Hur undviker man avundsjuka mellan syskon?

Hur undviker man avundsjuka mellan syskon?
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 16 mars, 2020

Det är väldigt viktigt för föräldrar att veta hur man agerar för att undvika avundsjuka mellan syskon. Det kan även tjäna till att förhindra konflikter i framtiden.

Avundsjuka är en naturlig känsla som människor uppvisar när de känner rädsla för att förlora ett kärleksfullt band.

I en familj är det normalt för den här känslan att uppstå när ett nytt syskon anländer. Barnet upplever det som om föräldrarnas kärlek står på spel.

Vissa experter tror att avundsjukan uppstår spontant när ett barn får reda på att ett nytt syskon är på väg. Efter det utgör det en del av anpassningsprocessen där barnet börjar inse att han eller hon inte längre står i centrum för familjens uppmärksamhet.

Även om det är normalt bör föräldrar försöka förhindra avundsjuka mellan syskon så länge det är möjligt. Om barnet känner en intensiv avundsjuka kan det leda till depression, ångest och lågt självförtroende.

Orsaker till avundsjuka mellan syskon

Rädsla är grunden till all avundsjuka. Barnet domineras av sin vånda över att förlora sina föräldrars kärlek och tillgivenhet.

Avundsjuka uppstår när ett barn upplever det som att hans eller hennes känslor inte besvaras till den grad som han eller hon skulle önska.

Ytterligare en anledning till avundsjuka är mammans förändrade attityd innan födseln av det nya barnet.

Denna förändring kan vara svår att tolerera för barnet som är van vid att förhålla sig till sina föräldrar på ett särskilt sätt. Barnet kan börja känna att han eller hon blir ersatt.

Ibland använder föräldrar övertalningsmetoder med sina barn som kan vara skadliga. Fraser som “om du inte äter kommer mamma inte att leka med dig”.

Barn kan tolka den här frasen som negativ; de kan tro att deras mamma bara kommer att leka med ett barn som uppfyller deras önskningar.

Jämförelser kan också ligga till grund för avundsjuka och bör därför undvikas. Varje barn är unikt och bör tilldelas lika värde.

I motsats till vad många tror kan även yngre syskon känna sig avundsjuka på sina äldre syskon. Även ömsesidig avundsjuka kan uppstå i vissa fall.

Närhelst ett barn tror att ett syskon behandlas på ett fördelaktigt sätt finns det risk att avundsjuka uppstår.

Avundsjukans konsekvenser

Avundsjuka för med sig negativa konsekvenser för ett barns beteende. Det är en av anledningarna till varför föräldrar bör förhindra att avundsjuka uppstår mellan syskon.

  • Barnet kan anamma ett aggressivt eller irriterat beteende.
  • Barnet kan bli tillbakadraget eller ledset.
  • När ett barn är litet kan det visa på en tillbakagång i utvecklingen. Det kan till exempel återgå till att kissa i sängen.
  • Barnet kan få utbrott.

Dessa beteenden har som mål att få mer uppmärksamhet.

Hur undviker man avundsjuka mellan syskon?

Det är viktigt att stärka barnets självkänsla. Barnets osäkerhet gentemot sitt nya syskon kan minska om han eller hon känner sig ordentligt integrerad i familjen.

Barnet måste ha klart för sig att föräldrarnas känslor är rättvisa och transparenta.

När en ny medlem håller på att tillöka familjen bör föräldrar hålla god kontakt med äldre syskon. De bör också förklara förändringarna som håller på och kommer att inträffa.

Försök att fortsätta med barnets vanliga rutin innan det nya syskonets ankomst. Måltider och sov- och badrutiner bör hållas oförändrade.

Att välja sida till ett eller annat barns fördel kan vara väldigt skadligt när en konflikt mellan dem uppstår. Föräldrar bör försöka hålla sig utanför dessa konfrontationer (så långt det är möjligt) så att syskonen får lösa konflikten själva.

Föräldrar bör visa sig förstående gentemot båda syskonen. Varje barn måste få känna att de har rätt.

Föräldrar måste ha förmågan att kunna lyssna på båda sidor. Varje barn bör känna att deras föräldrar förstår deras argument. Det är det bästa sättet att undvika avundsjuka mellan syskon.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.