Lär barn att vara trogna sina principer

Under barndomen och tonåren kan behovet av erkännande få barn att fatta beslut som de senare ångrar. Det är därför det är så viktigt att vi lär dem att vara trogna sina principer.
Lär barn att vara trogna sina principer
Elena Sanz Martín

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

I livet idag har vi ett behov av att höra hemma och en önskan om erkännande från andra. Det är helt naturligt i alla människor. I större eller mindre utsträckning anpassar vi oss till andra för att skapa relationer och kontakter. Men vi måste lära våra barn från en tidig ålder att vara trogna sina principer och värderingar. Trots allt bör inget hälsosamt förhållande tvinga dig att överge dina innersta övertygelser.

Vi vet alla att tonåren är en fas då vänner blir viktigare än någonsin. Tonåringars vänskapsgrupp spelar en nyckelroll i att skapa deras identitet. Men även när barn är mycket små vet vi att de känner ett starkt tryck att passa in och bli accepterade.

Därför är det viktigt att ha ett eller flera samtal med dina barn om vikten och värdet av att vara trogna sina principer. Och det är bäst att inte vänta för länge med det, för grunden läggs bäst i unga år.

Att vara trogen sina principer betyder att vara trogen mot sig själv

Våra principer lägger grunden för den vi verkligen är. De definierar våra attityder och önskemål och vad vi förväntar oss att ge och ta emot. Dessa värderingar leder oss på vår väg i livet och fungerar som en kompass när det gäller att fatta beslut. Även om det är sant att vissa universella principer finns tar varje person dem till sig i större eller mindre utsträckning. Och det avgör vem man är.

trogna sina principer: barn och föräldrar spelar spel
Som föräldrar anstränger vi oss för att införliva vissa värderingar i våra barn. Det är detta som hjälper dem att skilja mellan rätt och fel. Vi försöker ge dem bra exempel och verktygen de behöver för att bli goda människor som bidrar till samhället.

“Barn är levande budskap vi skickar till en tid som vi inte kommer att se.”

Neil Postman

Det är i familjen vi lär oss grunderna till våra värderingar. Men vid vissa tillfällen kommer livet att testa dem. När det händer kan alla principer som barnet inte lyckats internalisera ta skada och förvrängas.

Som sagt upplever barn ett starkt behov av acceptans och en önskan att tillhöra en grupp. Och allt detta kan ibland leda till att de fattar beslut som de senare kommer att ångra. Därför måste vi förklara för våra barn den enorma vikten av att inte förråda sig själva för att få andras kärlek och beundran.

Lär barn att vara trogna sina principer

Respektera sig själva

Respekt för sig själv är absolut nyckeln för att barn och tonåringar (och vuxna, naturligtvis) ska leva lyckliga. Vi måste lära våra söner och döttrar att lyssna på sina egna önskningar. De måste lära sig att förstå och känna igen sina känslor.

Om de kan lära sig dessa två saker blir deras liv mycket lättare på många sätt. Dessutom måste de förstå att det inte är en självisk handling att sätta sig själv först. Snarare är det den viktigaste kärlekshandlingen – kärleken till sig själv.

Som föräldrar måste vi bygga upp en sund självkänsla hos våra barn så att de inte upplever några tvivel när någon kräver att de tummar på sina principer.

De lär sig då förstå att alla som försöker manipulera, utnyttja eller skada dem inte förtjänar deras vänskap. Det är något vi måste vara extremt tydliga med när vi uppfostrar våra barn.

Respektera andra

Många gånger kan barn och tonåringar hamna i situationer där de måste välja sida. De kan antingen vara på offrets sida eller på mobbarens sida. Kanske deras klasskamrater kritiserar, skadar eller utövar utpressning mot ett annat barn. I så fall känner de troligtvis ett starkt grupptryck att göra detsamma.

pappor bär sina barn på axlarna
Rädslan för att inte accepteras kan ofta få barn att delta i en aggressiv dynamik. Det är därför det är så viktigt att införliva en stark uppsättning principer.

Barn som har antagit värderingar om godhet, tolerans, solidaritet och empati kommer med större sannolikhet att stå emot frestelsen att välja ett felaktigt beteende. De kommer att känna igen dessa beteenden som oacceptabla och vägra att delta… Inte bara på grund av hur skadliga de är för andra, utan även för att de vet att deras handlingar definierar vem de är.

Vara ärlig

Från det att barn går in i puberteten känner barn en större frestelse att tumma lite på sanningen. Det är vanligt att de börjar berätta “små vita lögner” eller lämnar ute vissa delar av sanningen när de pratar med sina föräldrar och med andra.

Å ena sidan är det en normal del av deras utveckling, men det kan också gå för långt om föräldrarna har misslyckats med att lära dem vikten av att vara ärliga.

Mammor och pappor måste försöka hjälpa sina barn att förstå att vara ärlig är en beundransvärd handling som kräver mod.

Ibland kan det vara lockande att ljuga för att undvika problem, men på lång sikt kommer dessa lögner och osanningar bara förvärra saker och göra det svårare för en själv och för omgivningen.

Det här är bara några exempel, men alla bygger vi vår personlighet kring de värderingar som vi anser är viktiga. Som föräldrar måste vi försöka vägleda våra små när de väljer vilka principer som är viktiga för dem.

Hjälp dina barn att lära sig om värderingarna du anser viktiga och lär dem att vara trogna sina principer. Genom att göra det kommer du att uppfostra underbara människor och skapa en ljusare framtid.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.