Hur man motiverar sina barn att hjälpa till med hushållsarbetet

Genom att få dina barn att hjälpa till med hushållsarbetet får ni inte bara ett renare hem, utan det lär dem också värderingar och färdigheter som kommer att vara bra för dem långt in i framtiden.
Hur man motiverar sina barn att hjälpa till med hushållsarbetet
Natalia Cobos Serrano

Skriven och verifierad av socialpedagogen Natalia Cobos Serrano.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Att motivera barn att hjälpa till med hushållsarbetet är en utmaning som familjer möter varje dag. Ofta väljer föräldrar att göra alla hushållssysslor själva för att undvika konflikter med sina barn.

Hushållsarbete kan dock vara användbart för att lära barn viktiga värderingar och färdigheter.

Hjälpa till med hushållsarbetet: Fördelar för barn

Enligt Joseph Knobel, expert inom filosofi och utbildningsvetenskap, är det mycket viktigt att få barnen att hjälpa till med hushållssysslorna. Anledningen till det här är att det är det första ansvaret de kommer att möta i sina liv.

Att få dina barn att hjälpa till med hushållsarbetet handlar inte bara om att hålla det rent och fint hemma. Det handlar också om att lära dem värderingar och färdigheter som hjälper dem när de blir äldre.

  • Ansvar. Trots att de kanske inte tycker om att göra hushållsarbetet kommer de att känna sig mer ansvarsfulla när de lyckas avsluta ett arbete. Denna tillfredsställelse kan vara mycket betryggande.
  • Förhandlingskompetens. De lär sig att uttrycka sina idéer, kommunicera tydligt och försöka komma fram till en överenskommelse.
    barn sopar
  • Samarbete. De lär sig att ibland måste man samarbeta med andra för att uppnå ett mål.
  • Finkänslighet och empati. När dina barn hjälper till med hushållssysslorna lär de sig att förstå hur svårt det kan vara att hålla ett hem rent.
  • Oberoende och självständighet. Genom att dra sin del av lasset hemma lär de sig att göra sysslor effektivt i framtiden.

Enligt den bästsäljande författaren Dan Pink är det bra för barn att hjälpa till med hushållsarbetet eftersom det visar att familjer bygger på delade ansvarsområden. De lär sig också att familjemedlemmar ska hjälpa varandra.

5 sätt att motivera dina barn att hjälpa till med hushållsarbetet

1. Börja med att göra uppgifterna tillsammans med dem

Ett av de vanligaste misstagen föräldrar gör är att förvänta sig att deras barn ska veta hur de ska utföra hushållsarbeten själva, antingen för att uppgifterna är enkla eller för att de tror att barnen har lärt sig genom att se dem göra det tidigare.

I många fall måste barnen helt enkelt börja hjälpa till med sysslorna tillsammans med sina föräldrar för att lära sig dem.

Att plocka upp sina leksaker kan till exempel verka som en enkel uppgift till en början. Dock kanske ditt barn inte vet hur man lägger undan dem ordentligt. Detta kan leda till frustration och att barnet ger upp.

Istället för att skälla på dem, försök istället att fråga om de behöver hjälp. Tricket är att hjälpa dem i början av uppgiften och sedan låta dem gradvis avsluta den.

2. Alla måste ta ansvar

En av de viktigaste aspekterna av att lära ett barn att göra sysslor är ansvarsfördelningen mellan familjemedlemmarna.

Med andra ord bör barn förstå att alla medlemmar har sitt eget ansvar. Dessa beror naturligtvis på varje medlems förmågor.

Det är viktigt att ge barn lämpliga uppgifter. Att till exempel välja en för komplex uppgift för deras ålder kan leda till frustration, medan alltför enkla uppgifter kan göra dem uttråkade.

3. Låt dem bli mer oberoende med tiden

Precis som med ett företag där chefen inte lyssnar på sina anställda eller värderar deras självständighet kan samma sak hända i en familjemiljö.

Det är viktigt att ge barn möjlighet att uttrycka sina åsikter. Genom att låta dem säga vad de tycker främjar du deras självförtroende. Lite i taget kommer detta forma deras känsla av att vara kapabla och kunniga individer.

När de känner sig mer autonoma och oberoende kommer barnen att bli mer motiverade att ta hand om hushållssysslor och göra dem mer effektivt.

4. Samarbete

När du vill att dina barn ska hjälpa till, se till att det sammanfaller med en tid då alla familjemedlemmar ägnar sig åt att göra sysslor runt om i hemmet.

Dina barn kommer känna att de är en del av något större. Genom att jobba som ett team med sin familj blir de också mer motiverade att bidra. Slutligen, genom att arbeta tillsammans ser du till att hushållsarbetet blir korrekt utfört och att du är tillgänglig om de behöver hjälp.

hjälpa till med hushållsarbetet: mamma och barn städar

5. Gör hushållsarbeten till en vana

Lär dina barn från en tidig ålder om vikten av att bidra hemma. Lite i taget kommer de att ta sitt ansvar som ett normalt faktum i livet. Så småningom blir detta till goda vanor.

Om ni avsätter en tid under veckan för att organisera och städa ert hem kommer ni att bygga en vana för hela familjen tillsammans.

På detta sätt förstår dina barn att det är nödvändigt att hjälpa till med hushållssysslor och i slutändan ser de det som en del av en normal rutin. Att se alla familjemedlemmar bidra till ett gott underhåll av ert hem förstärker detta.

“Berätta och jag glömmer, lär mig och jag kommer kanske ihåg, involvera mig och jag lär mig.”

Benjamin Franklin

Det för din familj närmare varandra

Slutligen, genom att få dina barn involverade i hushållsarbetet hjälper du till att bygga starka familjerelationer. Fördelningen av uppgifter och ansvar kan underlätta familjens bördor och spänningar. Detta leder till minskad stress för hela familjen.

Kort sagt, om vi motiverar våra barn att hjälpa till med hushållsarbetet känner de sig som en del av något större än dem själva, samtidigt som de lär sig värdefulla färdigheter för framtiden.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Knobel, J. (2013). El reto de ser padres. Ediciones B. España: Barcelona.
  • Pink, D. H. (2009). Drive: the surprising truth about what motivates us. Riverhead Books. Estados Unidos: Nueva York.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.