5 tips för att bli en starkare familj i kristider

När svåra saker händer är det normalt att detta speglas i familjelivet. Men dessa tider kan du också dra nytta av möjligheten att bygga på familjebanden och skapa en starkare familj.
5 tips för att bli en starkare familj i kristider
Pedro González Núñez

Skriven och verifierad av barnpedagogen Pedro González Núñez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det är genom att jobba på familjebanden som vi kan bli en starkare familj i kristider. Många familjer drabbas hårt när det kommer en kris. Vanligtvis kommer detta som ett resultat av en oro och osäkerhet, något som kan vara överväldigande och svårt att hantera.

Det är dock också viktigt att komma ihåg att vi kan förvandla dessa svåra tider till möjligheter, om vi bara vet hur vi kan göra det. Så när det gäller att förbättra relationerna inom din familj finns det många aspekter att tänka på. Vi måste försöka hitta sätt att göra tiden vi tillbringar med våra nära och kära bättre, för att ge en mening åt händelser av denna typ.

Vi får inte glömma att många familjer runt om i världen genomgår svåra tider just nu. På grund av covid-19 är många föräldrar utan arbete eller arbetar hemifrån. Många barn har bristfällig skolgång eller får distansundervisning och är hemma hela dagarna.

Därför måste vi arbeta hårt så att detta inte blir till en negativ faktor. Istället måste vi dra nytta av detta för att förbättra och bredda våra erfarenheter. Samtidigt måste vi jobba på våra relationer inom familjen.

Hur man kan bli en starkare familj i kristider

Vi måste komma ihåg att kriser är cykliska och att vi inte kan göra något för att undvika dem. Så oavsett vilken kris mänskligheten står inför just nu, bör vi betrakta detta som en möjlighet att få en närmare och bättre kontakt med våra familjer. Särskilt vår närmaste familj, som våra föräldrar, våra barn och våra partners.

starkare familj i kristider: familj busar i soffa

För att upprätthålla kontakten med din familj på rätt sätt är det viktigt att prioritera kommunikation och maximera aktivt lyssnande. Med detta i åtanke vill vi erbjuda några rekommendationer som kan hjälpa er att bli en starkare familj i kristider.

Använd rutiner och scheman

Att hålla sig till en rutin är viktigt, särskilt för våra mindre barn. Barn känner sig då tryggare och vet vad de kan förvänta sig. När de har ett strukturerat liv med ett fastställt schema kommer deras vardag att vara förutsägbar och trygg. Och det här är också bra för resten av familjen. Därför är det en god idé att avsätta tid för att umgås, leka och samtala. Det är viktigt att ha bestämda mat- och läggtider. Se sedan till att ni håller er till er rutin – annars kommer all din planering inte att vara till någon nytta.

Främja individuell autonomi för att bli en starkare familj i kristider

Detta kanske låter motstridigt, men det är det faktiskt inte. Detta råd riktar sig särskilt till föräldrar med barn. Det är viktigt att du utnyttjar dessa stunder för att vägleda dina barn på ett sätt som ger dem självständighet. Använd åldersanpassade situationer hemma där de kan få öva på att göra saker själv. Det kan vara att städa och möblera om i sina rum, vika sina kläder eller ta en dusch själva.

Genom att göra detta hjälper du inte bara dina barn att bli mer oberoende. Du hjälper dem också att bli mer självsäkra. Dessutom kan de få uppleva känslan av att ha presterat något och känna stolthet över sina förmågor. Detta självförtroende är viktigt, och det kommer också att uppmuntra dem att bidra aktivt i hemmet.

Upptäck era styrkor

Vi kan säga att detta är en typ av SWOT-analys av din familj. Det hjälper dig att upptäcka era styrkor, svagheter och tillväxtmöjligheter på flera olika sätt: både på individnivå och som familj. Vilka är dina starka sidor som individ? Vilka är era styrkor som en familjeenhet? Hur kan ni arbeta, tillsammans och individuellt, för att bli starkare som familj?

starkare familj i kristider: familj med koja inomhus

Undvik rädsla för att bli starkare som familj i kristider

Under kristider är det lätt att känna rädsla. Rädsla inför framtiden och osäkerhet om vad som kommer att hända (på både kort och medellång sikt). Och när du har små barn kan rädslan och osäkerheten bli mycket mer intensiv. Därför är det viktigt att förhindra att denna försvarsmekanism aktiveras. Kom ihåg att om du har barn så känner de av din oro och kan uppleva ångest som ett resultat.

Trots detta bör du vara ärlig mot dina barn. Det kommer i slutänden att ge upphov till mindre osäkerhet och frustration än om du låter dem vara ovetande om vad som händer och vad du känner. För barn har en förmåga att uppfatta de förändringar, den oro och den ångest som vi upplever.

Förklara lugnt situationen. Var noga med att använda ord som dina barn kan förstå och prata om känslor som de kan känna. Du kan också använda aktiviteter som att rita och måla för att uttrycka era tankar.

Tid för eftertanke och mindre skärmtid

Tiden som ni tillbringar tillsammans under krisperioder är viktigare än någonsin. Därför kan det vara en god idé att stänga av era datorer och lägga bort era mobiltelefoner. På det sättet kan ni anknyta bättre till varandra på en känslomässig nivå. Ni kan göra detta genom att dela minnen och att prata, spela spel och leka lekar eller planera aktiviteter som uppmuntrar kreativiteten.

Tider som dessa är utmärkta möjligheter att lära känna varandra bättre. Och den här tiden kan komma till nytta, inte bara för att ni lär er mer om varandras personligheter och preferenser, utan också om era egna. Använd den här tiden för att utveckla värderingar, som empati, samarbete, solidaritet och tålamod.

Försök att använda dig av dessa fem nycklar för att bli starkare som familj under kristider, så att ni kan ta er igenom det här på ett bättre sätt. Kom ihåg att under svåra tider behöver ni varandra mer än någonsin, så utnyttja denna möjlighet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.