara en stor utmaning. Men det kan också vara mycket tillfredsställande.

Att främja ett sunt beteende under tonåren och vidta åtgärder för att bättre skydda ungdomar mot hälsorisker är avgörande för att förebygga framtida hälsoproblem i vuxen ålder.

Biologisk mognad föregår psykosocial mognad. Detta har konsekvenser för de lösningar hälsopolitiken erbjuder under tonåren.

-Världshälsoorganisationen-

Kommunicera med tonåringar: pappa och tonårsson på soffa

Yngre tonåringar kan vara särskilt utsatta medan deras förmågor fortfarande utvecklas och deras liv börjar sprida sig bortom deras familjer. De olika fysiska och emotionella förändringarna i tonåren har hälsokonsekvenser inte bara i detta skede av livet utan också för resten av deras liv.

En del framsteg och nya utmaningar

Trots att ungdomars allmänna hälsotillstånd har blivit bättre finns det fortfarande många utmaningar de måste ta sig igenom och vi har här en serie innovativa förslag för att uppnå tillfredsställande resultat.

Vad vet vi?

Å ena sidan växer kommunikation inte på träd och den har ett visst mönster man behöver följa och känna till. Å andra sidan är kommunikation med tonåringar inte bara en slumpmässig relation, utan en som involverar våra känslor och vår kärlek.

Tonårstiden

När man försöker kommunicera är det mycket viktigt att man inte glömmer att dessa tonåringar är våra barn, elever, barnbarn och gudbarn. Det är mycket känslor involverade.

Tonåren är samtidigt en livsfas där det inte bara finns en oro för det som händer här och nu, utan också för framtiden både på kort och lång sikt. Du måste visa en hälsosam auktoritet i vardagen, liksom att det finns konsekvenser när de går över gränserna du har satt.

Tonåren är en tid då ungdomar har en stark önskan att utforska, uppleva, söka, begära och fatta beslut.

Kommunicera med tonåringar: mamma och tonårsdotter på soffa

Faktorer som gynnar god kommunikation med tonåringar

  • Använd lämpliga ord och gester
  • Försvara dina egna åsikter utan ilska eller aggressivitet
  • Ta hänsyn till din tonårings idéer och intressen
  • Hitta rimliga kompromisser och lösningar för båda parter

Det är viktigt att inte bara ha förmågan att lyssna utan också att använda den i praktiken.

Tecken på att du lyssnar på din tonåring

  • Ge dem din fulla uppmärksamhet när de talar. Visa att du lyssnar genom att se dem i ögonen ofta. Du kan också använda gester och muntliga uttryck.
  • Upprepa de viktigaste punkterna i det de berättar för dig – saker som för dem är mycket viktiga. Låt dem veta att du förstår deras synpunkter och känslor.
  • Avbryt inte, förutom att visa att du lyssnar eller be om förtydligande om du inte förstår något.

Om du gör detta är du bra på att lyssna och uppmärksammar vad de berättar för dig – två viktiga utgångspunkter för god kommunikation i alla interaktioner, och ännu mer under tonåren.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Organización Mundial de la Salud. (2014).
  • Luis Feduchi Benlliure. (2011). “El adolescente ante su futuro” Temas de Psicoanálisis, 2011.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.