Analysera färgerna i ditt barns teckningar

Barn har svårt att uttrycka sina känslor verbalt; det är mycket lättare att göra det genom teckningar. I den här artikeln ska vi utforska vad färgerna i dina barns teckningar kan berätta om deras personlighet.
Analysera färgerna i ditt barns teckningar
Mara Amor López

Skriven och verifierad av psykologen Mara Amor López.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Barns teckningar kan berätta mycket om deras personlighet, deras förhållande till sin omgivning och deras känslomässiga tillstånd. Här kommer vi att förklara hur du analyserar färgerna i ditt barns teckningar.

Även om föräldrar kan dra några slutsatser och få insikter med den här metoden är det alltid bra att låta en professionell stå för tolkningarna av teckningar.

När man ska försöka tolka färgerna i barns teckningar och målningar är det viktigt att man ägnar särskild uppmärksamhet åt specifika detaljer. Det berättar om deras personlighet. Man måste vara uppmärksam på teckningens position, storlek och motiv.

Dessutom kan hur hårt barnen ritar med pennan och till och med linjernas former ge ledtrådar. Det som ger mest information om deras emotionella utveckling är dock de färger som används.

Vill du veta vad färgvalen i dina barns teckningar betyder och vad de kan säga om deras personlighet? Fortsätt läsa för att ta reda på det!

Saker att tänka på när du analyserar färgerna i ditt barns teckningar

Innan du börjar vill vi titta närmare på några saker som du måste tänka på för att göra en ordentlig tolkning.

familj målar tillsammans

Ta hänsyn till andra aspekter, förutom färgerna

När vi analyserar ett barns teckning eller målning måste vi överväga ritningen på ett holistiskt sätt. Detta inkluderar alla detaljer, barnets ålder, linjernas former, linjernas intensitet, motivet, var objekten finns på pappret etc.

Det är inte en exakt metod och det kan finnas fel i bedömningen

Trots detta är dessa metoder mycket användbara, särskilt för barn, eftersom de flesta barn tycker om att rita och måla. Genom att de ritar kan vi upptäcka om våra barn har vissa problem, trots att det med andra metoder sannolikt skulle vara svårt att få dem att uttrycka vad de känner.

Hypoteserna från barnpsykologer måste alltid verifieras med en annan mer strukturerad utvärdering. Teckningarna kommer alltid att vara ett mycket nödvändigt komplement för att göra en omfattande psykologisk utvärdering av barnet.

Färgernas egenskaper varierar beroende på deras nyanser

Färger som går mer mot pastell och appliceras med mjuka drag indikerar att vi har att göra med en lugnare och mer emotionell person, medan klarare eller mer markerade färger är relaterade till mer intensiva känslor, vilka kan vara negativa (aggressivitet) eller positiva (kärlek).

Hur väljer barnet färger?

För att analysera färgerna i ditt barns teckningar är det viktigt att se om barnet använder färger på ett realistiskt sätt, dvs. att han eller hon använder färger så som de ser dem i verkligheten, vilket vanligtvis inträffar från 7 års ålder. Om ett barn målar en gul sol eller en grön äng kan vi analysera dem efter färg.

Men om ett litet barn målar solen grön måste vi ta hänsyn till anledningen till att barnet har gjort denna förändring med avseende på motsvarande färg på teckningen. Det kan vara för att dra uppmärksamhet till solen eller för att experimentera med att bryta mot reglerna. Det kan också vara en reflektion av barnets kreativitet eller impulsivitet.

Analysera färgerna i ditt barns teckningar

Nu när du har lite mer kunskap om några av de saker som du måste ta hänsyn till kan du planera in en eftermiddag för att måla och rita med dina barn för att se om du kan lära känna dem lite mer på djupet genom deras alster. Ta och testa! Kom bara ihåg att det är viktigt att hålla utkik efter dominerande färger.

Blått

Blått ger en känsla av lugn, balans och frid. Introverta och blyga barn använder den här färgen mycket i sina ritningar. Det kan också indikera att ett barn är åt det grubblande och känsliga hållet. Ett överskott av färgen blått, eller en mycket intensiv användning av den, kan indikera att det finns ett problem med sängvätning.

Analysera färgerna i ditt barns teckningar: Rosa

Även om det är vanligt att betrakta färgen rosa som något exklusivt för flickor är det inte fallet. Både pojkar och flickor kan använda färger på samma sätt och det indikerar att vi har att göra med mycket fantasifulla barn. Ibland kan det tyda på att barnet har ett behov av att fly från verkligheten eller har en enorm kreativitet.

Grönt

Precis som färgen blå är grön en indikator på ett lugnt och känsligt barn. Om barnet använder den här färgen till saker som inte är gröna berättar det att barnet kan känna sig ur balans eller upproriskt.

Analysera färgerna i ditt barns teckningar: Orange

Om vi ser att den här färgen dominerar indikerar det att vi har att göra med ett mycket sällskapligt och socialt barn som gillar att vara i kontakt med andra människor. Det kan också innebära att barnet är mycket aktivt och impulsivt, och kan till och med ha problem med att koncentrera sig på en enda uppgift.

färgerna i ditt barns teckningar: barn målar

Svart

Även om svart ger de flesta vuxna en känsla av sorg kan denna färg hos barn indikera kraft, makt och elegans. Barn som använder den här färgen är perfektionister, men de kan också vara lite inåtvända och ibland ta avstånd från andra.

Analysera färgerna i ditt barns teckningar: Brunt

Det här är en populär färg som används bland försiktiga och ansvarsfulla barn. Om de använder färgen för mycket måste vi se till att barnet inte går miste om barndomsupplevelser som ett resultat av en för stor känsla av ansvar.

Gult

Gult är en färg som säger att vi har att göra med ett mycket socialt och lyckligt barn. När det är för mycket gult kan det dock tyda på att det finns viss spänning och känslomässig oro.

Analysera färgerna i ditt barns teckningar: Rött

Det här är en mycket vanlig färg som många små pojkar älskar, troligen för sin intensitet. Om den röda färgen används på ett måttligt sätt antyder det att barnet är passionerat och har mycket energi. Om det är för mycket rött kan det dock tyda på att det finns underliggande aggressionsproblem, en obalans och fientlighet.

Lila

Den här färgen är kopplad till melankoli, så överdriven användning av den signalerar att barnet kan känna missnöje. Om så är fallet bör du ta itu med det så snart som möjligt.

Hur man analyserar barns teckningar genom deras val av färger

Som du har sett kan det berätta mycket om deras emotionella värld att analysera färgerna i barns teckningar. Det kan ge oss en inblick i deras personlighet och om de går igenom en problematisk period, som behöver omedelbar uppmärksamhet.

Denna information hjälper oss dock bara att orientera oss och lära oss mer om våra barn. Det ersätter aldrig en professionell psykologisk utvärdering. En licensierad psykolog kommer att kunna göra en utförlig analys av barnet och berätta med säkerhet om det finns något problem eller inte.

Men under tiden, låt oss rita och måla!

Den här artikeln kan kanske intressera dig…


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Pont Amenos, T. (2014).Los test gráficos en el psicodiágnostico. Madrid: Sintesis.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.