Fyll dina barns liv med goda vanor

Vanor bildas med hjälp av konstanta repetitioner. Folk upprepar vissa aktiviteter och ofta utan att nödvändigtvis vara medvetna om det.
Fyll dina barns liv med goda vanor
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 24 maj, 2019

Det är även möjligt att vanor utförs utan att man tänker på dem eftersom hjärnan redan kommer ihåg dem. Dessa handlingar kallas vanligtvis vanor oavsett om de är dåliga eller goda. De kan också förknippas med instinkter och ärftlighet.

Goda och dåliga vanor

Att kalla en vana för bra eller dålig varierar beroende på sammanhang. I vissa kulturer kan en handling betraktas som en vana. För andra däremot kan det uppfattas som dåligt eller obehagligt. På samma sätt är goda vanor inte nödvändigtvis accepterade som “goda” i alla samhällen.

Även om vissa vanor är svårare att hantera eller acceptera, kan de vara svårare för personen att bli av med. Men det gör dem inte mindre mänskliga. När vi pratar om vanor hänvisar vi vanligtvis till hygien, matning eller dagliga rutiner. Vanor kan också i stor utsträckning vara ohälsosamma som t.ex. rökning.

Enligt den allmänna uppfattningen är goda vanor de som leder en person till att känna en övergripande känsla av tillfredsställelse och högre livskvalitet.

Pojke borstar tänderna

Goda vanor förbättrar också relationerna mellan människor som delar samma aktiviteter. Att till exempel motionera, uppföra sig väl, hålla god hygien och äta hälsosam mat för att nämna några.

Tvärtom leder dåliga vanor till negativa konsekvenser för personen som genomför dem. Några av dessa vanor är svåra att bli av med om de inte hanteras i god tid. På grund av detta kallas dessa vanor även för brister.

Vanor som barn utvecklar kan vara antingen bra eller dåliga. Om de dåliga inte hanteras i tid blir det mycket svårt att bli av med dem i framtiden.

Föräldrar bör alltid noggrant övervaka barnens beteende för att skilja på deras handlingar. Det är också nödvändigt att tänka på en handlingsplan för att korrigera beteenden som du anser vara “dåliga”.

Lär dina barn att anamma goda vanor och att undvika dåliga

Från och med de första månaderna i livet börjar barnen bilda sina egna vanor. Dessa vanor utvecklas genom hela livet och många av dem förblir för evigt. Vissa barndomsvanor är vanliga, vilket innebär att de finns hos de flesta barn. Detta beror på att barnen ännu inte kan skilja på bra och dåliga vanor.

I de flesta fall är barnens vanor inte förkastliga. I vissa fall är det dock nödvändigt att ingripa så att dåliga vanor inte stärks.

Nedan tar vi upp några exempel på dåliga vanor bland barn.

Suga på fingrarna

Oavsett om det handlar om fingrar eller tår är det en primär reflex som kommer från deras tid i livmodern. Denna vana kan behållas av två skäl:

  • Koppling mellan vana och tillfredsställelse som produceras
  • En mekanism för att slappna av

Man kan ofta se bebisar som är några månader gamla suga på fingrarna, mestadels tummen. De gör det när de är trötta eller hungriga eller för att slappna av innan de ska sova. Även om detta vanligtvis går bort med tiden blir det i andra fall en frekvent handling fram till vuxen ålder.

Det kan orsaka fysiska skador såsom missbildning av käken och tänderna, för vilket många behöver uppsöka en tandregleringsspecialist. Föräldrar bör försöka kontrollera och hantera denna vana för att förhindra framtida konsekvenser.

Du kan använda metoder som t.ex. att försöka distrahera barnet eller försöka lugna ner det med hjälp av leksaker. Det är också viktigt att hitta grunden till varför ditt barn suger på sina fingrar.

barndomsvanor

Bita på naglarna

Denna vana kallas också för onykofagi och bör behandlas på samma sätt som vi behandlar vanan att suga på fingrar. Nagelbitning uttrycker vanligtvis ett tillstånd av nervositet eller ångest. I dessa situationer är det att föredra att distrahera barnet snarare än att skälla ut det.

Om barn har ångest biter de på sina naglar för att lugna ner sig. Om du säger eller visar att du är upprörd kan det göra saken värre. Med andra ord kommer barnet att bita på sina naglar intensivare och vanan kommer att förstärkas.

Det är väldigt viktigt att ta reda på orsaken till ångesten eller nervositeten för att kontrollera problemet. I vissa fall kan barnet bita på naglarna tills de börjar blöda. Prova att behandla dess fingrar med en bitter substans eller något som det inte gillar för att få det att ge upp denna vana. Det kommer att vara mycket svårt men inte omöjligt.

Peta sig i näsan

Denna vana ses hos både vuxna och barn. Skillnaden är att barn kan göra detta offentligt utan att känna skam. Utöver att vara en hygienisk ovana kan detta också orsaka näsblödning. Några forskare har bekräftat att denna vana normalt uppträder i stunder av uttråkning eller när barnen är oroliga.

En av de främsta orsakerna bakom detta är att barnen ännu inte vet hur man snyter sig, vilket de lär sig senare i livet. Det rekommenderas att ge barn (beroende på ålder) en liten näsduk och visa dem hur man använder den.

Det är också viktigt att lära barnen att göra detta privat. Det finns ingen anledning till oro eftersom denna vana vanligtvis försvinner med tiden och med hjälp av råden som vi har delat med oss av.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bowlby, J. (1986). Vínculos afectivos: formación, desarrollo y pérdida. Madrid: Morata.
  • Bowlby, J. (1995). Teoría del apego. Lebovici, Weil-HalpernF.
  • Garrido-Rojas, L. (2006). Apego, emoción y regulación emocional. Implicaciones para la salud. Revista latinoamericana de psicología, 38(3), 493-507. https://www.redalyc.org/pdf/805/80538304.pdf
  • Marrone, M., Diamond, N., Juri, L., & Bleichmar, H. (2001). La teoría del apego: un enfoque actual. Madrid: Psimática.
  • Moneta, M. (2003). El Apego. Aspectos clínicos y psicobiológicos de la díada madre-hijo. Santiago: Cuatro Vientos.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.