Lär dina barn hur de ska reagera om ett annat barn slår dem

Vilket är det mest effektiva sättet att reagera på mobbning som går så pass långt att den leder till sparkar och slag? I den här artikeln tar vi upp detta.
Lär dina barn hur de ska reagera om ett annat barn slår dem
Ana Couñago

Granskad och godkänd av psykologen Ana Couñago.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Ingen annan situation kan få en förälder att känna sig mer ledsen och maktlös än när hennes barn ofta kommer hem från skolan och berättar att ett annat barn slår dem. Det kan göra att du känner dig orolig och arg över att ditt barn har blivit offer för mobbning och att du funderar på hur du ska lära honom eller henne att reagera på dessa attacker.

För vissa barn är det nära till hands att dela ut ett nyp, en spark, ett bett, slag eller annat aggressivt beteende, antingen av misstag eller av vana, i olika situationer. Det är ett beteende som kan ske i skolan, i lekparken, på semestern etc.

Att se till att ett barn lär sig hur det ska reagera när ett annat barn slår dem är deras föräldrars ansvar. De måste lära sina barn de mest effektiva sätten att stoppa detta våldsamma beteende och effektivt kontrollera dessa situationer, som tyvärr är rätt vanliga.

Tips för föräldrar om hur man undviker att uppfostra ett våldsamt barn

Det finns några användbara tips som alla föräldrar kan tillämpa med sitt barn i tidig ålder för att förhindra aggressiva beteenden. De kan även vara effektiva för att förbereda barn att reagera korrekt i vissa situationer, till exempel när ett annat barn slår dem.

 • Som alltid bör föräldrar föregå med gott exempel med tanke på att barn tar till sig av det de ser hemma. Därför bör föräldrar självklart undvika alla former av våld så att barnen inte lär sig att använda aggression eller fysisk bestraffning som överlevnadsresurser.
 • Ett annat tips för hur man undviker att införa aggressiva beteenden hos sina barn är att göra sina barn medvetna om den skada som de orsakar de inblandade. Du kan använda miner för att visa upp smärta eller ilska över att bli slagen. Var noga med att alltid förklara och belysa känslorna hos den som som blir utsatt.
 • Om ett annat barn slår ditt barn framför dig ska du inte ge efter för dem. Detta betyder att om det som den lilla angriparen ville ha var en leksak eller den gunga som ditt barn använde, så bör du inte låta dem få det. Detta skulle i så fall sända ett positivt budskap till båda barnen om våld: Genom att slå får du din vilja igenom.
 • Uppmana aldrig ditt barn att de ska svara på våld med mer våld. Köp inte resonemanget “ett öga för ett öga” eller “den starkaste överlever”.

Vad ska du göra om ditt barn slår någon

 • ”Time-out”-tekniken går ut på att ett barn som inte uppför sig får sätta sig på en avskild plats för att lugna ner sig och tänka över vad som hänt. Detta kan vara effektivt om ditt barn gör misstaget att bete sig så här.
 • När ditt barn är den som slår sin lekkamrat, av misstag eller avsiktligt, måste du lära dem att de har gjort fel och att de måste be om ursäkt. Det är mycket viktigt att de lär sig detta från en tidig ålder. Under tiden måste den som fått motta slaget få tröst och omvårdnad. Men gör detta utan att förstärka deras sårbarhet. Du vill inte låsa in dem i rollen som offer, utan stärka dem.
kuddkrig

Hur bör dina barn reagera om ett annat barn slår dem?

 • Lyssna först på ditt barn. Innan du blir arg, lyssna noga på ditt barn. Försök att reda ut förstå var och när slagsmålet skett och vem som deltog i situationen. Ta reda på om det är en personlig situation mellan en grupp barn eller en fientlig miljö där en mobbare och alla andra trakasserar ett enda offer.
 • Ställ frågor till ditt barn. Försök inte att skylla på ett specifikt barn eller korsförhöra de inblandade. Du vill bara förstå ditt barns upplevelse bättre. Ta reda på mer om den miljö där andra barn slagit henne eller honom.
 • Använd din närvaro för att sätta gränser. Hjälp ditt barn att kommunicera så att de kan medla och lösa konflikten. Men leta alltid efter rättvisa lösningar och var inte rädd för att ställa dig på samma sida som det barn som har rätt. Undvik dock att klandra eller förödmjuka den andra personen.
 • Ge ditt barn ord att uttrycka sig med. Det är viktigt att lära ditt barn olika termer för att identifiera och sätta ord på sina egna känslor. På detta sätt kommer de bättre att kunna bearbeta dessa situationer. Att kunna artikulera vad de känner på insidan är det första steget mot att stå upp för sig själva.
 • Föreslå möjliga lösningar som ditt barn kan ta till sig. “Vad tror du att du kan göra för att lösa den här situationen?” Detta kan vara ett bra sätt för er båda att reflektera över problemet och försöka lösa konflikten. Det här är mycket bättre än att uppmana honom att “slå tillbaka hårdare” om ett annat barn slår dem. Du kommer sannolikt att bli förvånad över ditt barns svar och insikter.
annat barn slår dem

Vad kan du göra som förälder?

 • Belys de olika alternativen de har. Ge dem utrymme och tid att tänka över det hela. Låt dem öva på olika lösningar så att situationen inte upprepar sig. Ge dem olika sätt att ta sig ur konflikten med hjälp av sina vänner. Använd gärna olika tekniker med rollspel och lekar.
 • Uppmuntra verbal kommunikation. Att kunna tala om det bör vara mer än tillräckligt för att lösa problemet, vad det än är. Hjälp ditt barn att sätta gränser och skaffa sig respekt genom att prata, även när han är frustrerad.
 • Innan det kommer till handgripligheter, ​​separera omedelbart barnen om du ser att konflikten eskalerar. Stoppa situationen med bestämdhet och auktoritet, men utan att själv använda aggressiva handlingar eller ord. Undvik att skrika och förolämpa.
 • Lita på dina barn. Om ett annat barn slår dem och de kommer till dig med sina frustrationer efter det som hänt, ge dem ditt stöd genom att få dem att känna sig starka. Låt dem veta att de alltid kommer att få ditt ovillkorliga stöd. Däremot kan de själva bestämma hur de bäst ska lösa sina problem. Det kan vara med ord, med hjälp av sina vänner eller med hjälp av en lärare eller någon annan vuxen. Om de försöker övervinna dessa svårigheter på egen hand kommer detta att stärka deras självkänsla. De kommer att träna upp sin förmåga att möta utmaningar i framtiden.

Lär dina barn att stå upp för sig själva

Uppmuntra dina barn att stå upp för sig själva och för andra, som ett sätt att reagera på aggressioner. Detta alternativ innebär att man står upp för sina på ett tydligt, fast och självsäkert sätt, utan att attackera den andra personen.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.