Vikten av att lyssna på dina barn

Vikten av att lyssna på dina barn
Elena Sanz Martín

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Att lyssna på dina barn låter dem förstå att du bryr dig och att du är intresserad av vad de har att säga. Det här är inte alltid lätt, och i den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i det här.

Att vara förälder är inte lätt. Ibland har du inte tillräckligt med tid, och du missar en del av dina barns uppväxt. Men att lyssna på dina barn när de pratar med dig hjälper dem att utveckla många aspekter av sina liv. Tyvärr är ibland föräldrarna för upptagna för att inse hur viktigt det är.

För barn är deras föräldrar deras värld, deras hjältar. Hur deras föräldrar relaterar till dem påverkar deras syn på livet och på sig själva, vad de förväntar sig av världen och sin sociala krets. Var försiktig med hur du agerar eller pratar framför dem, kom ihåg att barn kopierar vad de ser.


Varför är det så viktigt att lyssna på dina barn?

Barn är oförutsägbara och kan ibland vara besvärliga. Ibland säger du kanske att ni kommer att prata senare. Men om det här händer mycket och du vänjer dig vid att inte lyssna på dem eller uppmärksamma dem kan det få dåliga konsekvenser.

Självkänsla

När du lyssnar på dina barn värdesätter du dem. Du låter dem veta att de är viktiga och förtjänar kärlek och uppmärksamhet.

Precis som vuxna måste barn få veta att någon är villig att lyssna på dem och höra vad de har att säga. Genom att lyssna på dem visar du dem respekt och tillgivenhet och de får en bättre självkänsla.

Om du ignorerar dem, även om du inte menar det, känner de sig värdelösa, som om de är i vägen. De lär sig att inte dela sina tankar och åsikter, för de känner att ingen bryr sig. De saknar självförtroendet att leva livet till fullo.

Mamma pysslar med sina barn


Sociala färdigheter

Sociala färdigheter utvecklas med tiden. Barn har precis börjat lära sig mer om sociala regler och att agera efter dessa. Ibland pratar de därför lite högre än de borde, eller så de kan avbryta människor.

Men de lär sig heller inte att rätta till detta om de inte tränar tillräckligt. Lyssna och prata med dem. Det hjälper dem att träna dessa färdigheter och lita på sin förmåga att följa sociala regler. Om de inte erbjuds tillräckligt många chanser att fritt uttrycka sig och lära av det kanske de inte utvecklar sina sociala färdigheter till fullo.

Förtroende

Tonåringar håller sig ofta för sig själva, och deras föräldrar klagar ofta på dem för detta. Vad föräldrar inte inser är att förtroende måste byggas upp redan från barndomen. Barn märker om du visar falskt intresse för deras samtal eller bara försöker undvika dem helt.

Om du får dem att känna att du är en person de kan gå till för att bli hörda och känna stöd blir det lättare att behålla detta band genom tonåren. Att lyssna på dina barn hjälper dig att lära känna dem, veta vad de gillar och inte gillar, vad som oroar dem, vad de är rädda för. De kommer då inte tveka att komma till dig när de behöver råd.

Familj i soffan


Konsten att lyssna på dina barn

  • Barn har en tendens att komma in på sidospår och förklara saker för långsamt. Ha tålamod och försök att inte avbryta dem när de pratar. Vänta tills de avslutar sin berättelse och dela sedan din åsikt.
  • Öva på aktivt lyssnande. Det räcker inte med att bara lyssna på vad de säger. Visa dem intresse, verkligt intresse. Du kan behöva gå ner till deras ögonhöjd medan de pratar.
  • Försök att inte vara dömande. Om de börjar känna att de blir dömda är de mindre benägna att komma tillbaka till dig för att prata om sina liv eller känslor. Var förstående och tålmodig.
  • Avsätt en stund av din dag för att prata utan distraktioner, och ägna dig bara åt ditt barn.

Tiden du ägnar åt att prata och lyssna på dina barn kommer att vara en värdefull investering. Du hjälper dem att utveckla sin självkänsla och förtroende för sig själva. De kommer att utveckla sina sociala färdigheter och du kommer att bygga ett förtroendefullt förhållande med dem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Vargas Rubilar, J. A., & Oros, L. B. (2011). Parentalidad y autoestima de los hijos: una revisión sobre la importancia del fortalecimiento familiar para el desarrollo infantil positivo.
  • Papa, Y. (2019, 14 septiembre). ¿Eres el héroe de tus hijos? Recuperado 7 noviembre, 2019, de https://lamenteesmaravillosa.com/eres-el-heroe-de-tus-hijos/

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.