Så får du stopp på syskonrivaliteten!

Har du märkt att dina barn ständigt bråkar om något? Du kan sätta stopp för denna syskonrivalitet genom att använda dig av dessa tips.
Så får du stopp på syskonrivaliteten!
María José Roldán

Skriven och verifierad av pedagogikpsykologen María José Roldán.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Om du har mer än ett barn kanske du vet att syskonrivalitet kan vara en vanlig vardag för dina barn. Det kan till och med börja så tidigt som direkt efter att det andra barnet kommer till världen. Det är en jobbig situation för både föräldrar och barn, men det går att sätta stopp för syskonrivaliteten, även om det vid de första försöken kan verka omöjligt.

När dina barn växer upp behöver de känna att de har din uppmärksamhet. När barn ständigt bråkar med sina syskon är det en kamp där de försöker definiera vem de är som individ. De vill både visa att de är annorlunda än sina syskon samtidigt som de kräver att få din uppmärksamhet. När ett barn upplever att ett syskon får mer uppmärksamhet än dem, gör det vad de kan för att du också ska se dem.

Hur du reagerar kan antingen sätta stopp eller öka syskonrivaliteten

Lyckligtvis kan hur föräldrar reagerar på syskonrivalitet göra stor skillnad i hur tuffa bråken är och hur ofta de uppstår. Hanterar du det effektivt, så kan du få stopp på syskonrivaliteten – men å andra sidan kan du bidra till att den intensifieras om du inte läser av situationen på bästa sätt.

Du kan antingen hjälpa dina barn att gräva ner sina rivaliserande känslor, eller att låta dem släppa ut känslorna i en kontrollerad miljö. Hur du hanterar situationen kan antingen ge bränsle till striderna – eller skapa möjligheter för ett samarbete syskonen emellan. Som föräldrar har våra attityder och ord makten att både förändra och förvärra en situation.

Tekniker för att sätta stopp för syskonrivaliteten

Dessa tekniker nedan kan hjälpa dig att få ett slut på syskonrivaliteten som skapar spänningar i din familj, för gott. De kan hjälpa barnen att hitta en harmoni och hitta en glädje av varandras närvaro i stället för att ha ett behov av att konkurrera med varandra hela tiden.

Behandla dina barn som individer och undvik rivalitet

Förstå att barn inte behöver behandlas lika – men de behöver behandlas unikt. Att behandla alla barn på samma sätt, i motsats till vad många tror, är inte det bästa sättet att hantera situationen. Syskon är olika; var och en har sina egna särdrag bland annat beroende på i vilken ordning de föds.

Trösta dem när de upplever orättvisa

Det kommer fortfarande att finnas tillfällen då de känner att de inte får tillräckligt med uppmärksamhet, tid eller bekräftelse från sina föräldrar. Förvänta dig detta och var beredd att förklara de beslut du har tagit.

Du måste försäkra dina barn att du försöker göra det bästa du kan för att möta allas behov, som skiljer sig från varandra och samtidigt är unika.

Förklara för dina barn att äldre eller yngre barn kan ha olika ansvar eller privilegier på grund av ålder. Avsätt individuell tid för varje barn varje dag. Bara tio minuter oavbruten tid med mammas eller pappas fulla uppmärksamhet kan göra stor skillnad för ett barn.

Få stopp på syskonrivaliteten: uppmuntra till samarbete, inte till konkurrens

Föräldrar kan skapa syskon som samarbetar framgångsrikt för sig själva och sitt syskon genom att se till att de inte är inställda på att tävla om allt. Gör saker som får dem att jobba tillsammans och planera familjeaktiviteter som är roliga för alla.

Bra upplevelser hjälper barn att skapa band med varandra och fungera som stöd för varandra när konflikter uppstår. Detta eftersom det är svårt att bli arg på någon som du har glada minnen med.

Ge dem personligt utrymme för att undvika rivalitet

Se till att dina barn har sitt eget utrymme och tid att vara sig själva. Deras rum eller område i ett delat rum bör vara en plats där de och deras egendom är skyddade från deras syskon. De behöver också ha tid där de får leka med vänner utan att deras bror eller syster också är med.

En bror och syster med ryggen mot varandra.


Lyssna när de är lugna

Sätt dig med dina barn ett och ett i enrum och fråga dem vad de tycker om hos sina syskon och vad de inte gillar. Lyssna verkligen på deras åsikter och förstärk de positiva sakerna de ser hos varandra.

När barn känner sig sedda och hörda minskar deras behov av att kämpa för din uppmärksamhet. Så att verkligen lyssna på vad som händer i deras liv och i deras syskonrelationer är ett viktigt steg för att få ett stopp på syskonrivaliteten.

Låt dem inte bli hungriga…

Det låter kanske lustigt, men detta är faktiskt ett viktigt råd. När allt annat misslyckas och syskonbråken eskalerar, reflektera över vilken tid på dagen som slagsmålen brukar uppstå. Tänk efter huruvida barnen har ätit nyligen eller inte när de börjar sina strider. Hungriga barn är nämligen mer benägna att bråka, så ett tidigare mellanmål kan vare en effektiv metod för att få stopp på syskonrivaliteten!

Det går att undvika rivaliserande barn

Du har nu sett att för att undvika syskonrivalitet är det bäst att ge varje barn dess egna, personliga utrymme och tillräckligt med uppmärksamhet i rätta situationer. Börja därför att försöka omsätta dessa tips i praktiken, och det kommer säkert att hjälpa dig få ett slut på alla dessa fåniga slagsmål snabbare än du trodde var möjligt!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.