Hemligheter för att hjälpa dina barn med en lycklig uppväxt

Idag kommer vi att dela med oss av några hemligheter för en lycklig uppväxt samt ökad självkänsla och självförtroende.
Hemligheter för att hjälpa dina barn med en lycklig uppväxt

Senaste uppdateringen: 18 mars, 2023

Att bli föräldrar är en överraskning som helt förändrar våra liv, ännu mer när det är det första barnet. Även om vi försöker ge det bästa av oss själva så gör vi ibland misstag som i slutändan påverkar säkerheten, självkänslan och den känslomässiga intelligensen hos våra barn. Det är därför vi idag vill dela med oss av några hemligheter för att hjälpa dina barn med en lycklig uppväxt.

De flesta mammor och pappor vill använda ett positivt och respektfullt föräldraskap med sina barn så att de får chans att odla sina värderingar och lärdomar allteftersom åren går. Men längs vägen för barns utveckling och lärande kommer det att dyka upp stressiga stunder som testar kärleken och tålamodet vi borde ha med våra barn. Det betyder att vi måste lära oss om emotionell intelligens för att föregå som bästa möjliga exemplen.

8 tips som ger dina barn en lycklig uppväxt

Att vara mamma eller pappa är ett yrke där man aldrig slutar lära sig. Faktum är att varje skede av dina barns liv präglas av nya beteenden och upplevelser som för med sig nya lärdomar. Det betyder dock inte att det inte finns några grundläggande premisser som kan vägleda föräldrarna att uppfostra sina barn med respekt.

1. Odla lycka genom att föregå med gott exempel

När barn slutar vara bebisar och börjar få mer kunskap om sin miljö, då börjar de också utveckla förmågan att känna igen sina föräldrars humör. De kan till och med känna sig påverkade av deras känslomässiga tillstånd.

En mamma som kysser sitt barn.
Behandla alltid ditt barn med kärlek och respekt så att de aldrig normaliserar våldsamma beteenden från någon.

Av denna anledning är det viktigt, om du vill att dina barn ska få en lycklig uppväxt, att du utgör ett gott exempel på vad lycka innebär, och att du lär dem att uppskatta livets små gåvor. När båda föräldrarna känner sig nöjda och belåtna samt uppvisar en bra attityd, då kommer deras barn att tacka dem för det.

2. Uppmuntra emotionell intelligens

Barn föds inte med en bruksanvisning under armen som lär dem hur de ska hantera sina känslor, men alla känslor som kommer in i våra liv gör det för att lära oss något. Av denna anledning bör du försöka främja dina barns känslomässiga intelligens genom ditt beteende.

På så sätt kommer de att känna till det bästa sättet att internalisera komplexa känslor som ilska, sorg och olycka, och de kommer också att veta hur man omfamnar optimism och främjar självkontroll. Istället för att tappa tålamodet inför ett raserianfall är det bättre att använda dialog som ett verktyg för att dela med sig av livsläxor.

3. Dela kvalitetstid

Personliga förpliktelser kan direkt påverka den relation barn har med sina föräldrar. Även om det är en realitet att du måste arbeta för att betala räkningarna så behöver barn sina föräldrar personligen.

Låt inte heller den oundvikliga tiden hindra dig från att skapa vackra minnen från deras barndom. Ägna ett par timmar varje dag åt kvalitetstid och låt dina barn veta hur mycket du älskar dem genom dina handlingar.

4. Beröm deras segrar

Barndomen och tonåren är full av mål och milstolpar som, beroende på resultaten, kan motivera dina barn att växa upp lyckliga. När din lilla gör något bra och beter sig på rätt sätt, beröm då barnets segrar med ord och handlingar.

En mamma som kysser sin småbarnspojkes ansikte.
Visa dina barn med ord och handlingar hur stolt du är över dem. Och uppmuntra dem alltid att göra sitt bästa.

Det har bevisats att belöningar kan öka självkänslan och hjälpa till att förbättra din relation med dina barn. Ännu mer när de är känslomässiga belöningar snarare än materiella. Dessa kännetecknas av att vädja till känslor för att uttrycka den stolthet vi känner. Bland dem finner vi tillgivenhet, beröm och fritidsaktiviteter.

5. Tillåt övervakat lekande

Genom leken lär sig barn nya sociala och psykomotoriska färdigheter som hjälper dem att utforska den vida världen och upptäcka nya lärdomar på vägen. Tyvärr sätter många föräldrar, av rädsla för att de ska skada sig själva, begränsningar för sina barn som i sin tur påverkar deras personlighet.

Utomhuslek är ett av de bästa sätten för dina små att få möjligheten att främja sin kreativitet. Oavsett hur mycket arbete du har samlat på dig, dela kvalitetstid med dina små och lek med dem.

6. Fastställ gränser och regler därhemma

För att barn ska få en lycklig uppväxt är det väldigt viktigt att de vet hur man kan skilja på vad som är rätt och vad som är fel. Försök därför fastställa gränser och regler för barndomen. Kom ihåg att bristen på emotionell intelligens kan göra att dessa koder för samexistens inte respekteras, du måste genomdriva överenskommelserna med både respekt och disciplin.

7. Var vänlig och uttryck hur mycket du älskar dem

Mammor och pappor är de främsta exemplen för deras barn att följa, det är viktigt att behandla våra barn med vänlighet och tillgivenhet så att de är säkra på den kärlek vi har till dem. Vissa föräldrar tror att om de ber om ursäkt eller är för tillgivna så kommer deras barn att se dem som svaga.

Ingenting kan vara längre från sanningen; att be om förlåtelse lär de små att känna igen sina egna misstag. Dessutom visar det dem kärleken som ger dem tryggheten att leva i ett säkert utrymme omgivet av tillgivenhet från en enad familj som inbjuder dem att förbättra sig varje dag.

8. Älska ditt barn villkorslöst

När vi säger saker obetänksamt tar våra barn våra ord till hjärtat, och de kan lämna allvarliga spår hos dem. Snarare än att skälla ut dem för deras misstag så är det bättre att komma ihåg att vårt jobb är att älska våra barn villkorslöst. Ge dem försäkran om att oavsett vad som händer så kan de alltid räkna med sina föräldrars stöd för att rädda dem.

Omsätt dessa hemligheter i praktiken så att dina barn får en lycklig uppväxt

Alla mammor och pappor vill att deras barn ska få en lycklig uppväxt, men för att uppnå det målet är det avgörande att vi ger dem en uppväxt baserad på kärlek och respekt. Använd aktivt lyssnande när de har något att säga till dig, och lär dem genom goda exempel att vara lika goda människor samt odla sin känslomässiga intelligens.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Braz, A. C., Cômodo, C. N., Prette, Z. A. P. D., Prette, A. D., & Fontaine, A. M. (2013). Habilidades sociales e intergeneracionalidad en las relaciones familiares. Apuntes de Psicología, 31 (1), 77-84. Recuperado de: https://www.apuntesdepsicologia.es/index.php/revista/article/view/305 
  • Duryea, S. (2016) Redefiniendo la familia: realidades y perspectivas. Banco Interamericano de desarrollo. Recuperado de: https://blogs.iadb.org/desarrollo-infantil/es/familia/
  • Isaza, L., & Henao, G. C. (2012). Influencia del clima sociofamiliar y estilos de interacción parental sobre el desarrollo de habilidades sociales en niños y niñas. Persona: Revista de la Facultad de Psicología, (15), 253-271. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6110739
  • Sánchez-Núñez MT, García-Rubio N, Fernández-Berrocal P, Latorre JM. (2020). Emotional Intelligence and Mental Health in the Family: The Influence of Emotional Intelligence Perceived by Parents and Children. Int J Environ Res Public Health. 2020 Aug 27;17(17):6255. doi: 10.3390/ijerph17176255. PMID: 32867380; PMCID: PMC7503667. Recuperado de: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32867380/

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.