Vikten av pedagogiska leksaker för spädbarn

Pedagogiska leksaker för spädbarn är viktiga för deras utveckling, de motiverar dem att fortsätta interagera med omvärlden.
Vikten av pedagogiska leksaker för spädbarn
María José Roldán

Skriven och verifierad av pedagogikpsykologen María José Roldán.

Senaste uppdateringen: 27 april, 2023

Inom deras utveckling finns det stadier där spädbarn blir som oskiljaktiga från sina leksaker. Leksakernas grundläggande funktion kan vara underhållning, men tillverkare anstränger sig alltmer på att bygga pedagogiska leksaker för spädbarn så att de kan lära sig samtidigt som de har roligt. Detta hjälper barnen att upptäcka och utveckla grundläggande färdigheter.

Leksaker och bebisar

Barnens grundläggande färdigheter inkluderar kognitivt tänkande, motorik, problemlösning, språkutveckling, inlärning av grundläggande begrepp med mera. Att bygga leksaker för att tillgodose allt detta innebär en kreativ process som försöker göra föremålet inte bara attraktivt, utan också intressant och roligt för barn samt ett bra val för föräldrarna.

Leksaker är mer än bara roligt för barn, de flesta leksaker ger möjligheter för barn att lära sig. De bästa leksakerna engagerar barns sinnen, sätter igång deras fantasi och motiverar dem också att interagera med andra. Men föräldrar bör vara uppmärksamma när de väljer en leksak eftersom de är skräddarsydda för åldern hos spädbarn och barn.

”… det första syftet med leksaker är att få barnet att leka, att underhålla det, att roa det, att främja handling och ett trevligt tidsfördriv, och att uppfylla detta mål är hur de ger positiva värden för barns utveckling.”
– Maria de Borja –

Bebisar vill utforska vad som finns omkring dem, och därmed är det viktigt att förstå känslor. När de blir äldre kommer de att börja utveckla sina motoriska färdigheter. Leksaker bör väljas noggrant, pedagogiska leksaker kan bidra till en hälsosam förbättring både fysiskt och psykiskt hos små.

Vikten av pedagogiska leksaker för spädbarn

En bebis som håller en pedagogiska leksaker.

Utveckla sociala färdigheter

Social kompetens är nog det viktigaste. Bebisar bör vara beredda att utforska omgivningen och kunna förstå sina egna och andras känslor. Pedagogiska leksaker som kan interagera med andra kan hjälpa bebisar att börja umgås.

Kognitiv kompetensutveckling

Kognitiva färdigheter inkluderar memorering, problemlösning, att lära sig grundläggande begrepp, etc. Det är också viktigt för barn att börja lära sig grundläggande föreställningar som färger eller siffror. Barn kan uppnå dessa kognitiva färdigheter genom att använda olika pedagogiska leksaker.

Språkförbättring

En mamma som kysser sin lilla flickas kind.

Interaktion med andra människor uppmuntrar barn att uttrycka sina känslor. De börjar kunna använda språket och tala rätt. Lyckligtvis kan moderna tillverkare göra leksaker som pratar och som visar sig vara goda exempel på språkbruk, även om barnen naturligtvis behöver direkt interaktion med människor för att utveckla sina kommunikativa förmågor.

Helst bör talande leksaker väljas för att lära ut namn på saker eller för att få barn att intressera sig för ord. Men man ska inte glömma det faktum att även om pedagogiska leksaker är av stor betydelse för utvecklingen av bebisar, så är det mänsklig kontakt som verkligen hjälper dem att växa och utvecklas optimalt.

Förbättra motoriken

Småbarn måste utveckla muskelfärdigheter och balans när de förbereder sig för att utforska miljön. De har en tendens att prova leksaker och leka med dem för att flytta stora kroppsdelar, inklusive fingrar, ben, händer, och till och med promenera tillsammans med sina leksaker.

Växande logik och fantasi

Leksaker hjälper barn att använda sin fantasi och utveckla sin kreativitet. Men de måste också använda logik och kritiskt tänkande för att ha kul med pedagogiska leksaker. De kommer att lära sig att känna igen sin miljö och främja medvetenhet om den.

Leksaker kan vara roliga och lärorika på samma gång, men det är upp till föräldrarna att välja de mest lämpliga leksakerna för varje enskilt fall. När föräldrar väljer rätt pedagogiska leksaker beroende på åldern på deras bebis eller lilla barn, då kommer de att främja deras fysiska och mentala tillväxt på ett hälsosamt sätt.

Forskaren Carmen Trigueros intygar att en leksak måste vara rolig. Om den inte är roligt kan den inte kvalificeras som en leksak. Samtidigt måste en bra leksak ha pedagogisk potential, didaktisk potential, terapeutisk potential och positiva värden.

Men en leksak är ett tomt instrument tills dess didaktiska potential omsätts i praktiken.

För: ”I sin natur är en leksak varken pedagogisk eller didaktisk, en leksak är en leksak. Men det är i de användningsområden som görs av den och i den orientering som vuxna kan ge till dess användning som den kan kvalificeras som pedagogisk eller didaktisk”.

För barn är leken en permanent aktivitet, där de är helt tillfreds och genom vilken de får flera informationer som de kan anamma.
I denna mening måste föräldrar och lärare underlätta förutsättningarna så att barnen, när de leker på ett riktat eller spontant sätt, utvecklar färdigheter som gör att de kan anpassa sig till sin sociala miljö.
Slutligen måste en pedagogisk leksak vara lätt att manipulera, vara anpassad till barnets fantasi, samt vara säker och pålitlig.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.